Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuanajas

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuanajas
Kapak Resmi

155.904

337.056

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Cilt 33 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Şeftalilerde merkezi lider terbiye sisteminin büyüme, verim ve kalite üzerine etkileri
  Sayfalar 1 - 5
  Seyit Seçmen, Erol Aydın, İdris Macit, Dilek Soysal, Hüsnü Demirsoy
 2. Batı Karadeniz Bölgesindeki entomopatojen nematodların (steinernematidae ve heterorhabditidae) tür çeşitliliği ve dağılımı
  Sayfalar 6 - 13
  Barış Gülcü
 3. Yaş meyve sebze tüketicilerinin gıda güvenliği hakkındaki düşüncelerini etkileyen faktörlerin analizi
  Sayfalar 14 - 23
  Özge Can Niyaz, Nevin Demirbaş
 4. Fındık zurufu atığından yakıt briketi elde edilmesi ve brikete ait bazı özelliklerin belirlenmesi
  Sayfalar 24 - 29
  Bahadır Demirel, Gürkan Gürdil
 5. İki farklı olgunlaşma döneminde farklı parçalama boyutu ve sıkıştırma basıncının mısır silajının kalitesi üzerine etkileri
  Sayfalar 30 - 36
  Bircan Akdeniz, Cengiz Özarslan
 6. Doğal florada kendiliğinden yetişen sarıçiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.) ve dar yapraklı gazal boynuzu (Lotus tenuis Waldst.&Kit.) türlerinin toprak tercihleri, komşu bitkileri ve yem değerleri
  Sayfalar 37 - 46
  Ferat Uzun, Nuh Ocak
 7. Tritikale genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite özellikleri
  Sayfalar 47 - 57
  Zeki Mut, Özge Doğanay Erbaş Köse
 8. Terme Yöresi alüviyal arazilerde yetiştirilen çeltiğin bazı fiziko-kimyasal toprak özellikleriyle besin element kapsamı arasındaki ilişkiler
  Sayfalar 58 - 67
  Ayhan Horuz, Orhan Dengiz
 9. Gökçeada topraklarının erozyon duyarlılığı
  Sayfalar 68 - 72
  Remzi İlay, Yasemin Kavdır
 10. Türkiye bal arısı (Apis mellifera L.) alttürlerinde genetik çeşitlilik kaybı
  Sayfalar 73 - 84
  Merve Kambur, Meral Kekeçoğlu