Kabul Edilmiş Makaleler

  • KALDIRAÇ VE YABANCI SAHİPLİĞİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
    Fahrettin PALA, Hasan AYAYDIN, Abdulkadir BARUT 20 Şub 2019
  • BİREYSEL PERFORMANSTA SOSYAL KİMLİK BİLEŞENLERİ VE DAVRANIŞSAL KATILIMIN ROLÜ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Fatih Çetin, Muhammet Ali Çelebi 12 Mar 2019