Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuanajas

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuanajas
Kapak Resmi

184.904

485.905

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Cilt 33 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. Nergis (Narcissus cv. ‘Ice Follies’) çiçeğinde yapraktan ethephon uygulamasının bitki boyu üzerine etkileri
  Sayfalar 184 - 190
  Sevim DEMİR, Fisun Gürsel ÇELİKEL
 2. Ahmetli ve Turgutlu (Manisa) ilçelerindeki bağlarda salkım güvesi [Lobesia botrana den. & schiff. (lep.: tortricidae)]’nin popülasyon değişimi ve bulaşıklık oranının saptanması
  Sayfalar 191 - 201
  Levent ÜNLÜ, Fethi Güleç
 3. Ordu İli’nde Urtica türlerinin kloroplast DNA trnL-F gen bölgelerini kullanarak genetik çeşitliliğinin belirlenmesi
  Sayfalar 202 - 208
  Onur Kolören, Seçil Eker
 4. Konukçu türünün soliter endoparazitoitin (Venturia canescens Grav.) bazı biyolojik özelliklerine etkileri
  Sayfalar 209 - 215
  Ali Boz, Adem Gülel, Nevran Eylem Akman Gündüz
 5. The comparison of social networks between organic and conventional hazelnut producers in Samsun province
  Sayfalar 216 - 225
  Mehmet Aydoğan, Kürşat Demiryürek
 6. Effects of different growth regulators on regeneration of Turkish upland rice
  Sayfalar 226 - 231
  Yilmaz Kaya, Selin KARAKÜTÜK
 7. Determination of antioxidant and antiradical properties of Picea orientalis cone
  Sayfalar 232 - 236
  Meryem Topal
 8. Gül ekstresinin kolinesteraz inhibisyon potansiyelinin belirlenmesi
  Sayfalar 237 - 240
  Esra Şentürk, Murat Şentürk
 9. Variability of organoleptic quality of Arabica coffee
  Sayfalar 241 - 245
  Sabam Malau, Albiner Siagian, Bilter Sirait, Himsar Ambarita, Samse Pandiangan, Maria Rumondang Sihotang, Benika Naibaho, Rosnawyta Simanjuntak
 10. Economic analysis of fertilization based on nutritional value of rangeland: A new opinion
  Sayfalar 246 - 253
  İbrahim AYDIN, Duygu ALGAN, Nuh OCAK
 11. Oryantal tütünde el gruplarına göre verim ve randıman özellikleri
  Sayfalar 254 - 260
  Dursun KURT, Güngör YILMAZ
 12. Faz değişimine bağlı olarak ısı iletkenliği denkleminin incelenmesi ve toprak neminin ısısal yayınıma etkisi
  Sayfalar 261 - 269
  İmanverdi Ekberli, Coşkun Gülser, Amrakh Mamedov, Nutullah Özdemir
 13. Türkiye'de ana ürün olarak yetiştirilecek soyanın (glycine max L.merrill) çok kriterli karar verme yöntemiyle arazi uygunluk analizinin yapılması
  Sayfalar 270 - 281
  Harun TORUNLAR, Ahmet Nedim NAZLICAN