Optımızatıon Of Fluxes On Shrınkage Of Porcelaın Tıle Wıth Response Surface Desıgn
Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu

Nuray AY [1] , Zahide BAYER ÖZTÜRK [2]

158 267

In ceramic tiles, firing shrinkage observed during sintering is important for production process.  Firing behavior of ceramic materials is affected by raw materials, pressing and firing conditions. Response Surface Method (RSM) which is one of the experimental design methods is used for improvement of product properties and quality to determine interactions of factors with less experimental data. In this study, optimizations of different fluxes were performed to on porcelain tiles’ shrinkage with RSM. Results were showed that usage of different flux materials were influenced the shrinkage behavior of tiles and that RMS was an important statistical technique for optimization of raw materials without changing the processing parameters to achieve necessary shrinkage value.

Seramik karoların pişirilmesi sonucu oluşan boyut küçülmesi, üretim süreci için oldukça önemlidir. Seramik karolarda küçülme kullanılan hammaddelerden, şekillendirme ve pişirme koşullarından etkilenmektedir. Deney tasarımı metotlarından biri olan Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM) üretim ve ürün kalitesinin iyileştirilmesinde az sayıda deney ile faktörler arasındaki etkileşimlerin belirlenebilmesinde kullanılmaktadır.  Bu çalışmada Yanıt Yüzey Yöntemi ile porselen karo kompozisyonunda kullanılan farklı ergiticilerin optimizasyonu yapılan küçülmeler incelenmiştir. Sonuçlar, farklı ergitici hammadde kullanımının karolarda küçülme davranışını etkilediğini ve istenen küçülme miktarı için mevcut üretim parametrelerini değiştirmeden hammadde optimizasyonunu sağlamada Yanıt Yüzey Yönteminin önemli bir istatistiksel teknik olduğunu göstermiştir.  

