EDİTÖRLER KURULU

SAHİBİ

Prof. Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

 

EDİTÖR

Prof. Dr. Emin KAHYA , Endüstri Mühendisliği Bölümü , ekahya@ogu.edu.tr


 EDİTÖR YADIMCILARI

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI, Kimya Mühendisliği Bölümü, demett@ogu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ULUSKAN , Endüstri Mühendisliği Bölümü, muluskan@ogu.edu.tr

 ALAN (BÖLÜM) EDİTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra Nergis YOLAÇAN , Bilgisayar Müh. Bölümü, yolacan@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Rıfat EDİZKAN, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, redizkan@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Nimetullah BURNAK, Endüstri Müh. Bölümü, nburnak@ogu.edu.tr

Doç. Dr. Ender DEMİREL, İnşaat Müh. Bölümü, edemirel@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Selahattin KADİR, Jeoloji Müh. Bölümü , skadir@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN, Kimya Müh. Bölümü, aaskin@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Sabiha KOCA, Maden Müh. Bölümü , skoca@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ, Makine Müh. Bölümü, zaltac@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ANIK, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü, manik@ogu.edu.trYAYIN KURULU

Prof. Dr. Emin KAHYA , Endüstri Mühendisliği Bölümü , ekahya@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Rıfat EDİZKAN, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, redizkan@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Nimetullah BURNAK, Endüstri Müh. Bölümü, nburnak@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Selahattin KADİR, Jeoloji Müh. Bölümü , skadir@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN, Kimya Müh. Bölümü, aaskin@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Sabiha KOCA, Maden Müh. Bölümü , skoca@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ, Makine Müh. Bölümü, zaltac@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ANIK, Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü, manik@ogu.edu.tr

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI, Kimya Mühendisliği Bölümü, demett@ogu.edu.tr

Doç. Dr. Ender DEMİREL, İnşaat Müh. Bölümü, edemirel@ogu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ULUSKAN , Endüstri Mühendisliği Bölümü, muluskan@ogu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra Nergis YOLAÇAN , Bilgisayar Müh. Bölümü, yolacan@ogu.edu.tr

DANIŞMA KURULU

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Erciyes Üniversitesi
Dr. Fatemeh Azmandian, Dell EMC, MA, USA.

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof.Dr. Ömer Nezih GEREK, Anadolu Üni

Doç.Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr.  Buket D. BARKANA,  University of Bridgeport, CT, USA

 

Endüstri Mühendisliği

Prof.Dr. Serpil Erol , Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Cafer Çelik , Atatürk Üniversitesi

 

İnşaat Mühendisliği 

Prof. Dr. Mehmet Saltan, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Altın, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Dündar,  Çukurova Üniversitesi 

 

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Cahit HELVACI , Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ ,  İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Manuel POZO RODRÍGUEZ ,  Universidad Autónoma of Madrid, SPAIN

Prof. Dr. Paul A. SCHROEDER , University of Georgia , USA

 

 

Kimya Mühendisliği

Dr. L. Antonio Estévez ,  University of Puerto Rico , Mayaguez PR

Prof. Dr. Zeki Aktaş , Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir ,  İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Maden Mühendisliği 

Prof.Dr. Şadan  KELEBEK , Queen’s University, Kanada

Prof.Dr. Tomasz NİEDOBA, AGH University of  Science and Tecnology, Krokow, Polond

Prof.Dr. A. Hakan BENZER, Hacettepe  Üniversitesi

Prof.Dr. Kadri DAĞDELEN, Colorado School of  Mines, Colorado, ABD 

 

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.-Ing. Ali Cemal BENİM, Duesseldorf University, Germany

Prof. Dr. Rasim İPEK , Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Cemal BAYKARA, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Kwadwo Osseo-Asare, The Pennsilvania State University, USA

Prof. Dr. Gürsoy Arslan, Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya Üniversitesi