Amaç

Amacımız İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesidir.

Kapsam

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, iş güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili akademik bilimsel yayınlar.