Yıl 2017, Cilt 32, Sayı 2, Sayfalar 206 - 215 2017-06-20

Selected physical and hydrodynamic properties of some citrus specieses
Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri

Türker Saraçoğlu [1]

221 170

In this research, some of the physical properties of some citrus species (orange, mandarin, grapefruit, lemon and bitter orange) such as size, mass, volume, density, sphericity and projection area and terminal velocities of the fruits in water, hydrodynamic properties such as friction force and lift force in water were determined. To determine the dimensions and the projected area, each fruit image was obtained from the three coordinates, and then analyzed using Image Tool 3.0 image processing software. Geometric mean diameter, sphericity and surface area values were calculated based on data. The mass, volume, and density of fruit were also measured. According to the results obtained in the experiments, the terminal velocity in water was measured the highest in the bitter orange fruit (0.55 m s-1) and the lowest in the lemon fruit (0.21 m s-1). According to the results of Pearson correlation matrix analysis showing the relation of parameters to each other, the correlation between terminal velocity in water and fruit density was found to be important for all citrus species tested.


Bu çalışmada önemli bir ihracat ürünü olan bazı narenciye türlerinin (portakal, mandarin, greyfurt, limon ve turunç) boyut, kütle, hacim, yoğunluk, küresellik, projeksiyon alanı gibi bazı fiziksel özellikleri ile meyvelerin su içindeki kritik hızları, su içerisindeki sürtünme kuvveti ve kaldırma kuvveti gibi hidrodinamik özellikleri belirlenmiştir. Meyvenin boyut özelliklerinin ve projeksiyon alanının belirlenmesi amacıyla, her bir meyvenin üç temel eksende fotoğrafları çekilmiş ve Image Tool 3.0 görüntü işleme programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler yardımıyla geometrik ortalama çap, küresellik ve yüzey alanı değerleri bulunmuştur. Meyvelerin kütle, gerçek hacim ve yoğunluğu da ölçülmüştür. Denemelerde elde edilen verilere göre su içerisindeki kritik hız en yüksek turunç meyvesinde (0.55 m s-1), en düşük olanı ise limon meyvesinde (0.21 m s-1) ölçülmüştür. Parametrelerin birbirleri ile ilişkisini gösteren Pearson korelasyon matriks analizi sonuçlarına göre; kritik hız ile meyve yoğunluğu arasındaki korelasyon denemeye alınan tüm narenciye türleri için önemli bulunmuştur.

 • Akgün, C., 2006. Turunçgiller Sektör Profili, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-97.pdf [Ulaşım: Şubat 2016].
 • Baradaran Motie, J., Miraei Ashtiani, S. H., Abbaspour-Fard, M. H. Emadi, B., 2014. Modeling physical properties of lemon fruits for separation and classification. International Food Research Journal 21(5): 1901-1909.
 • FAO, 2016. Statistical Database, http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E [Ulaşım: Ocak 2016].
 • Güven, N., 2010. Adana İlinde Turunçgillerin Pazarlama Yapısı ve Sorunları. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Jordan R.B., Clark C.J., 2004. Sorting of kiwifruit for quality using drop velocity in water. Transactions of the ASAE, 47(6), 1991-1998.
 • Kheiralipour K., Tabatabaeefar A., Mobli H., Ragiee S., Sharifi M., Jafari A., Rajabipour A., 2008. Some physical and hydrodynamic properties of two varieties of apple (Malus domestica Borkh L.). Int. Agrophysics, 22: 225–229
 • Kheiralipour, K., Tabatabaeefar, A., Mobli, H., Rafiee, S., Rajabipour, A., Jafari, A., Mirzaee, E., 2010. Modeling of dropping time of kiwi fruit in water. Journal International Journal of Food Properties 13(6): 1315-1322.
 • Mirzaee E., Rafiee S., Keyhani A., Emam-Djomeh Z., Kheiralipour K., 2009. Hydro-sorting of apricots based on some physical characteristics. Research in Agricultural Engineering, 55 (4): 159-164
 • Mohsenin N. N., 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers. New York
 • SAS, (1999). The SAS System. Version 8. Statistical Analysis Systems Institute Inc., Cary, NC, USA.
 • Saracoglu, T., Ucer, N., Ozarslan, C., 2012. Selected geometric characteristics, hydrodynamic properties, and impact parameters of quince fruit (Cydonia vulgaris Pers.). International Journal of Food Properties 15(4): 758-769.
 • Taheri Garavand, A., Rafiee, S., Keyhani, A., Mirzaee E., 2010. Mathematical modeling of tomato terminal velocity in water. Advance Journal of Food Science and Technology 2(2): 100-103
 • Tarighi, J., Dadashi, S., Ghazvini, M.A., Mahmoudi, A., 2011. Comparison of physical and hydrodynamic properties of two Iranian commercial pomegranates. Agricultural Engineering International: CIGR Journal 13(3) Manuscript No.1852.
 • TÜİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://tuik.gov.tr [Ulaşım: Ocak 2016]
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Tarım Makineleri
Yazarlar

Yazar: Türker Saraçoğlu
E-posta: tsaracoglu@adu.edu.tr
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas303881, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {206 - 215}, doi = {10.7161/omuanajas.303881}, title = {Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Saraçoğlu, Türker} }
APA Saraçoğlu, T . (2017). Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32 (2), 206-215. DOI: 10.7161/omuanajas.303881
MLA Saraçoğlu, T . "Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 206-215 <http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/29796/303881>
Chicago Saraçoğlu, T . "Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 206-215
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri AU - Türker Saraçoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.303881 DO - 10.7161/omuanajas.303881 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 215 VL - 32 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.303881 UR - http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.303881 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri %A Türker Saraçoğlu %T Bazı Narenciye Çeşitlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri %D 2017 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 32 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.303881 %U 10.7161/omuanajas.303881