NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ

Sıdıka Mine Toker [1]

72 178

Bu çalışmada biyomalzeme olarak kullanılmakta olan Nikel-Titanyum şekil bellekli alaşımların, geometriye bağlı olarak farklılık gösteren mikroyapı ve yüzey özelliklerinin, alaşımın mekanik özelliklerine ve biyouyumluğuna etkisi incelenmiştir. Mekanik özelliklerin mikroyapıya, özellikle de tane boyutuna bağlı olarak farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Biyouyumluluk davranışı açısından ise, yüzey özelliklerinin önemli rol oynadığı görülmüştür. Özellikle, yüzey pürüzlülüğüne ek olarak, çentik gibi yüzey karakteristiklerinin hücre davranışı açısından daha belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, metalik biyomalzemelerin tasarımında, malzemenin yüzey özellikleri değiştirilerek biyouyumluluğunun geliştirilmesi konusuna katkı sağlayacak niteliktedir

Nikel-Titanyum, şekil bellek alaşımlar, biyomalzeme, biyouyumluluk, yüzey özellikleri
  • Humbeeck J.V. (1999) Non-medical applications of shape memory alloys, Materials Science and Engineering A. (273–275), 134–148.
  • Kazuhiro O., Xiaobing R. (1999) Recent developments in the research of shape memory alloys, Intermetallics (7), 511-528.
  • Machado LG, Savi MA. Medical applications of shape memory alloys. (2003) Brazilian Journal of Medical and Biological Research. (36), 683-691.
  • Mantovani D. (2000) Shape Memory Alloys: Properties and Biomedical Applications, Journal of Metals. (52), 36–44.
  • Motavalli M., Czaderski C., Bergamini A., Janke L. Shape Memory Alloys for Civil Engineering Structures– On The Way From Vision To Reality (2009) Architecture Civil Engineering Environment. (4), 81-94.
  • Stoeckel D. Shape Memory Actuators for Automotive Applications, (1990) Materials & Design. 11(6), 302-307.
  • Toker SM, Canadinc D, Maier HJ, Birer O. Evaluation of passive oxide layer formation–biocompatibility relationship in NiTi shape memory alloys: Geometry and body location dependency. (2014) Materials Science and Engineering C. (36), 118–129.
  • Uzer B, Toker SM, Cingoz A, Bagci-Onder T, Gerstein G, Maier HJ, Canadinc D. An exploration of plastic deformation dependence of cell viability and adhesion in metallic implant materials. (2016) Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (60), 177-186.
  • Venkatsurya PKC, Thein-Han WW, Misra RDK, Somani MC, Karjalainen LP. Advancing nanograined/ultrafine-grained structures for metal implant technology: Interplay between grooving of nano/ultrafine grains and cellular response. (2010) Materials Science and Engineering C. (30), 1050-1059.
  • Wu C, Chen M, Zheng T, Yang X, Effect of surface roughness on the initial response of MC3T3-E1 cells cultured on polished titanium alloy. (2015) Bio-Medical Materials and Engineering (26), 155-164.
Subjects Materials Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sıdıka Mine Toker
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { ogummf331148, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {}, volume = {26}, pages = {8 - 13}, doi = {}, title = {NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Toker, Sıdıka Mine} }
APA Toker, S . (). NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26 (1), 8-13. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/33366/331148
MLA Toker, S . "NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (): 8-13 <http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/33366/331148>
Chicago Toker, S . "NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (): 8-13
RIS TY - JOUR T1 - NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ AU - Sıdıka Mine Toker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 13 VL - 26 IS - 1 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ %A Sıdıka Mine Toker %T NİKEL-TİTANYUM ŞEKİL BELLEKLİ ALAŞIMLARIN ÖRNEK GEOMETRİSİNE BAĞLI MEKANİK ÖZELLİK VE BİYOUYUMLULUK ANALİZİ %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 26 %N 1 %R %U