Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi

ISSN 2536-4421 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Nilgün SAZAK |
Kapak Resmi

7.315

13.910

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi yılda iki kere (Haziran - Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Müzik Bilimleri alanına katkı sağlayacak nitelikteki, özgün makalelerin yanı sıra seminer, konferans ve sempozyum değerlendirmelerini yayınlar. Ücretsizdir ve tüm okuyuculara açıktır. Makale göndermek, yayınlamak ücret gerektirmez.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çevrimiçi Müzik Bilimleri  Dergisi' ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir:

Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir. İki hakemin de “KABUL” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “RED” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vermiş olduğu karar ve diğer iki raporda editör kurulu tarafından incelenir ve inceleme sonunda çalışma hakkında nihai karar editör kurulu tarafından yazara duyurulur.

Dergimiz kör hakem değerlendirmesi yapmaktadır. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez.

Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

Sadece dergimizin mail adresine gönderilen aday çalışmalar değerlendirmeye kesinlikle alınmaz.  Yazar, sistemimize üye olup, ilgili çalışmayı yüklemesi zorunludur.

Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır.

Aday çalışmanın gönderilen iki hakemin de çalışmanın değerlendirilmesi beklenir. İki çalışmadan bir erken gönderse bile yazar ile paylaşılmaz. İki hakemin değerlendirmesi bitirdiğinde yazara hem mail olarak hemde sistemden gönderilir.

Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Değerlendirme sonucunda son kararı verecek olan editör kurulu; “KABUL” kararı vermesi durumunda yazara mail olarak aday çalışmanın belirtilen sayı için “KABUL BELGESİ” gönderilir.