Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi
The Effect Of The Use Of Excessıve Dosages Of Plastıcızer On Propertıes Of Concrete

mücteba UYSAL [1] , Kemalettin YILMAZ [2]

241 535

Bu çalışmada, 300 ve 450 dozajlı betonlarda aşırı dozda normal ve süper akışkanlaştırıcı katkı kullanımının beton basınç dayanımına, su emme yüzdesine etkisi araştırılmıştır. Katkı miktarları normal akışkanlaştırıcı (NA) katkılarda % 0.5, % 1, % 5 ve % 10, süper akışkanlaştırıcı (SA) katkılarda ise % 1.5, % 3, % 5 ve % 10 oranlarında kullanılmıştır. Üretilen bu betonlar üzerinde taze halde iken birim ağırlık ve çökme deneyleri, sertleşmiş halde iken basınç dayanımı ve su emme deneyi yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre aşırı dozda katkı kullanımının beton basınç dayanımını ciddi oranda düşürdüğü ve kalıp alma süresini uzattığı görülmüştür. Basınç dayanımı olarak en ideal katkı yüzdesinin % 1 - % 1.5 arasında olduğu anlaşılmıştır. Sertleşmiş betonların su emme yüzdesi oranlarının % 1.95 - % 5.65 aralığında olduğu görülmüştür.

In this study, the effect of the use of excessive dosages of normal and superplasticizer admixtures on the compressive strength and absorption properties of concrete was investigated. Normal plasticizer admixtures were used  0.5 %, 1 %, 5 % and 10 % by weight of cement and superplasticizer admixtures were used 1.5 %, 3 %, 5 %  and % 10 by weight of cement. Unit weight and slump tests were conducted on the fresh concretes and compressive strenght and water absorption tests  were conducted on the hardened concrete samples. Test results indicated that the use of excessive dosages of chemical admixtures significantly decreased compressive strength of concretes and extended demoulding time. Moreover, the best plasticizer proportion range was found 1 % - 1.5 %. Furthermore, water absorption values were obtained in the range of 1.95 % - 5.65 %.    

 • [1] İ.B. Topçu, A. Demir, A.R. Boğa, „‟Akışkanlaştırıcı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkı Kullanımının Taze Beton Özeliklerine Etkisi‟‟, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 434, ss.38-40, 2004.
 • [2] İ.B. Topçu, “Akışkanlaştırıcı ve Dona Dayanım Katkılarının Beton Özeliklerine Etkisi”, 4. Ulusal Beton Kongresi, 30-31 Ekim- 1 Kasım 1996, İstanbul, ss. 45-53.
 • [3] M. S. Akman, “Beton Katkı Maddelerinin Ana İşlevleri ve Yan Etkileri”, İTÜ İnşaat Fakültesi, Malzeme Seminerleri, 1987, İstanbul.
 • [4 H. Yıldırım, V. Yorulmazel, E. Ardaç, “Süper ve Normal Akışkanlaştırıcı Katkıların Çimento ile Uyuşumu”, 4. Ulusal Beton Kongresi, 30-31 Ekim- 1 Kasım 1996, İstanbul, ss. 25-33.
 • [5] V.S. Ramachandran, M. Malhotra, „’Concrete Admixtures Handbook-Part 7: Superplasticizers‟‟, Noyes Publications, pp. 462-63, 1984.
 • [6] B. Felekoğlu, B. Baradan, „‟Akışkanlaştırıcı Katkıların Harçta Su Kesme PerformansıMukavemet İlişkisine Etkileri‟‟, İMO Teknik Dergi, Cilt 15, Sayı 2, ss. 3869-3872, 2006.
 • [7] P.K. Mehta, P.J.M. Monteiro, ‘’Concrete Microstructure, Properties and Materials, Chapter 8: Admixtures‟‟, Indian Concrete Institute, Chennai, pp. 256-271, 1997.
 • [8] S. Türkel, B. Felekoğlu, „‟Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkı Kullanımının Taze ve Sertleşmiş Betonun Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri‟‟, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt.6, Sayı., ss.79-91, 2004.
 • [9] C.F. Ferraris, „‟Measurement of the Rheological Properties of High Performance Concrete: State of the Art Report‟‟, Journal of the National Institute of Standards and Technology, Vol.104, No.2, pp. 461-478, 1999.
 • [10] T.A. Bürge, „‟Multi component Polymer Concrete‟‟, First International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, 1999, Rilem Publications, S.A.R.L., pp. 411-424, 1999.
 • [11] İ. Çil, „‟Yeni Kuşak Hieprakışkanlaştırıcı Beton Katkıları‟‟, YKS Vizyon Dergisi, SKW-MBT, Mart-Nisan-Mayıs, Sayı.2, ss.32-35, 2000.
 • [12] M. Collepardi, “Admixtures-Enhancing Concrete Performance”, 6th Int. Congress on Global Construction and Ultimate Concrete Opportunities, pp.120-211, 2005, Dundee.
 • [13] O. Şimşek, A. Dur, H. Yaprak, „„Silis dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Harçların Özellikleri‟‟, Politeknik Dergisi , Cilt 7, Sayı 2, ss. 41-44, 2004. Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımının Beton Özelliklerine Etkisi [14] N. Parlak, M.S. Akman, “Linyosülfonatların Üretimi, Özellikleri ve Süper Akışkanlaştırıcı Olarak Geliştirilmesi‟‟, Sika Teknik Bülten, s.1, ss. 3-13, 2002.
 • [15] M. Uyan, M. Karagüler, S. Yücesoy, „„Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Portland Çimento Harçlarının Rötresine Etkisi‟‟, İMO 4. Ulusal Beton Kongresi, 1996, ss. 81- 93, İstanbul.
 • [16] J. P. Ollivier, A. Carles-Gibergues, B. Hanna, „„Activite pouzzolanique et action de remplissage d'une fumee de silica dans les matrices de betons de haute resistance‟‟, Cement and Concrete Research, Vol. 18, No.3, pp 438-448, 1988.
 • [17] G. Chistodoulou, “A comparative study of the effects of silica fume, metakaolin and PFA on the air content of fresh concrete”, School of Tecnology of Glamorgan, Pontypridd, CF37 IDL, UK, 2000.
 • [18] TS 3530, „‟Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini‟‟, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1980.
 • [19] G. Kandemir, M. Mutlu, A.R. Sağlam, N. Parlak, “Aşırı dozda katkı kullanımının beton özelliklerine etkileri”, İMO 4. Ulusal Beton Kongresi, 1996, ss. 133- 142, İstanbul.
Konular İnşaat Mühendisliği
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: mücteba UYSAL

Yazar: Kemalettin YILMAZ

Bibtex @araştırma makalesi { ogummf323823, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {25}, pages = {19 - 36}, doi = {}, title = {Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi}, key = {cite}, author = {UYSAL, mücteba and YILMAZ, Kemalettin} }
APA UYSAL, m , YILMAZ, K . (). Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25 (1), 19-36. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/29999/323823
MLA UYSAL, m , YILMAZ, K . "Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (): 19-36 <http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/29999/323823>
Chicago UYSAL, m , YILMAZ, K . "Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (): 19-36
RIS TY - JOUR T1 - Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi AU - mücteba UYSAL , Kemalettin YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 36 VL - 25 IS - 1 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi %A mücteba UYSAL , Kemalettin YILMAZ %T Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD UYSAL, mücteba , YILMAZ, Kemalettin . "Aşırı Dozda Akışkanlaştırıcı Katkı Kullanımın Beton Özellikleri Etkisi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 1 19-36.