Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-6931 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |


Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi

logoyeni.png
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir.

 * * *

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır.

 * * * 

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

 * * *

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBFD), makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve bir yayın ücreti talep etmemektedir.

* * *

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

* * *

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

 


Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-6931 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Kapak Resmi

19.709

32.066


Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi

logoyeni.png
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir.

 * * *

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır.

 * * * 

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

 * * *

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBFD), makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve bir yayın ücreti talep etmemektedir.

* * *

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

* * *

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

 


Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.
Cilt: 11 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Doğumda Yaşam Beklentisinin Belirleyicilerinin Analizi: APEC Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 1 - 7
  Dilek ŞAHİN
 2. Borsa İstanbul Sektör Endeksleri İle Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: ARDL Modeli
  Sayfalar 8 - 28
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal EYÜBOĞLU
 3. Türkiye’nin Ticaret Etkinliği: Stokastik Sınır Çekim Modeli Yaklaşımı
  Sayfalar 29 - 48
  Memduh Alper DEMİR, Mustafa BİLİK
 4. Üniversite Tanıtım Araçlarının Adayların Tercihlerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 49 - 64
  Selen DOĞAN, Hasan Hüseyin TÜRKMEN
 5. Verimlilik ve İhracat İlişkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Firmalar Üzerine Bir Araştırma (2008-2016)
  Sayfalar 65 - 77
  Abdulvahap ÖZCAN
 6. IFRS ve FASB Açısından Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim İşletmelerinde Uygulanan Özellikli Muhasebe Konuları
  Sayfalar 78 - 92
  Vedat ACAR, Mustafa Fatih BOZ
 7. Kütahya İlinde Katı Atık Yönetiminin Maliyet ve Mekânsal Analizi
  Sayfalar 93 - 110
  Özer ÖZÇELİK, Aysın BARUT
 8. Üniversitelerde Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Ölçülmesi: Celal Bayar Üniversite’nde Bir Uygulama
  Sayfalar 111 - 125
  Mustafa GERŞİL, Hüseyin GÜVEN
 9. Müşteri Odaklı Pazarlama Kapsamında Engelli Turizmine Yönelik Teorik Bir İnceleme
  Sayfalar 126 - 138
  Funda Cengiz, Emre Ozan AKSÖZ
 10. Modern, Milliyetçi ve Muhafazakar Bir Yazar ve Düşün Adamı: Peyami Safa
  Sayfalar 139 - 156
  Aydoğan KUTLU
 11. Personel Güçlendirme ve Tükenmişlik İlişkisi: Konya Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 157 - 164
  Mehmet ULUTAŞ
 12. Küresel Tüketici Kültürüne Yatkinliğin Küresel Marka Satin Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Uygulama
  Sayfalar 165 - 176
  Alpaslan YÜCE, Çağlar SAMSA
 13. Pazarlama Yoğunluğu ve Firma Performansı İlişkisi: BIST'de Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 177 - 191
  Yücel AYRIÇAY, Meltem KILIÇ
 14. Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi: Muğla İli’ndeki Meslek Liseleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 192 - 208
  Yavuz ÇİFTCİ, Nermin ÇEMREK
 15. Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Ölçümü ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması
  Sayfalar 209 - 220
  Hünkar GÜLER, Ekrem Toparlak
 16. Takvim Anomalilerinin Hisse Getirileri ve Varyansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Hisse Senedi Piyasası Üzerinde Bir Çalışma
  Sayfalar 221 - 238
  Mutlu Başaran ÖZTÜRK, Mustafa UYSAL, Halil ARSLAN, Temur KAYHAN