Dergi ile ilgili her türlü detaylı bilgiler, makale yazım kuralları, değerlendirme süreci, formlar vb. dergi web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr) verilmiştir.