Makale Gönderme ve Değerleme Süreci

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 4 ayrı dosya oluşturulur.
 

a.  Yazar Bilgileri: Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) ile ORCID no verilir.  Eserin başlığı (tüm kelimeler büyük harf) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır.  Yazar Bilgileri indirmek için...

b.   Ana Metin  : Özet,  Giriş, Bilimsel Yazın Taraması, Yöntem, Sonuçlar,  Tartışma  (varsa Teşekkür), Çıkar Çatışması  ile Kaynaklar yer alır.  Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır. Bilimsel yazın taraması, Giriş kesiminde de verilebilir.   Tablo ve şekiller ile ekler, bu dosyada yer alır.  Makale şablonu indirmek için....

c.  Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden 5 adet hakem bilgilerini içerir. Hakem Öneri Formu indirmek için...

d. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir.  Telif Hakkı Devir Formu indirip, doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.  


Makale, tüm dosyaları ile birlikte,  derginin Dergipark’daki sistemine (http://dergipark.gov.tr/ogummf) yüklenir.

Makale  yükleyecek yazarın dergipark’a üye olması gerekir. Üye değil ise http://dergipark.gov.tr/register/ adresinden üyelik gerçekleştirilir.

Dergipark web sayfası “Eğitim Sunumları ve Kullanım Videoları” linkinde (http://dergipark.gov.tr/page/egitim-dokumanlari) pek çok işlev için videolar verilmiştir. Makalenin nasıl sisteme yükleneceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler


Makale gönderim süreci (yazarlar için)

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVDRxUEhoalVTS00/view


adresinde verilmiştir. Makale göndermeden önce bu video izlenmelidir.

Dergipark sisteminde (kullanıcı adı ve şifre girişi sonrasında) “Makale Gönder” seçeneği ile makale yüklemesi 3 adımda gerçekleşir.  


MakaleYükleme ve Değerleme Süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız…