Yıl 2014, Cilt 29, Sayı 3, Sayfalar 179 - 185 2014-10-29

CLONAL SELECTION OF PALAZ HAZELNUT CULTIVAR IN UNYE DISTRICT OF ORDU PROVINCE
ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU

Hüseyin BALIK [1] , Neriman BEYHAN [2]

391 682

This research was conducted to selecting ‘Palaz’ clones which carried out select on the highest character clones of ‘Palaz’ hazelnut cultivar grown in villages of Unye district of Ordu province in 2005-2006 years. In this research, 56 and 46 Palaz hazelnut clones investigated in 2005 and 2006, respectively. The 18 clones from the first year were also investigated at the second year. Totally, 84 clones were investigated. The results of the study were evaluated with the ‘Weight Ranked Method’. At the end of the evaluation ‘52Ü05’, ‘52Ü55’, ‘52Ü17’, ‘52Ü82’, ‘52Ü81’, ‘52Ü43’, ‘52Ü44’ and ‘52Ü61’ hazelnut genotypes were selected and determined as nut weight 2.13-2.27 g, kernel weight 1.14-1.21 g, kernel percentage %52.1-54.4, shell thickness 0.98-1.12 mm, nut size 17.3-17.8 mm, marketable kernel %79.6-92.6, pellicle removal %50.3-95. The least fibrously taken from ‘52Ü43’ and ‘52Ü55’ clones.
Bu araştırma Ordu ili Ünye ilçesinde yetiştirilen ‘Palaz’ fındık çeşidinde üstün özelliklere sahip klonların belirlenmesi amacıyla 2005 ve 2006 yıllarında yapılmıştır. Bu seleksiyon çalışmasında 2005 yılında 56 klon, 2006 yılında ise 2005 yılında incelenen klonlardan seçilen 18 tanesi ve 2006 yılında çalışmaya ilk kez dahil edilen 28 klon olmak üzere toplam 84 klon incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, ‘Tartılı Derecelendirme Yöntemine’ göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ‘52Ü05’, ‘52Ü55’, ‘52Ü17’, ‘52Ü82’, ‘52Ü81’, ‘52Ü43’, ‘52Ü44’ ve ‘52Ü61’ klonları ümitvar bulunmuştur. Ümitvar klonlarda meyve ağırlığı 2.13-2.27 g, iç ağırlığı 1.14-1.21 g, iç oranı %52.1-54.4, kabuk kalınlığı 0.98-1.12 mm, meyve iriliği 17.3-17.8 mm, pazarlanabilir iç oranı %79.6-92.6, beyazlaşma oranı %50.3-95.0 ve testa lifliliği lifsiz ile lifli arasında değiştiği tespit edilmiştir.
 • Anonim. 2014a. http://faostat.fao.org/ (Ziyaret tarihi: 17.02.2014).
 • Anonim. 2014b. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s.
 • Beyhan, M.A. 1992. Ülkemiz koşullarına uygun aspiratörlü bir fındık hasat makinesi tasarım ve imalatı. Doktora Tezi. A.Ü. Fen Bil. Ens. Ankara.
 • Beyhan, N., Demir, T. 1998. Farklı azot dozlarının palaz fındık çeşidinde verim, meyve kalitesi ve beslenme üzerine etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 1-13.
 • Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T. 1999. Fındıkta gençleştirme budama uygulamasının verim, meyve kalitesi ve sürgün gelişimine etkisi üzerine bir araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 78-92.
 • Beyhan, N., Demir, T. 2001. Performans of the local and standard hazelnut cultivars grown in Samsun province. Acta Horticulturae, 556: 227-240.
 • Bostan, S.Z. 1997. Tombul, palaz ve sivri çeşitlerinde çotanaktaki meyve sayısı ile diğer bazı özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7:23-27.
 • Bostan, S.Z., İslam, A. 1999. Determination of interrelationships among important nut quality characteristics on Palaz and Sivri hazelnut cultivars by path analysis. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 371-375.
 • Bostan, S.Z. 2001. Variation in important nuts, kernel, leaf and technological traits in hazelnut trees of different ages. Acta Horticulturae, 556: 291-297.
 • Çalışkan, T. 1995. Fındık çeşit kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara.
 • Demir, T. 1997. Samsun ilinde yetiştirilen fındıkların seleksiyonu üzerine bir ön araştırma. Yüksek Lisans Tezi. OMÜ Fen Bil. Enst. Samsun.
 • Demir, T., Beyhan, N. 2000. Samsun ilinde yetiştirilen fındıkların seleksiyonu üzerine bir araştırma. Turk. J. Agri. For. 24:173-183.
 • İslam, A. 2000. Ordu ili merkez ilçede yetiştirilen fındık çeşitlerinde klon seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Enst. Adana.
 • İslam, A., Özgüven, A.I. 2001. Clonal selection in the Turkish hazelnut cultivars grown in Ordu province. Acta Horticulturae, 556: 203-208.
 • Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C. 1988. Heritability of ease of hazelnut pellicle removal. Hortscience, 23 (6,1):1053-1054.
 • Şeniz, V. 1990. Bahçe bitkilerinin ıslahı. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Ders Notları:13, Bursa.
 • Yao, Q. Mehlenbacher, S.A. 2000. Heritability, variance components and correlation of morphological and phenological traits in hazelnut. Plant Breeding 119: 369-381.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Bahçe Bitkileri
Yazarlar

Yazar: Hüseyin BALIK

Yazar: Neriman BEYHAN

Bibtex @ { omuanajas214575, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {29}, pages = {179 - 185}, doi = {10.7161/anajas.2014.29.3.179-185}, title = {ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU}, key = {cite}, author = {BEYHAN, Neriman and BALIK, Hüseyin} }
APA BALIK, H , BEYHAN, N . (2014). ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29 (3), 179-185. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/20240/214575
MLA BALIK, H , BEYHAN, N . "ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2014): 179-185 <http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/20240/214575>
Chicago BALIK, H , BEYHAN, N . "ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2014): 179-185
RIS TY - JOUR T1 - ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU AU - Hüseyin BALIK , Neriman BEYHAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 185 VL - 29 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU %A Hüseyin BALIK , Neriman BEYHAN %T ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU %D 2014 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD BALIK, Hüseyin , BEYHAN, Neriman . "ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 3 (Ekim 2014): 179-185.