Year 2018, Volume 13, Issue 3, Pages 55 - 68 2018-12-31

Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
Bodrum Peninsula and Olive Oil Tourism: A Swot Analysis on its Feasibility

Duran Cankül [1] , Efnan Ezenel [2]

95 243

Bu araştırma Bodrum yarımadasının zeytinyağı turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bodrum yarımadasında zeytinyağı turizminin uygulanabilirliği SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi olasılık dışı örnekleme türlerinden amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın örneklemini Bodrum yarımadasında yaşayan konu ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olan bölge sakini, kamu, STK, üniversite ve turizm işletmelerinin sahipleri yöneticisi veya çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak, yarı yapılandırılmış sözlü görüşme tekniği kullanılmıştır. Alan araştırması, 2018 yılı Ocak ayı ile Şubat ayı arasında, ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. SWOT analizi neticesinde elde edilen veriler, bölge için tehdit edici unsurların ve bölgenin zayıf yönleri olduğunu gösterse de doğru uygulamalar sonucu zeytinyağı turizminin Bodrum yarımadası için uygun bir turizm etkinliği olabileceğini ortaya koymaktadır.

This study aims to discover the olive oil tourism potential of Bodrum peninsula. In this terms, the feasibility of olive oil tourism in Bodrum is analysed by a swot analysis based on a qualitative perspective.  The sample of the study was determined by the purposive sampling which is non-probability sampling technique. In this context, the sample of the study consists of residents of Bodrum, owners, managers, employees of the tourism enterprises and affiliates in the public, NGOs and universities of the region. Data were collected by a semi-structured interview. Field research was conducted between January and February 2018 by interviewing the stakeholders face to face. The results of the swot analysis suggest that although there are both positive and negative aspects of the region, olive oil tourism could possibly be a proper activity for the peninsula if appropriate applications are performed.

