Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-6931 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |

DUYURU !!

logoyeni.png

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir. Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBFD), makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve bir yayın ücreti talep etmemektedir. Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-6931 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Kapak Resmi

84.195

219.669

DUYURU !!

logoyeni.png

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir. Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBFD), makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve bir yayın ücreti talep etmemektedir. Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.
Cilt: 11 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Etik İlkeler Bağlamında Kişi Örgüt Uyumunun Örgütsel Ortamda Sessizlik Davranışına Etkisi
  Sayfalar 1 - 9
  Kemal KÖKSAL, Arzu UĞURLU KARA, Cem Harun MEYDAN
 2. İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 10 - 23
  Fındık Özlem ALPER, Can MAVRUK, Ali Eren ALPER
 3. Ulaştırma Sektöründe Yer Alan İşletmelerde Hizmet Sunumu Sırasında Ortaya Çıkan Maliyetlerin İzlenmesi
  Sayfalar 24 - 39
  Zeki DOĞAN, Beyhan BELLER DİKMEN
 4. Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme
  Sayfalar 40 - 50
  Ali Gökhan GÖLÇEK, Işıl Şirin SELÇUK, Altuğ Murat KÖKTAŞ
 5. Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 73
  Fatih GÜNAY, Erdinç KARADENİZ, Selda DALAK
 6. Artan Gıda Fiyatları Karşısında Borsa İstanbul'da İşlem Gören Gıda Firmalarının Finansal Performansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 74 - 81
  Cihan TANRIÖVEN, Şahnaz KOÇOĞLU
 7. Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: Kırılgan Beşli Örneği
  Sayfalar 82 - 95
  Doğan BARAK, Mustafa NAİMOĞLU
 8. Türkiye’de Havayolu Taşımacılığının Finansman Sorunları: Dematel Yöntemi Uygulaması
  Sayfalar 96 - 111
  Ünal BATTAL
 9. Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yenilenebilir Enerji
  Sayfalar 112 - 128
  Fatma AĞPAK, Ömer ÖZÇİÇEK
 10. The Effect of Age on Firm’s Performance: Evidence From Family-Owned Companies
  Sayfalar 129 - 137
  Özkan HAYKIR, Mehmet Sinan ÇELİK
 11. Petrol Fiyatları ve İktisadi Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 138 - 149
  Serdar ÖZTÜRK, Nazife Özge KILIÇ
 12. Vergi Ahlak ve Vergi Bilincini Etkileyen Faktörler: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 150 - 167
  Ersin KIRAL
 13. Finansal Olmayan Bir İş Ödülü Türü Olarak Kabul Görme Memnuniyet Algısının İşgörenlerin İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi
  Sayfalar 168 - 177
  Mehmet ULUTAŞ
 14. Obezite Vergisi ve Türk Vergi Sisteminde Obeziteye Yönelik Uygulamalar
  Sayfalar 178 - 194
  Onur EROĞLU, Caner KOYUNCU
 15. Regime Switching Stochastic Volatility: The Output Growth Behaviour
  Sayfalar 195 - 202
  Mehmet Kenan TERZİOĞLU
 16. Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite ve Getiri İlişkisi
  Sayfalar 203 - 216
  Ümit GÜMRAH, Cihan ÇOBANOĞLU
 17. Yeni Bir Hedge Enstrumanı Olarak Bitcoin: Bitconomi
  Sayfalar 217 - 232
  Mutlu Başaran ÖZTÜRK, Halil ARSLAN, Temur KAYHAN, Mustafa UYSAL
 18. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bulgular
  Sayfalar 233 - 246
  Selim ERDOĞAN, Engin DÜCAN, Mehmet ŞENTÜRK, Aslı ŞENTÜRK
 19. Nakit Akışı Kaynaklı Temsil Maliyetlerinin Test Edilmesi: Lojistik Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 247 - 256
  Eyyüp Ensari Şahin, Nizamettin BAŞARAN
 20. Sağlık Hizmetlerinde Büyük Veri
  Sayfalar 257 - 271
  Selma ALTINDİŞ, İlknur KIRAN MORKOÇ
 21. The Paradox of German Power
  Sayfalar 272 - 274
  ADEM AKKAYA
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 2014-2018
Makale Gönder
Derginin Yeni Adı

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin yeni arşivine buradan ulaşabilirsiniz

Dergi Eski Adı

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin önceki sayılarına buradan ulaşabilirsiniz