Ombudsman Akademik
Kapak Resmi
ISSN 2148-256X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html

Kurumumuz tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi 2017 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN ve ASOS İndeks ve SOBİAD İndeks'te taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.

Ombudsman Akademik

ISSN 2148-256X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html
Kapak Resmi

5.217

6.156

Kurumumuz tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi 2017 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN ve ASOS İndeks ve SOBİAD İndeks'te taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.

10. Sayı Makale Çağrısı

Faaliyetlerine başladığı günden bu yana “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu;

  • İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

 Yılda iki defa yayınlanan Ombudsman Akademik isimli hakemli dergimizin 10. sayısı için  yazılarınızı 15 Nisan 2019 tarihine kadar Dergipark üzerinden gönderebilirsiniz.