Kabul Edilmiş Makaleler

  • Türkiye’de Siyasal Kültür ve Siyasal Liderlik Anlayışı
    tugba yolcu 27 Kas 2018
  • SOSYAL HİZMET KALİTESİNİN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
    Emrullah Kıpçak, Ertuğrul Çavdar, Erhan Önal 12 Ara 2018