Ormancılık Araştırma Dergisi

ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orman Genel Müdürlüğü |
Kapak Resmi

21.853

14.618

AMAÇ VE KAPSAM

Ormancılık Araştırma Dergisi (OGMOAD) 2014 yılında, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Teknik Bülten, Yıllık Bülten, Teknik Rapor, Araştırma Dergisi ve Çeşitli Yayınlar adı altında yayınlanan Araştırma Sonuçlarını tek çatı altında toplamak amacı ile faaliyete geçirilmiştir.

Hakemli bir dergi olan Ormancılık Araştırma Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayarak ormancılık ile ilgili çeşitli konularda bilgi alış verişi temin etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda;

        -Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, araştırma projelerinin ara veya sonuç raporlarından hazırlanan makaleler,

        -Akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların ormancılık konuları ile ilgili olarak hazırlayacağı makaleler, araştırma notları ve derlemeler,

dergimizde çift kör hakemlik sürecinden geçirilerek yayınlanmaktadır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ormancılık Araştırma Dergisi' ne gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editörler tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.


 Makale Yazım Şablonuna buradan  erişebilirsiniz.

Cilt: 4 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Kas 2017
 1. Güney-Batı Anadolu Bölgesindeki kızılçam (Pinus brutia Ten.) kültür ormanlarında değişik silvikültürel uygulamalara göre artım ve büyüme ilişkileri
  Sayfalar 90 - 99
  Dr. Neşat Erkan, Dr. Ali Cem Aydın, Prof.Dr. Ünal Eler
 2. Organik madde, yavaş çözünen gübre ve fidan sıklığının dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) fidanlarının çap ve boy gelişimine etkileri
  Sayfalar 143 - 151
  Dr. Cemal Fidan, Hazin Cemal Gültekin, Hülya Tamyüksel
 3. Mikrobiyal gübre uygulamasının karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) fidanlarının bazı morfolojik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 100 - 106
  Yrd.Doç.Dr. Salih Parlak, Yüksek Lisans Dilek Güner
 4. Sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanlarında karbon stoklarının belirlenmesi
  Sayfalar 107 - 120
  Yüksek Lisans Rıza Karataş, Dr. Aydın Çömez, Dr. Şükrü Teoman Güner
 5. Elazığ yöresinde seki teraslarda uygun düşey aralığın belirlenmesi
  Sayfalar 121 - 132
  Bahri Kalkan, Dr. Celal Taşdemir, Prof.Dr. Ferhat Gökbulak, Osman Tiryaki
 6. Orman yangınları açısından riskli yılların güneş leke döngüsüne bağlı olarak önceden tahmin edilebilmesi
  Sayfalar 133 - 142
  Yüksek Lisans Uğur Baltacı, Yrd.Doç.Dr. Feriha Yıldırım
 7. Dikili ağaçlardan odun örnekleri alınmasında mekanize bir teknik
  Sayfalar 152 - 152
  Yüksek Lisans Yağmur Biricik, Prof.Dr. Ünal Akkemik