Makale Yazım Kuralları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilim dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 4 ayrı dosya oluşturulur.

  1. Yazar Bilgileri : Eserin başlığı (her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) ile ORCID no verilir. 
  2. Ana Metin  : Özet,  Giriş, Metod, Sonuçlar ile Kaynaklar yer alır. Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır. Tablo ve şekiller ile varsa ekler, bu dosyada yer alır.
  3. Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içerir.
  4. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir,


Telif Hakkı Devir Formu, dergi web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr/) “Formlar” linkinde temin edilip doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.    


Makale yazım kuralları dergi web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr/) ayrıntılı verilmiştir.