2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)

Kadir Yayla [1] , Tülin Yayla [2]

103 449

Öğretim programları, çağdaş öğrenme teorilerine uygun olarak sürekli yenilenmektedir. Ülkemizde de Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren eğitim programlarında değişimler olmuştur. Fizik öğretim programı 2007 yılında esaslı değişiklik yaşamış bu program 2013 yılında revize edilmiştir. 2017’de tekrar değiştirilen programda içerik, bilgi ve beceri kazanımlarında değişiklikler olmuştur. Yenilenen programların yürütücüleri olan öğretmenlerin programla ilgili görüş ve düşünceleri önemlidir. Bu çalışmanın amacı da 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması hedeflenen yeni programını öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu çalışma bir özel durum çalışmasıdır ve örneklemini Ordu ilinde görev yapan fizik öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler, doküman analizi yöntemi ve öğretmenlerin yazılı görüşleri alınarak toplanmıştır.  Çalışmada, öğretmenlerin fizik öğretim programına yönelik görüşleri içerik analizi ile analiz edilip irdelenmiştir ve 2013 programı ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Öğretmenler genelde programla ilgili sadeleşme, matematiksel işlemlere girilmemesi ya da bu işlemlerin azaltılması, kazanımların açık, anlaşılır ve ölçülebilir hale gelmesi, bilim insanlarına ve bilimsel çalışmalara vurgular yapılması gibi hususlarda olumlu görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin, ders saatlerinin yetersizliği ve Anadolu Lisesi Fen Lisesi ayrımı ile ilgili çekinceleri olduğu belirlenmiştir. 

    Not: Bu çalışma 14-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen UFEK 2017 kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Fizik öğretim programı, öğretmen görüşleri
  • Akdeniz, A. R. ve Paliç, G. (2012). Yeni fizik öğretim programına ve uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Milli Eğitim 196, 290-307 Arslan, A., Ercan, O. ve Tekbıyık, A. (2012). Fizik dersi yeni öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. Azar, A. ve Şengüleç Aydın, Ö. (2010). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli ile laboratuar destekli öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına ve derse karşı tutum ile kalıcılığa etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir. Bayrak, C ve Bezen, S. (2013). 9. Sınıf fizik öğretim programında yer alan konuların öğretiminde karşılaşılan sorunlara ve yeni öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel) Sayı (1), 27-38. Balta, N. ve Eryılmaz, A. (2010). Yeni Fizik öğretim programı: Öğretmen görüşleri ve ihtiyaçları. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir. Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Eke, C. (2010). Türkiye’de fizik eğitimi alanındaki tecrübeler, sorunlar, çözümler ve öneriler. Çevrimiçi Çalıştay, 76-81. Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi Yayınları (6.baskı). Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practicalguidelines. Boston: Pearson Education INC. Kanlı, U. (2013). 2006 ve 2013 yıllarında geliştirilen fizik dersi öğretim programlarının öğretmen görüşleri çerçevesinde karşılaştırılması. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Kapucu, S. (2010). Türkiye’de Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler, Çevrimiçi Çalıştay, 30-37. Koç, S ve Yayla, A. (2015). Fizik dersi öğretim programının 10. sınıf elektrik ve manyetizma ünitesinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4, 125-134 MEB. (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. MEB. (2013). Ortaöğretim Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yiğit, N. (2013). Ortaöğretim fizik dersi öğretim programı uygulamada ne getirebilir? Fen ve Fizik Eğitimi Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013, KTÜ Fen Fakültesi, Trabzon. Yolbaşı, C. (2010). Yeni fizik öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından 13/06/2017 tarihinde erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: Kadir Yayla (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ordu Fen Lisesi
Ülke: Turkey


Yazar: Tülin Yayla
Kurum: Ordu Sosyal Bilimler Lisesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad383581, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {89 - 94}, doi = {}, title = {2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Yayla, Tülin and Yayla, Kadir} }
APA Yayla, K , Yayla, T . (). 2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği). ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 8 (1), 89-94. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/36351/383581
MLA Yayla, K , Yayla, T . "2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (): 89-94 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/36351/383581>
Chicago Yayla, K , Yayla, T . "2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (): 89-94
RIS TY - JOUR T1 - 2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği) AU - Kadir Yayla , Tülin Yayla Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 94 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği) %A Kadir Yayla , Tülin Yayla %T 2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği) %D 2019 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yayla, Kadir , Yayla, Tülin . "2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 / 1 89-94.