Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Müge ENSARİ ÖZAY

Turkey
mugeensariozay@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Kimya
Kurum: T.C. Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur GÜL

Turkey
aysenurgul@gmail.com
Konular: Polimer Bilimi ve Teknolojileri,Nanoteknoloji,Malzeme Bilimi ve Teknolojileri,Kimya Mühendisliği
Kurum: IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Atilla UÇAN

Turkey
atilla.ucan@uskudar.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Öğretim Görevlisi Hakan SEYREKOĞLU

Turkey
hakanseyrekoglu@gmail.com
Konular: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,İnşaat Mühendisliği,İstatistiksel Analiz
Kurum: USKUDAR UNIVERSITY

Editör

Hakan Seyrekoğlu

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç:

 

OHS Academy, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi (ohasacademy.net) yılda 3 sayı olarak yayınlanan interdisipliner, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Editör kurulu tarafından ilk inceleme yapılır ve kör hakemlik işlemi uygulanır.  Konusunda uzman en az iki hakem gönderilerek makaleler değerlendirilir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan; derleme yazılar, araştırma türündeki çalışmalar ve lisansüstü tezlerden elde edile bilimsel makaleler yayınlanır.

 

Kapsam:

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm Mühendislik Alanları

Bilişim Sistemleri

Eğitim

Afet Yönetimi

İstatistik

Endüstri 4.0

Sağlık

Mimarlık

Endüstriyel Tasarım

Enformasyon Teknolojileri

Fizik

Kimya

Biyoloji

Psikoloji

Teknik Eğitim