  • [1] Sacmi, “Applied Ceramic Technology,”, Volume 1−2, Editrice La Mondragora S.R.L., Imola, Italy, 2002. [2] W.D. Kingery, H.K. Bowen, ve D.R. Uhlmann, “Introduction to Ceramics,” John Wiley & Sons., Inc., Canada, 1976. [3] T.K. Mukhopadhyay, M. Das, S. Ghosh, S. Chakrabarti, ve S. Ghatak, “Microstructure and Thermomechanical Properties of a Talc Doped Stoneware Composition Containing Illitic Clay”, Ceramics International, Vol. 29, pp. 587-597, 2003. [4] S.M. Salman, S.N. Salama, H. Darwish, ve E.A. Mahdy, “The Role of MgO on The Structural Properties of CaO-Na2O(MgO)-P2O5-CaF2-SiO2 Derived Glass Ceramics”, Ceramics International, Vol. 36, pp. 55-61, 2010.
  • [5] V. Biasini, M. Dondi, G. Guarini, M. Raimondo, A. Argnani, S.Di Primio, “Effect of Talc and Chlorite on Sintering and Technological Behaviour of Porcelain Stoneware Tiles”, Silicates Industriels, Vol. 68 No. 5- 6, pp. 67- 73, 2003.
  • [6] G.N. Maslennikova, T.I. Koneshova, “Effect of Mineralizers on The Sintering of Porcelain”, translated from steklo i Keramika, Vol. 4, pp. 13- 14, 1987.
  • [7] A.W.A. El-Shennavi, M.M. Morsi, G.A. Khateer, A.M. Abtel-Hameed, “Thermodynamic Investigation of Crystallization Behaviour of Pyroxenic Basalt-Based Glasses”, J.Therm. Anal., Vol. 51, pp. 553- 560, 1998.
  • [8] V.K. Marghussian, M.H. Dayi Niaki, “ Effects of Compositions Changes on the Crystallization Behaviour and Properties on SiO2-Al2O3-CaO-MgO(Fe2O3- Na2O- K2O) Glass-Ceramics”, J. Euro.Ceram.Soc., Vol. 15, pp. 343-348, 1995.
  • [9] R.R. Menezes, H.G. Malzac Neto, L.N.L. Santana, H.L. Lira, H.S. Ferreira, G.A. Neves, “ Optimization of Wastes Content in Ceramic Tiles Using Statistical Design of Mixture Experiments”, J.Euro.Ceram.Soc. Vol. 28, pp. 3027-3039, 2008. [10] M.I. Carretero, M. Dondi, B. Fabbri, M. Raimondo, “ The Influence of Shaping and Firing Technology on Ceramic Properties of Calcereous and Non-Calcereous Illitic-Chloritic Clays”, Applied Clay Science, Vol. 20, pp. 301-306, 2002. [11] F. Matteucci, M. Dondi, G. Guarini, “Effect of Soda-Lime Glass on Sintering and Technological Properties of Porcelain Stoneware Tiles”, Ceramics International, Vol. 28, pp. 873-880, 2002. [12] D.C. Montgomery, “ Design and Analysis of Experiments”, 5th Edn, John Wiley & Sons, Inc.,New York, 2001. [13] http://www.gyte.edu.tr/dersler/103/CMB523/cmb523-12b.ppt#257,2,Alansal Yanıt Metodu
  • [14] http://www.gidadernegi.org/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=5304&DOSYAISIM= 70330109.pdf [15] M.D. Turan, H.S. Altundoğan, “Hidrometalurjik Araştırmalarda Yanıt Yüzey Yöntemlerinin (YYY) Kullanımı”, Madencilik, No. 50, ss.11-23, 2011. [16] J.V. Nardi, W. Acchar, D. Hotza, “Enhanching the Properties of Ceramic Products Through Mixture Design and Responce Surface Analysis”, J.Euro.Ceram.Soc., Vol. 24, pp. 375- 379, 2004. [17] C. Fernandez, E. Verne, J. Vogel, G. Carl, “Optimisation of the Synthesis of Glass-Ceramic Matrix Biocomposites by the ‘Responce Surface Methodology’,” J.Euro.Ceram.Soc. , Vol. 23, pp. 1031- 1038, 2003.
  • [18] Y. Göncü, N. Ay, “Yanıt Yüzey Metodu (RSM) ile Bor Nitrürün Saflaştırılmasının Eniyilemesi”, 2. Bor Çalıştayı, 2008, Bildiriler Kitabı, ss. 161-167. [19] S.L. Correia, D. Hotza ve A.M. Segadaes, “Simultaneous Optimization of Linear Firing Shrinkage and Water Absorption of Ceramic Bodies Using Experiments Design”, Ceramics International, Vol. 30, pp. 917-22, 2004.
  • [20] S.L. Correira, K.A.S. Curto, D. Hotza ve A.M. Segadaes, “Using Statistical Techniques to Model the Flexural Strength of Dried Triaxial Ceramic Bodies”, J. Euro.Ceram.Soc., Vol. 24, pp. 2813 2818, 2004
Konular Malzeme Bilimi
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Nuray AY

Yazar: Zahide BAYER ÖZTÜRK

Bibtex @araştırma makalesi { ogummf323979, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {25}, pages = {57 - 66}, doi = {}, title = {Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu}, key = {cite}, author = {BAYER ÖZTÜRK, Zahide and AY, Nuray} }
APA AY, N , BAYER ÖZTÜRK, Z . (). Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25 (2), 57-66. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/30000/323979
MLA AY, N , BAYER ÖZTÜRK, Z . "Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (): 57-66 <http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/30000/323979>
Chicago AY, N , BAYER ÖZTÜRK, Z . "Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu AU - Nuray AY , Zahide BAYER ÖZTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 25 IS - 2 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu %A Nuray AY , Zahide BAYER ÖZTÜRK %T Yanıt Yüzey Metodu İle Porselen Karo Küçülmesinde Ergiticilerin Optimizasyonu %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 25 %N 2 %R %U