Almanyalı Türkler için en büyük sorunlardan biri asimile olma sorunudur. Asimilasyonu hızlandıran etken ise Türkçeye gereken önemin verilmemesidir. Türkçe; Almanya’daki Türklerin bazıları için ikinci dil konumuna gelmiştir. Yeni yetişen kuşakların dil kullanımları bir önceki nesle göre değişme göstermeye başlamıştır. İlk giden kuşaklar yalnız Türkçe konuşurlarken, son kuşaklar daha çok Almanca konuşmaya başlamışlardır. Türkçe konuşanlar ise Almancadan Türkçeye kod kopyalamalar yaparak Türkçe konuşmaktadırlar. 60 yılda yeni kuşakların Türkçeyi unutmaya başlamaları gelecek kuşaklar için endişe verici bir durumdur. Bunun önüne geçilebilmesi için yeni kuşakların ana dilleri Türkçeyi edinimleri ve geliştirmeleri için çalışmaların yapılması gerekir. Günümüzde Almanya’da resmi olarak öğrencilerin Türkçe öğrenebildikleri tek yerler okullardır. Fakat okullardaki Türkçe derslerine olan ilgi istenilen seviyede gerçekleşmemektedir. 2011- 2012 yılı verilerine göre Almanya genelinde ilkokul, ortaokul ve liseye giden 317.034 Türk öğrenciden yalnız 115.000’i Türkçe derslerine katılmıştır. Türkçe derslerinin asimilasyonun önünde bir engel olmasına rağmen derslere katılımın çok düşük olması Türkçe derslerinin dil edinimine katkısının araştırılması gerekliliğini bir daha ortaya koymuştur. Bu amaçla Almanya’da verilen Türkçe dersleriyle ilgili veli ve öğrenci görüşlerini öğrenmek amacıyla Duisburg ve Ravensburg şehirlerinde anket çalışması yapılmıştır. Makalemizde bu anket çalışmasının verileri yorumlanmış ve değerlendirme yapılmıştır.

Almanya, Almanyalı Türkler
 • Bekar, B. (2013), Almanya’da Türkler ve Türkçe. Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9). 771-787.
 • Bekar, B. (2015). Almanya Türkçesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Bekar, B.(2016). Almanya’da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks. 8 (3) 285-302.
 • http: //www.essen.bk.mfa. gov.tr/images/localCache/1/ (erişim tarihi: 03.02.2015)
 • http://www.calisma.de/index.php?option=com (erişim tarihi: 18.05.2015)
 • Kalkan, H. K. (2016). Almanya’da ve Türkiye’de Ortaöğretimde Okutulan Ders Kitaplarına Edebiyat Didaktiği Açısından Bir Yaklaşım. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. MEB. (2006). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2015). Türkçe Dersi (1-8. sınıflar) Öğretim Program. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2016). Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı ve Görevlendirme Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Özkan, N. (2007). Türk Dilinin Yurtları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldız, C. (2012). Yurt dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği). Ankara: Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.
 • Yıldız, C. (2013). Almanya’da Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (11). 1083-1113.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8372-1190
Yazar: Beytullah Bekar (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad399412, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {17 - 27}, doi = {}, title = {Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme)}, key = {cite}, author = {Bekar, Beytullah} }
APA Bekar, B . (). Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme). ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 8 (1), 17-27. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/36351/399412
MLA Bekar, B . "Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme)". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (): 17-27 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/36351/399412>
Chicago Bekar, B . "Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme)". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (): 17-27
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme) AU - Beytullah Bekar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 27 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme) %A Beytullah Bekar %T Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme) %D 2019 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Bekar, Beytullah . "Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme)". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 / 1 17-27.