Ombudsman Akademik
Kapak Resmi
ISSN 2148-256X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html

Kurumumuz tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi 2017 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN ve ASOS İndeks ve SOBİAD İndeks'te taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.

Ombudsman Akademik

ISSN 2148-256X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html
Kapak Resmi

3.874

3.360

Kurumumuz tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi 2017 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN ve ASOS İndeks ve SOBİAD İndeks'te taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.