Kapak Resmi
2.558     |     5.839
Arşiv
http://dergipark.gov.tr/ofed

2016 yılından itibaren yayın hayatına başlayan OFED, fen eğitimini konu alanında özgün çalışmaları içeren hakemli bir dergidir.

OFED, bireylerin, özellikle gelecek nesillerin, sahip olması beklenen bilgi ve becerileri edinmesine hizmet etmeyi odağına alır ve vizyonu olarak benimser. Bu anlamda, OFED, okul öncesinden yükseköğretime her kademe ve konu alanında fen eğitimi faaliyetlerinin düzenlenmesine ve/veya geliştirilmesine katkı sunmayı ve tüm paydaşlara hizmet etmeyi misyonu olarak görür.