Editörler Kurulu

 

SAHİBİ

Prof. Dr. Hasan GÖNEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

 

EDİTÖR

Prof. Dr. Emin KAHYA

Endüstri Mühendisliği Bölümü

ekahya@ogu.edu.tr


 

EDİTÖR YADIMCILARI

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

Kimya Mühendisliği Bölümü

demett@ogu.edu.tr


Yrd. Doç. Dr. Meryem ULUSKAN

Endüstri Mühendisliği Bölümü

muluskan@ogu.edu.tr


 BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Yrd. Doç. Dr. Esra Nergis YOLAÇAN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

yolacan@ogu.edu.tr


Prof. Dr. Rıfat EDİZKAN  

redizkan@ogu.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüProf. Dr. Nimetullah BURNAK

Endüstri Mühendisliği Bölümü

nburnak@ogu.edu.tr


Doç. Dr. Ender DEMİREL

İnşaat Mühendisliği Bölümü

edemirel@ogu.edu.tr


Prof. Dr. Selahattin KADİR

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

skadir@ogu.edu.tr


Prof. Dr. Ayşegül Aşkın

Kimya Mühendisliği Bölümü

aaskin@ogu.edu.tr


Prof. Dr. Sabiha KOCA

Maden Mühendisliği Bölümü

skoca@ogu.edu.tr


Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ

Makine Mühendisliği Bölümü

zaltac@ogu.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa ANIK

Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

manik@ogu.edu.tr