Kabul Edilmiş Makaleler

 • Pirina ve balık atıklarının birlikte kompostlanması ve toprak ıslahında kullanılması
  Remzi İlay, Gökhan Erarslan, Yasemin KAVDIR 18 Kas 2018
 • Kuzey Kıbrıs’ta sık dikim sisteminde yetiştirilen ‘Picual’ ve ‘Koroneiki’ zeytin çeşitlerinin meyve ve yağ verim ve kaliteleri
  Ibrahim Kahramanoglu 24 Oca 2019
 • Karayemişte bazı bitki özellikleri üzerine boğma ve Pro-Ca uygulamalarının etkisi
  Ali İSLAM, Orhan KARAKAYA, Hale ORTA, Burhan ÖZTÜRK 24 Oca 2019
 • Saf Gerze tavuğu ile Sinop ili köy tavuğu populasyonlarının sekiz polimorfik mikrosatellit lokusu bakımından karşılaştırılması
  Levent Mercan, Fatih Bilgi, Merve BUDAK 14 Şub 2019
 • Yerli ve Yabancı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi
  Zeki Mut, Özge Doğanay Erbaş Köse 18 Mar 2019