Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 82 - 96 2018-08-03

Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
The Evaluation and Accounting of Bearer Plants Within the Frame of TAS 16 Tangible Assets Standard: An Application in A Walnut Production Enterprise

Beyhan BELLER DİKMEN [1] , Ayşe Gül KÖKSAL [2]

78 226

Tarımsal işletmeler; tarımsal faaliyetler sonucunda koyun, keçi, meyve ağaçları gibi canlı varlıklar ve yün, üzüm, ceviz gibi tarımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiği işletmelerdir. Bu işletmelerde üretimi gerçekleştirilen canlı varlıklar ve bitkiler TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamında muhasebeleştirilmektedir. Ancak, 2014 yılında 30 ve 31 sıra no’lu tebliğler ile TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikle bir yıldan uzun süre ürün veren ve tarımsal ürün olarak satılma ihtimali çok düşük olan taşıyıcı bitkiler, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamına alınmıştır. Çalışmanın amacı, taşıyıcı bitkilerin, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında değerleme ve muhasebeleştirme esaslarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle TMS 41 ve TMS 16 standartlarında 2014 yılında yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Daha sonra, taşıyıcı bitki olarak nitelendirilen ceviz ağaçlarının TMS 16 standardı kapsamında muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler bir uygulama örneği ile açıklanmıştır. 

Agricultural enteprises are those which produce both living assets such as sheep, goats, fruit trees and agricultural products such as wool, grapes, walnuts in consequence of their agricultural activities. The living assets and plants which are produced in these enterprises are accounted for in accordance with TAS 41 Agricultural Activities Standard. However, in 2014, there were maked amendments in communiques numbered 30 and 31, as well as TAS 41 Agricultural Activities Standard and TAS 16 Tangible Assets Standard. Accordingly, the bearer plants which produce products for a long period of one year and which are unlikely to be sold as agricultural products are included in the TMS 16 Tangible Assets Standard. The purpose of this study is to establish the principles of evaluating and accounting of bearer plants within the scope of TAS 16 Tangible Assets Standard. For this purpose, the amendments made in TAS 41 and TAS 16 standards in 2014 have been firstly explained. Secondly, transactions regarding accounting for walnut trees, considered as bearer plants, in accordance with TAS 16 Tangible Assets Standard have been explained with an application example.

 • Referans1 Bozzolan, S., Laghi, E., and Mattei, M. (2016). Amendments to the IAS 41 and IAS 16 - Implications for Accounting of Bearer Plants, Agric. Econ - Czech, 62, 4, 160 - 166.
 • Referans2 Deloitte. (2016). Bearer Plants: A New Life, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/CIP/in-ind-as-bearer-plants-noexp.pdf.
 • Referans3 Erkan, M., Elitaş, C. ve Ceran, Y. (2010). Dönemsonu Muhasebe İşlemleri (TMS / TFRS Uyumlu), 2010, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2. Baskı.
 • Referans4 Gökgöz, A. ve Temelli, F. (2016). Taşıyıcı Bitkilerin Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi , Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2 / 4, 142 - 154.
 • Referans5 Gül Yavuz, G. (2012). Sert Kabuklu Meyveler / Ceviz, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE Bakış) Dergisi, Temmuz, Sayı: 14 / Nüsha: 5, 1 - 4.
 • Referans 6 Kaya, U. ve Dinç, E. (2007). Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 343 - 364.
 • Referans 7 Kıymetli Şen, İ. ve Karagül, A. A. (2014). Yeni Bir Maddi Duran Varlık Sınıf Olarak Taşıyıcı Bitkiler: Muhasebeleştirme ve Ölçme, ASMMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3, 27 - 48.
 • Referans8 Oğuz, H. İ., Gökdoğan, O. ve Baran, M. F. (2016). İç Anadolu Bölgesinin Bazı İllerinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Yolları, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3: 2, 105 - 113.
 • Referans9 Onay, A. (2016). Examination of Capitalization, Valuation and Depreciation Applications of Tangible Assets in Comparison With the Tax Legislation, Journal of Strategic Research in Social Science, 2:3, 1 - 24.
 • Referans10 Raluca, S. (2014). Accounting For Biological Assets, Revista Economica, 66: 5, 101 -111.
 • Referans11 Tarım kanunu.
 • Referans 12 Taştan, H. (2013). Ceviz Bahçelerinde Türkiye Muhasebe Standartları - 41 ve Vergi Usul Kanunu Uyarınca Amortisman Ayrılması ve Değerlemesinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 60, Ekim, 25 - 38.
 • Referans 13 Türkiye İstatistik Kurumu, Web: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001, adresinden 15 Şubat 2018'de indirildi.
 • Referans14 Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar
 • Referans15 Türkiye Muhasebe Standardı 41 Tarımsal FaaliyetlerReferans16 Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Referans17 Yazarkan, Hakan. Üretim İşletmelerine Ait Fındık Bahçelerine İlişkin Mali İşlemlerin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi: Durak Fındık A.Ş. Örneği, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2016, 23: 2, 409 - 434.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2260-6321
Yazar: Beyhan BELLER DİKMEN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3274-5029
Yazar: Ayşe Gül KÖKSAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf433058, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {82 - 96}, doi = {10.25287/ohuiibf.433058}, title = {Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {BELLER DİKMEN, Beyhan and KÖKSAL, Ayşe Gül} }
APA BELLER DİKMEN, B , KÖKSAL, A . (2018). Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 82-96. DOI: 10.25287/ohuiibf.433058
MLA BELLER DİKMEN, B , KÖKSAL, A . "Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 82-96 <http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/38714/433058>
Chicago BELLER DİKMEN, B , KÖKSAL, A . "Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2018): 82-96
RIS TY - JOUR T1 - Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama AU - Beyhan BELLER DİKMEN , Ayşe Gül KÖKSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.433058 DO - 10.25287/ohuiibf.433058 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 96 VL - 11 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.433058 UR - http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.433058 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama %A Beyhan BELLER DİKMEN , Ayşe Gül KÖKSAL %T Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama %D 2018 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 11 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.433058 %U 10.25287/ohuiibf.433058
ISNAD BELLER DİKMEN, Beyhan , KÖKSAL, Ayşe Gül . "Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Çerçevesinde Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi: Ceviz Üretim İşletmesinde Bir Uygulama". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 3 (Ağustos 2018): 82-96. http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.433058