Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-6730 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1306-6730 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

40.305

124.588

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Creative Commons Lisansı

Cilt: 13 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 3 - Ara 2019
 1. Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği; Türkiye’den Ampirik Sonuçlar
  Sayfalar 1 - 12
  Bahar Erdal, Abuzer Pınar
 2. Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Uygulanan Politikalar
  Sayfalar 13 - 36
  Hüseyin Naci Bayraç
 3. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Kronizm ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 37 - 54
  Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş, Özlem Özer, Mehmet Bircan Güleç
 4. Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 55 - 68
  Duran Cankül, Efnan Ezenel
 5. Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi İlişkisi: Bir Zaman Serisi Kanıtı
  Sayfalar 69 - 88
  Murat Çetin
 6. Siyasal İletişim Araçlarının Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkisi: 2017 Referandumu Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 89 - 102
  Emre Çolakoğlu, Ahmet Tan
 7. Konaklama İşletmelerinde Müşteri-Çalışan Bağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 103 - 124
  Abdullah Uslu
 8. Türkiye Finansal Stres Endeksi ve Markov Rejim Değişim Modeli ile Yüksek Stres Dönemlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 125 - 140
  Hoşeng Bülbül, Işıl Akgül
 9. Davranışsal Finansa Kurumsal Bakış
  Sayfalar 141 - 160
  Selim Aren
 10. Medikal Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Performanslarının Ölçümü ve Nitel Firma Karakteristikleri ile Çoklu Uyum Analizi
  Sayfalar 161 - 180
  Selahattin Kaynak, Miraç Eren
 11. Finansal Gelişme Üzerinde Politik Faktörlerin Etkisi: Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz
  Sayfalar 181 - 204
  Talip Torun, M. Fatih İlgün
 12. Merkeziyetçilik Anlayışının Yerel Düzeyde Siyasal Katılıma Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 205 - 218
  Konur Alp Demir
 13. Bankacılık Sektöründe Rekabet ile Mali Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel ARDL Modeli
  Sayfalar 219 - 234
  Kemal Eyüboğlu, Sinem Eyüboğlu
 14. Bitcoin Fiyatları ile Borsa İstanbul Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
  Sayfalar 235 - 250
  Yunus Kılıç, İbrahim Çütcü