Kapak Resmi
106.291     |     205.194
Dergi Sayıları
http://dergipark.gov.tr/omuanajas

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yazarlardan makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır.


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

Arastirmax

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Directory of Research Journals Indexing

 ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 2 - Haz 2017
Yazarlar İçin

Yazım Kuralları