Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 126 - 138 2018-08-03

A Study on The Relationship Between Accounting Policy Choice and Firm Size
İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme

Fevzi Serkan ÖZDEMİR [1] , Tuba TOKSÖZ [2] , Fatih GÜREL [3]

113 200

For businesses, accounting is one of the components of managerial information system which transforms financial information into a meaningful output in a systematic manner. The use of systemic methods and principles enables the accounting system to perform the same functions every time for every business. Financial statements, primary output of a financial accounting system should be comparable. The selection of accounting policies by enterprises and accounting estimates are the two most important factors limiting comparability. Indeed, the accounting policies selected by enterprises vary even if they operate in the same industry. The purpose of this study is to examine if there is a relationship between the size of the firm and the selected accounting policies.  

İşletmeler için muhasebe, işletmeye dair mali nitelikteki bilgilerin, sistematik biçimde anlamlı bütünlere dönüştürüldüğü bir alt yönetim bilgi sistemidir. Muhasebenin her işletme için veya her zaman için aynı fonksiyonu yerine getirmesi, sistemik usul ve esaslar ile mümkün olabilmektedir. Zira mali nitelikteki bilgilerin, muhasebe bilgi sistemi içinde işlenmesinin (süreçlemenin) ardından elde edilen çıktılar (finansal tablolar), birbiri ile karşılaştırılabilir olmalıdır. Fakat karşılaştırılabilirliğin en önemli sınırlayıcısı, işletmelerin kendi özelinde başvurdukları muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri olmaktadır. Nitekim her işletme, aynı sektörde faaliyet gösterse bile, kendi özelinde, muhasebe politikaları ve tahminleri bakımından farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, işletmelerin ölçekleri ile tercih ettikleri muhasebe politikaları arasında bir ilişki olup olmadığının irdelenmesidir.  

 • BAKAN, İ (2015), Girişimcilik, Kobi'ler ve Strateji, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • BIDDLE, G. C., G. HILARY ve R. S. VERDI (2009), “How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?” Journal of Accounting and Economics, 48, ss. 112-131.
 • BRGLEZ, M. (2002), “NATO Enlargement and Slovenia: Interpreting, Mapping and Constructing International Relations Perspectives”, Editörler: Šabič, Z. and C. Bukowski, Small States in the Post-Cold War World, Londra, ss. 25 - 52.
 • BRYTTING, T. (1991), Organizing in the Small Growing Firm - a Grounded Theory Approach”, Stockholm School of Economics, Doktora Tezi.
 • CHALAKI, P., H. DIDAR ve M. RIAHINEZHAD (2012), “Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran” International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, Iss. 15.
 • CURRAN, J. ve R. A. BLACKBURN (2001), Researching the Small Enterprise, Sage Publications, Londra.
 • ÇELİK, A. ve T. AKGEMCİ, (2010), Girişimcilik Kültürü ve Kobi'ler (3. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • DABABNEH, R. ve F. TUKAN., (2007), “Booklet of Standardized Small and Medium Enterprises Definition”, United States Agency for International Development (USAID).
 • ERDOĞAN, Z. ve D. PAŞAOĞLU (2014), İşletme İlkeleri, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir.
 • GAEDEKE, Ralph M. ve Dennis H. TOOTELIAN (1991), Small Business Management, 3. Baskı, Massachusettes: Allyn and Bacon.
 • HASHIM, M. K. ve M. S. ABDULLAH (2000), “A Proposed Framework for Redefining SMEs in Malaysia: One Industry, One Definition”, Asian Academy of Management Journal, 5, (1), ss. 65-79.
 • KOSGEB 2016-2020 Stratejik Planı, http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tab lolar/KOSGEBN%20Stratejik%20Plan/KOSGEB_Stratejik_Plani_(2016-2020).pdf
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeli, 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete
 • ÖZDEMİR, F. S. (2013), “KOBİ Sınıflandırmaları ve KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standardını Uygulama Gereksiniminin Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 14, (1), ss.461-485.
 • PAOLONI, M., P. DEMARTINI; J. M. MONEVA ve B. CUELLAR (2000), “Financial Reporting by SMEs in Italy and Spain”, Quaderni di Economia Aziendale (Working Paper), Urbino University, İtalya.
 • Samsun SMMM Odası 2017 Faaliyet Raporu, https://www.samsunsmmmo.org.tr/upload/file/ Y%C3%96NET%C4%B0M%20KURULU%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%202017.pdf
 • SENDEROVITZ, M. (2009), How are SMEs Defined in Current Research? University Of Southern Denmark, Kolding, Denmark.
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı
 • TÜİK Haber Bülteni – 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18521
 • ÜNSALAN E. ve ŞİMŞEKER B. (2011), Temel İşletmecilik Bilgileri (Gözden Geçirilmiş 5. Basım), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • YAZICIOĞLU Y. ve S. ERDOĞAN (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0641-6352
Yazar: Fevzi Serkan ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7617-0901
Yazar: Tuba TOKSÖZ

Orcid: 0000-0001-9802-1114
Yazar: Fatih GÜREL

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf430490, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {126 - 138}, doi = {10.25287/ohuiibf.430490}, title = {İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Fevzi Serkan and TOKSÖZ, Tuba and GÜREL, Fatih} }
APA ÖZDEMİR, F , TOKSÖZ, T , GÜREL, F . (2018). İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 126-138. DOI: 10.25287/ohuiibf.430490
MLA ÖZDEMİR, F , TOKSÖZ, T , GÜREL, F . "İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 126-138 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/38714/430490>
Chicago ÖZDEMİR, F , TOKSÖZ, T , GÜREL, F . "İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 126-138
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme AU - Fevzi Serkan ÖZDEMİR , Tuba TOKSÖZ , Fatih GÜREL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.430490 DO - 10.25287/ohuiibf.430490 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 138 VL - 11 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.430490 UR - http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.430490 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme %A Fevzi Serkan ÖZDEMİR , Tuba TOKSÖZ , Fatih GÜREL %T İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme %D 2018 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 11 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.430490 %U 10.25287/ohuiibf.430490
ISNAD ÖZDEMİR, Fevzi Serkan , TOKSÖZ, Tuba , GÜREL, Fatih . "İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 3 (Ağustos 2018): 126-138. http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.430490