Yayın İlkeleri

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ilk olarak 1986 yılında “Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi ve 2005 yılında ise derginin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” (ISSN: 1301-045x)  haline gelmiştir. Dergi yılda 2 sayı olarak yayımlanmış olup 2012 yılı sonunda yayın hayatına ara vermiştir.  

 2. 2018 yılından itibaren E-Dergi (e-ISSN: 2630-5712)  olarak yayın hayatına tekrar başlamıştır. Yılda üç sayı yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler hakemlerce değerlendirilir.

 3. Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış makaleler kabul edilir.

 4. Dergide, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, derleme ve çeviri türündeki yayınlara da yer verilmemektedir.

 5. Özgün niteliği olan orijinal teorik ve araştırma (uygulama) kategorisindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Bu kategorideki makalelerin; mühendislik alanlarında üretilen bilginin yeni (yeni bir yöntem öne sürmesi) ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış veya kapsamlı bir uygulama özeliğine sahip olması beklenir. 

 6. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

 7. Makaleler, yazım kurallarına ve web sayfasında verilen şablon kullanılarak (http://dergipark.gov.tr/ogummf/writing-rules) hazırlanmalıdır. Ön Kontrol aşamasında kurallara uygun olmayan makalelerin  düzeltilmesi talep edilir. 10 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde başvuru iptal edilir.

 8. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, ön kontrol aşamasında iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile taranarak benzerlik raporu oluşturulur.  Benzerlik oranı %30 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmenin en geç 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

 9. Makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi garanti edilir.

 10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda hakemlere 10 gün ek süre verildiğine ilişkin mesaj gönderirler. 40 gün içinde sonuç alınamaması durumda yeni hakem ataması yapılır.  

 11. Makale hakkında kabul/ret kararı, alan editörü önerisiyle editör tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major ya da minor düzeltme kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

 12. Makale hakkında verilen minör veya majör kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından 20 gün içinde yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.

 13. Hakemlerin çoğunluğu tarafından “RED” edilen makaleler, alan editörü önerisiyle editörler tarafından red verilir. Hakemler, yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda majör veya minör düzeltme kararı verebilir. Böyle makalelerin geliştirme ve değişikliklerin yazarlar tarafından en geç 20 gün içinde yapılması beklenir.

 14. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 15. Bir yazarın bir sayıda sadece bir makalesi yayınlanabilir.

 16. Dergide yayınlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergimize devredilmiş sayılır. Makale için yazarlara herhangi bir ücret alınmaz, ödenmez.

 17. Yazarlar tarafından, makalede çıkar çatışması beyanı yapılır.