Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 20 - 29 2018-07-20

Evaluation of the Classroom Furniture For University Students
EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS

Emin KAHYA [1]

127 300

The appropriate design of tools, equipment and accessories for human body sizes, used while meeting the social, cultural, economic and psychological needs of people, is beneficial at the most suitable and utmost level. This is very crucial for school students who spend most of their time on the school furniture. The purpose of the study was to examine whether school furniture dimensions match student’s anthropometric measures. Eleven anthropometric measurements were taken from 68 female and 157 male students from nine departments at the faculty of Engineering and Architecture of Eskişehir Osmangazi University using a specially designed measurement tool. The existing classroom furniture dimensions and the anthropometric measures of the considered population were compared in order to determine the match between them. The results indicated that the existing furniture is comprehensively suitable for the students.

Kişilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik isteklerini karşılarken kullandıkları araç, gereç ve donanımların, insan vücudunun statik beden ölçülerine uygun olarak tasarlanması en uygun ve maksimum düzeyde fayda sağlamaktadır. Bu durum zamanının birçoğunu masa ve sıralarda geçiren okul öğrencileri için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören 68’i kız, 157’si erkek olmak üzere toplam 225 öğrencinin, tasarlanan ölçüm aletiyle, 11 antropometrik ölçüsü alınmıştır. Alınan ölçümlerin analizi sonucunda fakültede mevcut ikili masa ve sıraların öğrenciler için önemli ölçüde uygun olduğu tesbit edilmiştir. 

