Yazar Rehberi

Makale, tüm dosyaları ile birlikte,  derginin Dergipark’daki sistemine yüklenir.

Makale  yükleyecek yazarın dergipark’a üye olması gerekir. Üye değil ise http://dergipark.gov.tr/register/ adresinden üyelik gerçekleştirilir.


Sisteme 4 adet dosya yüklenecektir.

Yazarların ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı Yazar Bilgileri

Ana Metin (tablolar, şekiller ve ekler dahil)
Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içeren Hakem Öneri Formu
Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmanın telif hakkının dergiye devredilmesi için, tüm yazarlar tarafından imzalanmış  Telif Hakkı Devir Formu


Sisteme yüklemeye başlamadan önce bu 4 dosya hazır olmalıdır. Yazar Bilgileri ve ana metin “Yazım Kuralları” dikkate alınarak hazırlanır.


Formlar, dergi web sayfası “Formlar” linkinde verilmiştir.


Dergipark web sayfası “Kullanım Videoları” linkinde (http://dergipark.gov.tr/page/egitim-dokumanlari) pek çok işlev için videolar verilmiştir. Makalenin nasıl sisteme yükleneceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler


“6. Makale gönderim süreci (yazarlar için) (Sürece katılır)”


başlığında,


https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVDRxUEhoalVTS00/view


adresinde verilmiştir. Makale göndermeden önce bu video izlenmelidir.


Makale yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr) verilmiştir.