Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 1 - 5 2018-08-03

Crypto Money, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Digital Money and Their Usage Areas
Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları

Zübeyir TURAN [1]

436 795

Crypto money is one of the terms that is often confronted in nowadays. Between the countries of trade border with the rise of the national currency alternative currency, crypto money is used in the trade of goods and services,also it is used in which otherwise situations increases over the years. The crypto is formed by the combination of the words krypto and currency and the main theme is password.  Encryption is used for shopping and buying and selling. Although there is a debate on the reliability of this cryptographic system, its use is increasing day by day.

The most common use of crypto-paranormal bitcoin is studied in the study and the information has been given about the emergence and the system. It is obvious that Turkey and other countries for use in expanding the use of space, although not limited to, though, as long as an interlocutor institutions.

Kripto paralar günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan para teriminden biridir. Ülkelerarasında ticaret sınırının kalkması ile birlikte ulusal paralara alternatif para birimi olan kripto para, mal ve hizmet ticaretinde kullanılabildiği gibi, aksi durumlarda da kullanımı yıllar geçtikçe artmaktadır. Kripto kelime anlamıyla cyripto ve currency kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşmuş, ana teması şifre olan kelimedir. Şifreleme yöntemi ile alışveriş ve alım-satımlar gerçekleştirilmektedir. Bu şifreleme sisteminin güvenilirliği konusunda her ne kadar tartışma olsa da, kullanım alanı gün geçtikçe yaygınlaşma göstermektedir.

Çalışmada kripto paranın en yaygın kullanım şekli olan bitcoin incelenmiş, ortaya çıkışı ve sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanımı her ne kadar sınırlayıcı olsa da muhatap bir kurum olmadığı sürece kullanım alanının genişleyeceği aşikârdır. 

 • Aslan, N. (2010). Kpss ve Kurum Sınavları İçin Makro İktisat. İstanbul: İkinci Sayfa Yayınevi.
 • Ateş Aslantaş, B. (2016). “Kripto Para Birimleri, Bitcoin Ve Muhasebesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi, 7(1), 349-366.
 • Bilgili, Y. (2014). Makro İktisat Ders Notları. İstanbul: İkinci Sayfa Yayınevi.
 • Boyes, W. & Melvin, M. (2013). Ekonominin Temelleri, (Çev.E. Telatar), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Cheung, A., Roca, E., Su J. (2015). “Crypto-Currency Bubbles: an Application of the Phillips–Shi–Yu Methodology on Mt. Gox Bitcoin Prices”, Applied Economics, 47(23), 2348–2358.
 • Çağlar, Ü. (2007). “Elektronik Para: Enformasyon Teknolojisindeki Gelişmeler ve Yeni Ödeme Sistemleri”, Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 177-186.
 • Erdem, E. (2008). Para Banka ve Finansal Sistem. Ankara: Detay Yayıncılık. https://eticaretmag.com/turkiyenin-ilk-bitcoin-atmsi-istanbul/ (Erişim Tarihi: 15.05.2018).
 • Organ, İ. & Gölçek, A. G. (2017). “Anayasa’da Bulunan Kişi Hak ve Ödevlerinin Sınırlandırılması: Vergi Hukuku Açısından Bir Değerlendirme”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 117-129, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322413 (Erişim Tarihi: 15.05.2018).
 • Özatay, F. (2011). Parasal İktisat Kuram ve Politika. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Raıborn, C. & Sıvıtanıdes, M. (2015). “Accounting Issues Related to Bitcoins”, The Journal of Corporate Accounting Finance, January/February, 25-34.
 • Sönmez, A. (2014). “Sanal Para Bitcoin”, TheTurkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 4(3), 1-14.
 • Ünsal, M. E. (2009). Makro İktisat. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Yılmaz, Y. (2007). “Kriptoloji Uygulamalarında Hukuki Boyut”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 13(2), 137-147.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7027-6251
Yazar: Zübeyir TURAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf431283, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {1 - 5}, doi = {10.25287/ohuiibf.431283}, title = {Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları}, key = {cite}, author = {TURAN, Zübeyir} }
APA TURAN, Z . (2018). Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 1-5. DOI: 10.25287/ohuiibf.431283
MLA TURAN, Z . "Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 1-5 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/38714/431283>
Chicago TURAN, Z . "Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları AU - Zübeyir TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.431283 DO - 10.25287/ohuiibf.431283 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 11 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.431283 UR - http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.431283 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları %A Zübeyir TURAN %T Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları %D 2018 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 11 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.431283 %U 10.25287/ohuiibf.431283
ISNAD TURAN, Zübeyir . "Kripto Paralar, Bitcoin, Blockchain, Petro Gold, Dijital Para ve Kullanım Alanları". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 3 (Ağustos 2018): 1-5. http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.431283