Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 26 - 41 2018-08-03

Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama
Portfolio Optimization with Fuzzy Logic and International Diversification: A Apply with Stock Index of Developed and Emerging Countries

Saffet AKDAĞ [1] , Mehmet Ali EKİNCİ [2]

59 144

Bu çalışmanın amacı uluslararası çeşitlendirme ile gerçekleştirilen portföy optimizasyon sonuçlarını gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından değerlendirmektir. Bu bağlamda çalışmada Ocak 2010 ile Aralık 2017 tarihleri arasında analize dâhil edilen 15 gelişmiş ve 15 gelişmekte olan ülkenin önde gelen borsa endeksinin aylık yüzdelik getirileri kullanılmıştır. Hem gelişmiş ülkelerin endeks getirileri ile hem gelişmekte olan ülkelerin endeks getirileri ile hem de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin endeks getirilerinin birlikte kullanılmasıyla ayrı ayrı optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon sonucuna göre en yüksek getiriye ve en yüksek riske sahip optimal portföy gelişmekte olan ülkelerin endeks getirileri ile oluşturulan portföydür. En düşük getiri ve en düşük riske sahip portföy ise gelişmiş ülkelerin endeks getirileri kullanılarak oluşturulan portföydür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin endeks getirilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan portföy ise gelişmekte olan ülkelerin endeksleriyle oluşturulan portföyün riskine kıyasla daha düşük bir riske, gelişmiş ülkelerin endeks getirileriyle oluşturulan portföyün getirisine kıyasla daha yüksek bir getiriye sahiptir. Bu bağlamda daha yüksek getiri hedefleyen yatırımcılara, gelişmekte olan ülkelerin endekslerinden oluşan portföyleri; daha düşük risk hedefleyen yatırımcılara ise gelişmiş ülkelerin endekslerinden oluşan portföyleri tercih etmesi önerilebilir.

The aim of this study is to evaluate the results of portfolio optimization realized by international diversification in terms of developed and emerging countries. In this context, the monthly percentages return of the prominent stock indexes of 15 developed and 15 emerging countries included in the analysis between January 2010 and December 2017 were used in the study. Portfolio optimizations have been made by index returns of both developed countries, emerging countries and developed and emerging countries together. The optimal portfolio with the highest return and highest risk as a result of optimization is the portfolio created using the index returns of the emerging countries. The optimal portfolio with the lowest return and lowest risk is the portfolio created by using index return of developed countries. The portfolio formed by the combined use of index returns of developed and emerging countries has a lower risk than portfolio risk created by the indexes of emerging countries and has a higher return than the portfolio created by index of developed countries. In this context, it may be suggested that investors who target higher returns prefer portfolios with index of emerging countries; investors prefer lower risk, they may opt for portfolios of index of developed countries.