 • Agüera, F. O., Cuadra, S. M., López-Guzmán, T. ve Morales, P. C. (2017). Estudio de la demanda existente en torno al oleoturismo. El caso de Andalucía. Cuadernos de Turismo, (39), 437-453.
 • Băltescu, C.A. (2016). Culinary experiences as a key tourism attraction. Case Study: Braşov County. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences. 9(58), 107-112.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Boyne, S., Hall, D. ve Williams, F. (2003). Policy, support and promotion for food-related tourism initiatives: A marketing approach to regional development. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(3-4), 131-154.
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Campón-Cerro, A. M., Folgado-Fernández, J. A. ve Hernández-Mogollón, J. M. (2017). Rural Destination Deve-lopment Based on Olive Oil Tourism: The Impact of Residents’ Community Attachment and Quality of Life on Their Support for Tourism Development. Sustainability, 9(9), 16-24.
 • Cañero Morales, P. M., López-Guzmán Guzmán, T. J., Moral Cuadra, S. ve Orgaz Agüera, F. (2015). Análisis de la demanda del oleoturismo en Andalucía. Revista de Estudios Regionales, (104).
 • Drašković, S. (2016). Gastronomy And Tourism Destination Competitiveness. Quality As A Basis For Tourism Destination Competitiveness, Doi: 10.15308/Sitcon, 150-154.
 • Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko) Turizm- Turizm İlkeleri. Ankara; Erk Yayıncılık.
 • Gülhan, D. (2016). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Tarım Endüstrisi ve Zeytinyağı Turizminin Birgi Yerleşi-minde Olabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme. Social Sciences, 11(2), 116-132.
 • Hocaoğlu, D. (2010). Kültürel Miras Olarak Yemek Kültürü: Cittàslow Seferihisar'ın Yavaş Yemekleri”, 2nd Conference of the Agrindustrial Design, 26-28 Nisan, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Turkey.
 • International Olive Oil Organisation. (2017). Olive Museums & Routes (http://www.internationaloliveoil.org) Erişim Tarihi:21.11.2017.
 • Kaufmann, H., Orphnidou, Y. ve Granau, W. (2012). Agrifood meet agritourism: Outlining a new trend in Cypriot tourism industry. (Ed. Kagermeier, A. ve Saarinen, J.) Transforming and managing destinati-ons: Tourism and in a time of Global risk, 7(4), 263-274.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2017). Basın- Geleneksel Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü İnsanlığın Ortak Mirası Olma Yolunda. (http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,191382/geleneksel-zeytin-ve-zeytinyagi-kulturu-insanligin-orta-.html). Erişim Tarihi: 20.11.2017.
 • Lopez-Guzman, T., Hernandez-Mogollon, J. M., Dı-Clemente, E. (2014) Gastronomıc Tourısm As An Engıne For Local And Regıonal Development, Regional And Sectoral Economic Studies, 14-1, 95-102.
 • Milas-Bodrum Havaalanı. (2017). Sayısal veriler, http://www.milas-bodrumairport.com/tr-TR/havayollari1/Pages/istatistikler.aspx. Erişim Tarihi: 20.01.2018.
 • Millán, G., Arjona, J. M. ve Amador, L. (2014). A new market segment for olive oil: Olive oil tourism in the south of Spain. Agricultural Sciences, 5(3), 179.
 • Millán Vázquez de la Torre, M., Morales Fernández, E. J. ve Agudo Gutiérrez, E. M. (2010). El oleoturismo como motor de desarrollo rural: La denominación de origen de montoro-adamuz. Mundo agrario, 11(21).
 • Millán V, M. G., Agudo G, E. M. ve Agudo G, I. (2010). Oil-tourism in the South-east of Spain: The Necessity of Coordinating the Tourist Activity with the Agrarian one for the Development of the Rural Areas. Panorama Socioeconómico, 28(41).
 • Millán, M. G., María, P. R. ve Javier S. R. (2018). Oleotourism as a Sustainable Product: An Analysis of Its Demand in the South of Spain (Andalusia), Sustainability 10(101), 1-19.
 • Pullphothong, L. ve Sopha, C. (2013). Gastronomic tourism in Ayutthaya, OAP, School of Culinary Art, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
 • Saltık, I. A. ve Çeken, H. (2017). “Agro Turizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi”. Journal of Economics, 89-102.
 • Torre, M. V., Arjona-Fuentes, J. M. ve Amador-Hidalgo, L. (2017). Olive oil tourism: Promoting rural deve-lopment in Andalusia (Spain). Tourism Management Perspectives, 21, 100-108.
 • Tuik. (2017). Bitkisel Üretim İstatistikleri, (http://rapory.tuik.gov.tr/20-11-2017-22:52:44-5705839203587966241490691435.html?). Erişim Tarihi:20.11.2017.
 • World Atlas. (2017). Leading Olive Producing Countires, (https://www.worldatlas.com/articles/leading-olive-producing-countries.html). Erişim Tarihi:21.11.2017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5067-6904
Author: Duran Cankül (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7183-8375
Author: Efnan Ezenel
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { oguiibf420729, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1306-6730}, address = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {55 - 68}, doi = {10.17153/oguiibf.420729}, title = {Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Cankül, Duran and Ezenel, Efnan} }
APA Cankül, D , Ezenel, E . (2018). Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13 (3), 55-68. DOI: 10.17153/oguiibf.420729
MLA Cankül, D , Ezenel, E . "Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2018): 55-68 <http://dergipark.gov.tr/oguiibf/issue/41673/420729>
Chicago Cankül, D , Ezenel, E . "Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2018): 55-68
RIS TY - JOUR T1 - Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi AU - Duran Cankül , Efnan Ezenel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17153/oguiibf.420729 DO - 10.17153/oguiibf.420729 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 68 VL - 13 IS - 3 SN - 1306-6730- M3 - doi: 10.17153/oguiibf.420729 UR - https://doi.org/10.17153/oguiibf.420729 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi %A Duran Cankül , Efnan Ezenel %T Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1306-6730- %V 13 %N 3 %R doi: 10.17153/oguiibf.420729 %U 10.17153/oguiibf.420729
ISNAD Cankül, Duran , Ezenel, Efnan . "Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 / 3 (December 2019): 55-68. https://doi.org/10.17153/oguiibf.420729