 • Babalık, F.C. (2014). Mühendisler İçin Ergonomi İşbilim, Dördüncü Baskı, Dora Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, 610 s.
 • Barroso, M.P., Arezes, P.M., Costa, L.G., Miguel, A.S. (2005). Anthropometric study of Portuguese workers, International Journal of Applied Ergonomics. 35, 401-410.
 • Botha, W.E., Bridger, R.S. (1998). Anthropometric variability, equipment, usability and musculoskeletal pain in a group of nurses in the Western Cape, International Journal of Applied Ergonomics. 29 (6), 481-490.
 • Castellucci, H.I., Arezes, P.M., Viviani, C.A. (2010). Mismatch between classroom furniture and anthropometric measures in Chilean schools, Applied Ergonomics. 41, 563-568.
 • Castellucci, H.I., Arezes, P.M., Molenbroek, J.F.M. (2014). Applying different equations to evaluate the level of mismatch between students and school furniture, Applied Ergonomics. 45, 1123-1132.
 • Castellucci, H.I., Arezes, P.M., Molenbroek, J.F.M. (2015). Equations for defining the mismatch between students and school furniture : A systematic review, Applied Ergonomics. 48, 117-126.
 • Çiner, R. (1960). Türkiye Kadınlarının Antropolojisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. 18, 3-4.
 • Dizdar, E. N. (2003). Ergonomik İş İstasyonu Tasarımında İlk Adım: Antropometri, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. TTB Yayınları :14, 38-44.
 • Dizdar, E. N., Okçu, O. (2007). Yüksek Öğrenim Öğrencileri Antropometrik Boyutlarının Tesbiti İle Sıra ve Masa Boyutlarına Uygulanması, 13. Ulusal Ergonomi Kongresi. 1-8.
 • Dewangan, K.N., Prasanna Kumar, G.V., Suja, P.L., Choudhury, M.D. (2005). Anthropometric dimensions of farm youth of the north eastern regions on India, International Journal of Applied Ergonomics. 35, 979-989.
 • Gite, L.P., Chatterjee, D. (1999). All India anthropometric survey of agricultural workers : proposed action plan. All Indian Coordinated Research Project on Human Engineering and Safety in Agriculture. Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal, India.
 • Gouvali, M.K., Boudolos, K. (2006). Match between school furniture dimensions and children’s anthropometry, Applied Ergonomics. 37, 765-773.
 • Government Statistics Department (1937). Türkiye Antropometri Anketi, Başbakalnlık İstatistik Umum Müdürlüğü, Yayın No:151.
 • Gönen, E., Kalınkara, V. (1991). Farklı Yaş Grubundaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri, 3.Ulusal Ergonomi Kongresi.
 • Gönen, E., Kalınkara V. (1993). Üniversiteye Devan Eden Kız Öğrencilerin Boyutsal Ölçülerinin Incelenmesi, 4. Ulusal Ergonomi Kongresi. MPM Yayın No:509, 93-107, Ankara.
 • Hira, D.S. (1980). An ergonomic appraisal of educational desks, Ergonomics. 23, 213-221.
 • Hoque, A.S.M., Parvez, M.S., Halder, P.K. and Szecsi, T. (2104). Ergonomic Design of Classroom Furniture for University Students of Bangladesh, Journal of Industrial and Production Engineering. 31(5), 239-252.
 • İşeri, A., Arslan, N. (2009). Estimated anthropometric measurements of Turkish adults and effects of age and geographical regions, International ournal of Applied Ergonomics. 39, 860-865.
 • Kayış, B., Özok, A.F. (1989). Türk Erkek Toplumunun Antropometrik Ölçülerinin Belirlenmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Rapor No: a 71.
 • Kayış, B. (1988). Ilkögretim yapılarına yönelik Donanımların Ergonomik Tasarımı, I. Ulusal Ergonomi Kongresi. MPM Yayın No: 372, Ankara, 433-439.
 • Klamklay, J., Sungkhapong, A., Yodpijit, N., Patterson, P.E. (2008). Anthropometry of the Southern Thai population, International Journal of Applied Ergonomics. 38, 111-118.
 • Mokdad, M. (2002). Anthropometric study of Algerian farmers, International Journal of Applied Ergonomics. 29, 331-341.
 • Oyewole, S.A., Haight, J.M., Freivalds, A. (2010). The ergonomic design of classroom furniture/computer work station for first graders in the elementary school, International Journal of Applied Ergonomics. 40, 437-447.
 • Özok, A.F. (1981). Türk Sanayi İşçileri Üzrine Antroepometrik Bir Araştırma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Proje No:MAG-533.
 • Özok, A. F. (1988). Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme ve Antropometri, Türk Metal Sen., No: 125, İstanbul.
 • Pheasant, S. (1998). Bodyspace : Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, Second Ed., Taylor and Francis, London.
 • Parcells, C., Manfred S., Hubbard, R. (1999). Mismatch of Classroom Furniture and Body Dimensions. Empirical Findings and Health Implications, Journal of Adolescent Health. 24, 265-273.
 • Savanur, C.S., Altekar, C.R., De, A. (2007). Lack of conformity between Indian classroom furniture and student dimensions : proposed future seat/table dimensions, Ergonomics. 50, 1612-1625.
 • Thariq, M.G.M, Munasinghe, H.P. ve Abeysekara, J.D. (2010). Designing chairs with Mounted desktop for university students : Ergonomics and comfort Classroom, International Journal of Industrial Ergonomics. 40, 8-18.
 • TSE, 2003, Mobilya-Eğitim Kurumlarında Kullanılan Sandalyeler ve Masalar, Bölüm I : Fonksiyonel Boyutlar, Türk Standardı, TS 3585 ENV 1729-1, Ankara.
 • Tunay, M., Melemez, K., Dizdar, E. N. (2004) Yüksek Öğrenimde Kullanılan Ekipmanlarının Tasarımında Antropometrik Ölçülerin Tesbiti Ve Uygulanması, 10. Ergonomi Kongresi.
 • Tunay, M., Melemez, K., Dizdar, E. N. (2005). Yüksek Öğrenimde Kullanılan Okul Sıra Ve Masalarının Antropometrik Tasarımı (Bartın Orman Fakültesi Örneği), Teknoloji, 8 (1), 93-100.
 • Yeats, B. (1997). Factors that may influence the postural health of schoolchildren (K-12). Work : A journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 9, 45-55.
 • Xiao, G., Lei, L., Dempsey, P.G., Luc, B., Liang, Y. (2005). Isometric muscle strength and anthropometric characteristics of a Chinese sample, International Journal of Applied Ergonomics. 35, 674-679.
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Emin KAHYA
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ogummf330136, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {20 - 29}, doi = {10.31796/ogummf.330136}, title = {EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS}, key = {cite}, author = {KAHYA, Emin} }
APA KAHYA, E . (2018). EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26 (1), 20-29. DOI: 10.31796/ogummf.330136
MLA KAHYA, E . "EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2018): 20-29 <http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/33366/330136>
Chicago KAHYA, E . "EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (2018): 20-29
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS AU - Emin KAHYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31796/ogummf.330136 DO - 10.31796/ogummf.330136 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 29 VL - 26 IS - 1 SN - -2630-5712 M3 - doi: 10.31796/ogummf.330136 UR - http://dx.doi.org/10.31796/ogummf.330136 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS %A Emin KAHYA %T EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 26 %N 1 %R doi: 10.31796/ogummf.330136 %U 10.31796/ogummf.330136
ISNAD KAHYA, Emin . "EVALUATION OF THE CLASSROOM FURNITURE FOR UNIVERSITY STUDENTS". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 / 1 (Temmuz 2018): 20-29. http://dx.doi.org/10.31796/ogummf.330136