Dergi Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri aktarmak amacıyla; 


 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Maden Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

   

  dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma ile tarama niteliklerinde makaleler yayımlamayı amaçlayan disiplinler arası ve hakemli bir dergidir. Dergi, belirtilen mühendislik branşlarında hızla gelişen alanlarına ilişkin çalışmaları ulaştırmayı amaçlamaktadır.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ilk olarak 1986 yılında “Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” olarak yayın hayatına başlamıştır. 1993 ve 2005 yıllarında yapılan isim değişiklikleri sonrasında, üniversitemiz adının "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olması nedeniyle derginin adı da “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” (ISSN: 1301-045x)  haline gelmiştir.


Dergi yılda 2 sayı olarak yayımlanmış olup 2012 yılı sonunda yayın hayatına ara vermiştir.


2018 yılından itibaren e-Dergi (e-ISSN : 2630-5712) olarak yayın hayatına tekrar başlamıştır.


Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr) verilmiştir.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi  yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Editörler Kurulu’nun kararıyla, fakültemiz bölümleri tarafında yürütülen bir kongrede sunulan bildiriler için “Özel Sayı” çıkarılabilir.