Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-6730 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1306-6730 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

38.736

108.434

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Creative Commons Lisansı

Cilt: 13 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Pazar Tabanlı Yeteneklerin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 1 - 22
  Ahmet Buğra Hamşıoğlu, Tülin Durukan
 2. Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının İtibar Bileşenlerinin Öğrencilerin Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 23 - 44
  Cenk Murat Koçoğlu
 3. Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinin Ekonomik Konjonktür Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 45 - 54
  Osman Tüzün, Ramazan Ekinci, Şahin Karabulut
 4. Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Dayalı Bir Analiz
  Sayfalar 55 - 76
  Füsun Yenilmez, Esin Kılıç
 5. Arsa ve Arazilere Yönelik Mali Yükümlülükler Çerçevesinde Kentsel Rantların Vergilendirilmesi
  Sayfalar 77 - 100
  Tacim Yayğır, Canatay Hacıköylü
 6. Yöneticilerin Babacan (Paternalist) Liderlik Davranışlarının Psikolojik Sözleşme Bağlamındaki Beklentileri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 101 - 118
  Merve Gerçek
 7. Friedrich August von Hayek Perspektifinden İktidarın Gücü ve Sınırları
  Sayfalar 119 - 132
  Merve Yolal
 8. Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi?
  Sayfalar 133 - 146
  Emrah Konuralp
 9. Is there a Trade-off between Output and Unemployment? An Evidence from Okun’s Law for G-20 Countries
  Sayfalar 147 - 162
  Hakan Acaroğlu
 10. İlçeler Düzeyinde Entelektüel Sermaye Ölçümü ve Uygulaması
  Sayfalar 163 - 184
  Ali Erbaşı
 11. Dünyada Sukukun Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler
  Sayfalar 185 - 204
  Ahmet Ulusoy, Mehmet Ela
 12. Vergilemede Hukuki Güvenlik İlkesinin Danıştay Kararları Işığında İncelenmesi
  Sayfalar 205 - 226
  Temel Gürdal, Şebnem Ekeryılmaz
 13. Examination of the Factors Affecting Household Rental Housing Demand Through Data Mining
  Sayfalar 227 - 238
  Kübra Önder, Hüseyin Turgut