TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turgut KAYA [1] , Cenk KARAKURT [2]

79 105

Enerji verimliliği, yaşam standardımızı, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, daha az enerji kullanarak aynı orandaki işi yapabilmektir. Enerjinin verimli olarak kullanılması, enerjiyi üretmekten çok daha ucuza gelecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji tasarrufu ülke ekonomisine kazanç sağlamakla beraber fosil kaynaklı yakıtların kullanımı sırasında oluşacak çevresel olumsuzlukları da azaltmaktadır. Bu kapsamda yapılarda kullanılan malzemelerin enerji verimli malzemeler olması yapının kullanımı sırasındaki enerji giderlerinde ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Yapılan çalışmada tuğla duvar üzerine çimento esaslı ve alçı sıva uygulanıp üretilen numunelerin -20, -15, -10 ve -5°C dış ortam sıcaklığında 24 saatlik enerji kayıpları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar birbirileri ile karşılaştırılıp enerji verimliliği açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda -20 °C dış ortam sıcaklığında referans A-T numunesine oranla Ç-T-Ç numunesinin % 42, A-T-Ç numunesinde % 28, Ç-T numunesinde ise % 14 gibi enerji verimliliği elde edilmiştir.


Enerji verimliliği, Yapılar, Tuğla duvar, Çimento esaslı sıva, Alçı sıva
  • Bolattürk, A., (2006) Determination of optimum insulation thickness for buildings walls with respect To various fuels and climate zones in turkey”, Applied Thermal Engineering, 26: 1301–1309.
  • Candan, N. Isı yalıtım sistemleri ve özelliklerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2007.
  • Erdabak, M., Binalarda Isı Yalıtımındaki Eksikliklerin Enerji Tasarrufuna Olan Etkilerinin Uygulamalı Olarak Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, 2011.
  • Gölcü, M., Dombaycı Ö.A., Abalı S., (2006) Optimization of İnsulation thickness for external walls using different energy-sources”, Applied Energy, 83 (9): 921-928.
  • http://www.absalci.com.tr/alci_esasli_urunler/ yapi-alcilari/abs-siva-alcisi, Erişim Tarihi: 02.07.2015.
  • http://www.zintascimento.com/1982.html, Erişim Tarihi: 04.07.2015.
  • Kaya, T. Yapılarda Kullanılan Yalıtım Malzemelerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik, 2016.
  • TS EN 13279-1, (2014) Yapı ve sıva alçıları – Bölüm 1: Tarifler ve gerekler, Türk Standartları Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
  • TS EN 771-1, (2011) Kagir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (tuğlalar), Türk Standartları Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
  • TS EN 998-1, (2011) Kagir harcı-özellikler – Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
Subjects Constructional Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Turgut KAYA
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Cenk KARAKURT
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { ogummf348843, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {}, volume = {26}, pages = {14 - 19}, doi = {}, title = {TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KAYA, Turgut and KARAKURT, Cenk} }
APA KAYA, T , KARAKURT, C . (). TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26 (1), 14-19. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/33366/348843
MLA KAYA, T , KARAKURT, C . "TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (): 14-19 <http://dergipark.gov.tr/ogummf/issue/33366/348843>
Chicago KAYA, T , KARAKURT, C . "TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 26 (): 14-19
RIS TY - JOUR T1 - TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Turgut KAYA , Cenk KARAKURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 19 VL - 26 IS - 1 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Turgut KAYA , Cenk KARAKURT %T TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 26 %N 1 %R %U