Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 6 - 17 2018-08-03

Growth, Unemployment, Inflation Relationship in Turkey Pre And Post 2008 Crisis
2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi

Okyay UÇAN [1] , Gamze Nur ÇEBE [2]

268 820

Bir ekonomide önemli bir yere sahip olan enflasyon kavramı, fiyatlar genel seviyesindeki meydana gelen sürekli artışı ve paranın satın alma gücündeki düşüşü ifade etmektedir. Ekonomide önem taşıyan diğer bir kavram olan işsizlik ise; kişilerin çalışmak isteyip farklı nedenlerden dolayı çalışamadığı durumu anlatmaktadır. Sanayileşmede dışa açıklığın uygulandığı 1990’lı yıllarda Türkiye’de meydana gelen 1997 Asya Krizi, 1994 Krizi, 1998 Rusya Krizi ve devamında 2001 ve 2008 Krizleri ile enflasyon ve işsizlik oranları artış göstermiştir. Ekonominin istikrarlı olabilmesi için enflasyon oranlarının düşük ve daha az oranlarda seyreden işsizliğin, geçerli olabileceği bir politika benimsenmesi gereklidir. Çalışmada; Türkiye’de 2008 krizi öncesi ve sonrası büyüme, işsizlik ve enflasyon arasında nasıl bir ilişki olduğunun ortaya konulması hedeflenmiştir.  2000-2016 yıllarını kapsayan üçer aylık büyüme, enflasyon ve işsizlik verileri kullanılarak, bu değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri tetkik etmek suretiyle gerekli ekonometrik analizler yapılmıştır.

Bir ekonomide önemli bir yere sahip olan enflasyon kavramı, fiyatlar genel seviyesindeki meydana gelen sürekli artışı ve paranın satın alma gücündeki düşüşü ifade etmektedir. Ekonomide önem taşıyan diğer bir kavram olan işsizlik ise; kişilerin çalışmak isteyip farklı nedenlerden dolayı çalışamadığı durumu anlatmaktadır. Sanayileşmede dışa açıklığın uygulandığı 1990’lı yıllarda Türkiye’de meydana gelen 1997 Asya Krizi, 1994 Krizi, 1998 Rusya Krizi ve devamında 2001 ve 2008 Krizleri ile enflasyon ve işsizlik oranları artış göstermiştir. Ekonominin istikrarlı olabilmesi için enflasyon oranlarının düşük ve daha az oranlarda seyreden işsizliğin, geçerli olabileceği bir politika benimsenmesi gereklidir. Çalışmada; Türkiye’de 2008 krizi öncesi ve sonrası büyüme, işsizlik ve enflasyon arasında nasıl bir ilişki olduğunun ortaya konulması hedeflenmiştir.  2000-2016 yıllarını kapsayan üçer aylık büyüme, enflasyon ve işsizlik verileri kullanılarak, bu değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri tetkik etmek suretiyle gerekli ekonometrik analizler yapılmıştır. 

