Year 2017, Volume 10, Issue 2, Pages 49 - 61 2017-05-03

Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi
The Financial Performance of Turkish Banking Sector Before and After Restructuring via Gray Relational Analysis

Merve GÜLEN ALPAY [1] , İlker SAKINÇ [2]

423 668

Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde bankacılık sektöründe yaşanan krizler, sektörün yeniden düzenlemesini kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle kamu bankalarının finansal performanslarının iyileştirilmesi ve sektöre olumsuz etkileri olan özel bankaların rehabilite edilmesi, yapılan bu yeniden düzenlemelerin temel noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2001 yılında hayata geçen düzenlemelerin etkinliğini incelemektir. Bu doğrultuda bankacılık sektörünün 2001 yılı öncesi ve sonrası 10 yıllık verilerine Gri İlişkisel Analizi yöntemi uygulanarak finansal performans analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda kamu bankalarının yeniden düzenlemeler sayesinde ciddi bir finansal başarı göstererek alt sıralardan üst sıralara çıktığı tespit edilmiştir. Fona devredilen bankaların tamamına yakınının, finansal performans açısından kötü gidişatın sonucunda fona devredildiği ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmada 2001 krizi sonrası bankacılık sektöründeki yeniden düzenlemelerin amacına ulaşarak sektöre ciddi boyutta katkı sağladığı görülmüştür.

The crisis revealed in banking sector in November 2000 and February 2001 made it unavoidable to restructure the sector. Particularly, improvement of financial performances of public banks and rehabilitation of the private banks having negative effects onto the sector constitute the fundamental point of reorganizations. The purpose of this work is to analyze the efficiency of the adjustments carried into effect in 2001. In this direction, performance analysis of 10 years of banking sector before and after the year of 2001 was carried out with Grey Relational Analysis method. It was determined as a result of the analysis that public banks climbed at the top from the lower ranks by achieving a serious success thanks to reorganizations. It is concluded that almost all of the banks transferring to fund were made over to fund as a result of bad course of events in terms of financial performance. In conclusion, it was observed in this study that reorganizations in banking sector after crisis reached to their purposes and provided critical positive contributions to the sector.

 • Her şey Baştan Planlandı.(2002, Eylül, 25). Akşam Gazetesi. [http://www.frmtr.com/ekonomi-finans-borsa/1343749-pamukbanka-el-koyulmasi-buyuk-ilgi-cekti.html, Erişim Tarihi 18.02.2015]
 • Aydemir, E., Fevzi, B., & Özdemir, G. (2013). Gri sistem teorisi ve uygulamaları: bilimsel yazın taraması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,18, 187-200.
 • Ayrıçay, Y., Özçalıcı, M., & Kaya, A. (2013). Gri ilişkisel analizin finansal kıyaslama aracı olarak kullanılması: İMKB-30 endeksindeki finansal olmayan firmalar üzerine bir uygulama. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 219-234.
 • Bağcı, H., & Rençber, Ö. (2014). Kamu bankaları ve halka açık özel bankaların promethee yöntemi ile karlılıklarının analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 6, 39-47.
 • BDDK. Bankalar, [Web: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kuruluslar/Bankalar/Bankalar.aspx Erişim Tarihi: 25.03.2015. ]
 • Büyükgebiz, E. (2013). Ülke Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Demir, Y., & Astarcıoğlu, M. (2007). Finansal tahmin yoluyla banka performanslarının belirlenmesi: İMKB’de bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 273-292.
 • Demirel, E., Atakişi, A., & Abacıoğlu, S. (2013). Bankacılık faaliyet oranlarının panel veri analizi: Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların durumu. Muhasebe Finansman Dergisi, 101-112.
 • Doğan, M. (2013). Gri ilişkisel analiz yöntemi ile banka performansının ölçülmesi: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 13(2), 215-225.
 • Ecer, F. (2013). Türkiye’deki özel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: 2008-2011. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 171-189.
 • Elitaş, C., Eleren, A., Yıldız, F., &Doğan, M. (2012). Gri İlişkisel Analiz İle Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Belirlenmesi. 16. Finans Sempozyumu, 521-530.
 • Kentbank kapılarını açtı.(2013,Nisan15). Finans Gündem, [Web: http://www.finansgundem.com/bankacilik/kentbank-kapilarini-acti-333085.htm Erişim Tarihi: 18.02.2015].
 • Ho, C. (2006). Measuring bank operations performance: an approach based on grey ralation analysis. Journal of theOperational Research Society, 57,337-349.
 • Julong, D. (1989). Introduction to grey system theory. TheJournal of GreySystem, 1,1-24.
 • Kandemir, T. & Arıcı, N. (2013). Mevduat bankalarında camels performans değerleme modeli üzerine karşılaştırmalı bir çalışma(2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 61-87.
 • Kentbank Davası Düştü. (2013, Mart 20). Radikal Gazatesi [http://www.radikal.com.tr/ekonomi/kentbank_davasi_dustu-1126010 Erişim Tarihi18.02. 2015].
 • Batık Pamukbank Halkbank’ı Yenileyecek. (2004, Eylül 3). Sabah Gazatesi [http://arsiv.sabah.com.tr/2004/09/03/eko109.html Erişim Tarihi 18.02.2015]
 • Sofyalıoğlu, Ç. (2011). Süreç Hata Modu Etki Analizini Gri Değerlendirme Modeli. Ege Akademik Bakış, 11(1), 155-164.
 • Tayyar, N., Akcanlı, F., Genç, E., & , Erem, I. (Ocak 2014). BİST’e kayıtlı bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının analitik hiyerarşi prosesi(AHP) ve gri ilişkisel analiz (GİA) yöntemiyle değerlendirilmesi. Muhasebe Finansman Dergisi, 19-40.
 • Uçkun, N. & Girginer, N. (2011). Türkiye’deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 21, 46-66.
 • Yıldıırım, B. & Önder,. ( Eds.). (2014). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Bursa: Dora Yayıncılık.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Merve GÜLEN ALPAY
Country: Turkey


Author: İlker SAKINÇ

Bibtex @research article { ohuiibf310004, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {49 - 61}, doi = {}, title = {Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi}, key = {cite}, author = {GÜLEN ALPAY, Merve and SAKINÇ, İlker} }
APA GÜLEN ALPAY, M , SAKINÇ, İ . (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 49-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/28958/310004
MLA GÜLEN ALPAY, M , SAKINÇ, İ . "Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2017): 49-61 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/28958/310004>
Chicago GÜLEN ALPAY, M , SAKINÇ, İ . "Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2017): 49-61
RIS TY - JOUR T1 - Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi AU - Merve GÜLEN ALPAY , İlker SAKINÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 61 VL - 10 IS - 2 SN - 2564-6931- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ACADEMIC REVIEW OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi %A Merve GÜLEN ALPAY , İlker SAKINÇ %T Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi %D 2017 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD GÜLEN ALPAY, Merve , SAKINÇ, İlker . "Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 (May 2017): 49-61.