 • Bloomberg (2018). Markets stocks. [https://www.bloomberg.com/markets/stocks, Erişim Tarihi: 05.01.2018].
 • Birgili, E., Sekmen, F. & Esen, S. (2013). Bulanık mantık yaklaşımıyla finansal yönetim uygulamaları: Bir literatür taraması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 121-136.
 • CNBC (2018). Markets pre-markets. [https://www.cnbc.com/pre-markets/, Erişim Tarihi: 05.01.2018].
 • Cosset, J. C. & Suret, J. M. (1995). Political risk and the benefits of international portfolio diversification. Journal of International Business Studies, 26(2), 301-318.
 • Driessen, J. & Laeven, L. (2007). International portfolio diversification benefits: Cross-country evidence from a local perspective. Journal of Banking & Finance, 31(6), 1693-1712.
 • IMF (2018). International monetary fund data and statistics. World economic outlook. [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/groups.htm#ae Erişim Tarihi: 05.01.2018].
 • Gilmore, C. G. & McManus, G. M. (2002). International portfolio diversification: US and Central European equity markets. Emerging Markets Review, 3(1), 69-83.
 • Grubel, H. G. (1968). Internationally diversified portfolios: Welfare gains and capital flows. The American Economic Review, 58(5), 1299-1314.
 • Investing (2018). Bütün dünya endeksleri. [https://tr.investing.com/indices/major-indices, Erişim Tarihi: 05.01.2018].
 • Jamaledin Mohseni Zonouzi, S., Mansourfar, G., & Bagherzadeh Azar, F. (2014). Benefits of international portfolio diversification: Implication of the Middle Eastern oil-producing countries. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(4), 457-472.
 • Jorion, P. (1985). International portfolio diversification with estimation risk. Journal of Business, 58(3), 259-278.
 • Kocadağlı, O. (2006). Bulanık matematiksel programlama ve portföy analizi uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Türkiye.
 • Konno, H. & Yamazaki, H. (1991). Mean-absolute deviation portfolio optimization model and its applications to Tokyo stock market”, Management Science, 37(5), 519-531.
 • Lagoarde-Segot, T. & Lucey, B. M. (2007). International portfolio diversification: Is there a role for the Middle East and North Africa?. Journal of Multinational Financial Management, 17(5), 401-416.
 • Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 • Novack, S. (1977). The benefits of ınternational portfolio diversification: Industry and national diversification. The American Economist, 21(1), 21-29.
 • Oloko, T. F. (In Press). Portfolio diversification between developed and developing stock markets: The case of US and UK investors in Nigeria. Research in International Business and Finance.
 • Okuyan, H. A. & Deniz, D. (2017). Portföy yönetiminde uluslararası çeşitlendirme üzerine uygulamalı bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(2), 71-93.
 • Pelitli, D. (2007). Portföy Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulama Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Şen, Z. (1999). Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) Modelleme İlkeleri. İstanbul: İ.T.Ü. Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi.
 • Verdegay, J.L. (1982) Fuzzy Mathematical Programming, in: M.M. Gupta, E. Sanchez (Eds.), Fuzzy Information and Decision Processes, Amsterdam:North-Holland.
 • Wang, L.X. (1997). A Course in Fuzzy-Systems and Control (1. Edition). Eastbourne: Prentice Hall Inc.
 • Werners, B. (1987). An interactive fuzzy programming system. Fuzzy Sets and Systems, 23, 131-147.
 • Yahoo (2018). Finance home. [https://finance.yahoo.com/, Erişim Tarihi: 05.01.2018].
 • Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3),338-353.
 • Zimmermann, H.J. (1983). Fuzzy mathematical programming. Computers & Operations Research, 10(4), 291-298.
 • Zimmermann, H.J. (1991). Fuzzy Set Theory and Its Applications. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9576-6786
Yazar: Saffet AKDAĞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Ali EKİNCİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf423114, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {26 - 41}, doi = {10.25287/ohuiibf.423114}, title = {Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {AKDAĞ, Saffet and EKİNCİ, Mehmet Ali} }
APA AKDAĞ, S , EKİNCİ, M . (2018). Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 26-41. DOI: 10.25287/ohuiibf.423114
MLA AKDAĞ, S , EKİNCİ, M . "Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 26-41 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/38714/423114>
Chicago AKDAĞ, S , EKİNCİ, M . "Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 26-41
RIS TY - JOUR T1 - Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama AU - Saffet AKDAĞ , Mehmet Ali EKİNCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.423114 DO - 10.25287/ohuiibf.423114 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 41 VL - 11 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.423114 UR - http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.423114 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama %A Saffet AKDAĞ , Mehmet Ali EKİNCİ %T Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama %D 2018 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 11 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.423114 %U 10.25287/ohuiibf.423114
ISNAD AKDAĞ, Saffet , EKİNCİ, Mehmet Ali . "Bulanık Mantık ve Uluslararası Çeşitlendirme İle Portföy Optimizasyonu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Endeksleri İle Bir Uygulama". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 3 (Ağustos 2018): 26-41. http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.423114