 • ACAR Okan(2012), “2001 Krizi Sonrası Yeniden Yapılandırılan Türk Bankacılığının 2008 Küresel Krizinden Olumsuz Etkilenen Ülkelerden Ayrışması Üzerine Bir Model Önerisi” İktisadi araştırmalar Vakfı, Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi, İstanbul, Ss. 124.
 • AFŞAR Muharrem(2011), “Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 2. Ss. 148.
 • ALTUNÇ Ömer Faruk, ŞENTÜRK Bilge(2010), “Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı” Maliye Dergisi, Sayı. 158, Ss. 540.
 • APAK Sudi, AYTAÇ Ayhan(2009), “Küresel Krizler Kronolojik Değerlendirme ve Analiz” Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • AYDOĞAN Esenay(2004), “1980’den Günümüze Türkiye’de Enflasyon Serüveni” Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 1, Cilt. 11, ss. 94.
 • AZAK Selçuk Turgay(2016), “2000 Kasım ve 2001 Şubat Ekonomik Krizleri” http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/selcukturgayazak/001/
 • BARIŞIK Salih, ÇEVİK İsmail Emrah, ÇEVİK Kırcı Nüket(2010), “Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı” Maliye Dergisi, Sayı. 159, Ss. 91.
 • BAYHAN Aysun(2017), “2001 Krizi: Türkiye’yi Derinden Etkileyen Ekonomik Krizin Nedenleri ve Sonuçları” https://paratic.com/2001-krizi/#_ekonomik_krizinin_nedenleri.
 • BAYRAK Metin, KANCA Osman Cenk(2013), “Türkiye’de Phillips eğrisi Üzerine Bir Uygulama” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 8, Cilt. 3, Ss. 101.
 • BOSTAN Aziz, KELLECİ Serap Ürüt(2010), “Global Krizin Nedenleri ve Sonuçları” Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyum-V, Ss: 305.
 • CEYLAN Servet, ŞAHİN Yılmaz Burcu(2010), “İşsizlik ve Ekonomi Büyüme Arasında Asimetri” Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı. 11, Cilt. 2, Ss. 159.
 • ÇEVİK Filiz Sanal(2005), “Beklentilerin Rolü ve Phillips Eğrisi” Mevzuat Dergisi, Sayı. 95. https://www.mevzuatdergisi.com/2005/11a/01.htm.
 • ERDAL Adnan(2011), “2008 Küresel Krizi ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” T.C. Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • KARABIÇAK Mevlüt(2010), “Küresel Krizleri Tetikleyen Nedenler ve Küresel Krizin Türkiye Boyutu” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Sayı. 3, Ss. 257.
 • KARABULUT Şahin(2014), “Ekonomik Kriz Dönemlerinde İzlenen Talep Yönlü Mali Politikalar: 2008 Krizi Ülke Uygulamaları” Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ss. 55.
 • KARAÇOR Zeynep, ŞAYLAN Şerife, ÜÇLER Gülbahar(2009), “Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Büyüme İlişkisi Üzerine Eş bütünleşme ve Nedensellik Analizi” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 2, Ss. 64.
 • KARAOĞLU Ömer(2013), “Rasyonel Bekleyişler Teorisi” Sakarya Üniversitesi Ders İçeriği, http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/50641/39814/idt_ders_i%C3%A7erik_11._hafta.docx
 • KILINÇ Zeynep(2013), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ss. 1.
 • KİBRİTÇİOĞLU Aykut(2001), “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1961-2001” Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Ss. 3.
 • MURATOĞLU Yusuf(2011), “Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişki ve Türkiye’de Okun Yasası’nın Sınanması” Hitit Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ss. 25.
 • ÖZER, Rıdvan(2015), “2000-2001 Türkiye Ekonomik Krizi Analizi” https://www.paranomist.com/2000-2001-turkiye-ekonomik-krizi-analizi.html
 • SARIGEDİK İlknur(2008), “1994-2001 Krizlerine Genel Bakış ve Kriz Yönetimi” Ankara Üniversitesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ss.8-9.
 • SEVGİ Ahmet(2012), “Phillips Eğrisi” https://asbava.blogspot.com.tr/2012/11/phillips-egrisi.html
 • TUNAY K.Batu(2010), “50. Yılında Phillips Eğrisi: Makroekonomik İstikrar ve Maliyetleri” Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • YURDAKUL Hasan(2015), “2008 Ekonomik Krizi ve Türkiye’ye Etkisi” http://sahipkiran.org/2015/01/12/kuresel-ekonomik-kriz/
 • YÜCE Gönül, AKINCI Merter, YILMAZ Ömer(2013), “ Türkiye Ekonomisinde Temel Ekonomik ve Finansal Göstergeler Bağlamında 2002 Öncesi ve Sonrası” Maliye Dergisi, Sayı. 164, Ss. 185-186.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Okyay UÇAN
Ülke: Turkey


Yazar: Gamze Nur ÇEBE

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf414713, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {6 - 17}, doi = {10.25287/ohuiibf.414713}, title = {2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi}, key = {cite}, author = {UÇAN, Okyay and ÇEBE, Gamze Nur} }
APA UÇAN, O , ÇEBE, G . (2018). 2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 6-17. DOI: 10.25287/ohuiibf.414713
MLA UÇAN, O , ÇEBE, G . "2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 6-17 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/38714/414713>
Chicago UÇAN, O , ÇEBE, G . "2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 6-17
RIS TY - JOUR T1 - 2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi AU - Okyay UÇAN , Gamze Nur ÇEBE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.414713 DO - 10.25287/ohuiibf.414713 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 17 VL - 11 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.414713 UR - http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.414713 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi %A Okyay UÇAN , Gamze Nur ÇEBE %T 2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi %D 2018 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 11 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.414713 %U 10.25287/ohuiibf.414713
ISNAD UÇAN, Okyay , ÇEBE, Gamze Nur . "2008 Krizi Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 3 (Ağustos 2018): 6-17. http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.414713