Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuanajas

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuanajas
Kapak Resmi

187.706

524.750

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 34 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. Farklı ışık ve sıcaklık şartlarının sera biber yetiştiriciliğinde büyüme parametreleri üzerine kantitatif etkilerinin modellenmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Dilek Kandemir, Sezgin Uzun
 2. Farklı gelişim dönemlerinde çiçek tomurcuğu almanın Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker’in soğan ve bitki gelişimi üzerine etkileri
  Sayfalar 12 - 17
  Özgür Kahraman
 3. Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri
  Sayfalar 18 - 34
  Yunus Emre Altunç, Rana Akyazı
 4. Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi
  Sayfalar 35 - 39
  Cenk Yücel, Aydemir Barış, Sevgi Ayten
 5. Afyonkarahisar ve Isparta illerindeki buğday üretim alanlarında Barley yellow dwarf virus-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV’ ın belirlenmesi
  Sayfalar 129 - 134
  Handan Çulal Kılıç, Nejla Yardımcı, Durkadın Toman
 6. Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği
  Sayfalar 40 - 46
  Bengü Everest, Ayşegül Yavaş, Ebru Tatar, İlker Acar, Fatman Çakar
 7. Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytin ve zeytinyağı pazarlama organizasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 47 - 56
  Arzu Seçer, Faruk Emeksiz
 8. Kuru tarımda farklı toprak işleme sistemleri ile buğday üretiminin enerji kullanım etkinliği analizi
  Sayfalar 57 - 64
  Ebubekir Altuntaş, Osman Nuri Bulut, Engin Özgöz
 9. Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması
  Sayfalar 65 - 72
  Cengiz Özdemir Keleş, Kamil Saçılık
 10. Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki tarafından enfekte edilen Malacosoma neustria larvalarının hayatta kalmasına ve bazı bağışıklık enzimlerine bitkideki metal iyonlarının etkisi
  Sayfalar 84 - 92
  Oğuzhan Yanar
 11. Samsun Büyükşehir Belediyesi mücavir alan uygulamalarının tarım alanlarına ve tarımsal üretim üzerindeki etkileri
  Sayfalar 118 - 128
  Ali Uzun, Yusuf Demir
 12. Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu
  Sayfalar 73 - 77
  Elif Özdemir, Bayram Sade
 13. Orta Karadeniz Bölgesi salep orkidesi türleri ve bazı yumru özellikleri
  Sayfalar 78 - 83
  Ömer Çalışkan
 14. Kireçli ana materyal üzerinde oluşan topraklarda fosfor fraksiyonları ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler
  Sayfalar 93 - 101
  Hasan Hadi Mahdi Mahdi, Veli Uygur, Burak Durgun
 15. Fındık kabuğundan üretilen biyokömürün toprağın besin maddesi kapsamı üzerine etkisi
  Sayfalar 107 - 117
  Ceyhan Tarakçıoğlu, Damla Bender Özenç, Funda Irmak Yılmaz, Sezen Kulaç, Selahattin Aygün
 16. Hasat zamanının Katran yoncasının (Bituminaria bituminosa) besin madde kompozisyonu, in vitro gaz ve metan üretimi üzerindeki etkisi
  Sayfalar 102 - 106
  Adem Kamalak, Kevser DURMAZ