Yıl 2017, Cilt 32, Sayı 2, Sayfalar 181 - 188 2017-06-20

TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler

Kerem Hazneci [1] , Vedat Ceyhan [2]

223 182

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de TR83 bölgesinde buğday tohumluğu yetiştiriciliğinde teknik etkinliği ölçmek ve teknik etkinliği belirleyen faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma verileri buğday tohumluğu yetiştiren işletmelerin tamamı olan 72 tarım işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. İncelenen işletmelerin ekonomik analizinde klasik ekonomik analiz yaklaşımları kullanılmıştır. İşletme düzeyinde teknik etkinliğin ölçülmesinde ve etkinliği belirleyen faktörlerin ortaya konulmasında stokastik sınır modelinden yararlanılmıştır. Etkinlik analizi sonuçları inceleme alanında teknik etkinliğin 0.68 ile 0.96 arasında değiştiğini ve ortalama 0.81 olduğunu göstermiştir. İncelenen işletmeler teknik yetersizliklerini ortadan kaldırarak, üretim miktarında hiçbir azalma olmaksızın kullandıkları girdi miktarlarını %19 oranında azaltabileceklerdir. Buğday tohumluğu yetiştiriciliğinde tohum, gübre ve işgücü dışında kalan diğer değişken masrafların gereğinden fazla olduğu ve bunun teknik etkinliği düşürdüğü saptanmıştır. Eğitim, kayıt tutma durumu, aile büyüklüğü ve tohumluk üretimine tahsis edilen alan değişkenlerinin buğday tohumluğu üretim etkinliğini belirleyen önemli değişkenler olduğu tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde kullanılan tohum miktarını ve diğer değişken masrafların hemen hemen tamamını tohumluk yetiştiren işletmeyle sözleşme yapan tohum üretici firmalar belirlediğinden, tohum yetiştiren firmaların tohumluk yetiştiriciliğiyle ilgili teknik uygulamaları gözden geçirmesi ve daha doğru olan uygulamaların işletmeler tarafından uygulanmasını sağlamaları buğday tohumluğu yetiştiriciliğinde teknik etkinliği artırabilecektir.


Buğday tohumluğu, TR83 Bölgesi, Stokastik sınır modeli, Teknik etkinlik
 • Acar Ş., 2008. Avrupa Birliği ve Türkiye’de tohumculuk sektörünün yapılanması, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, AB Uzmanlık Tezi, Ankara
 • Akdoğan İ., 2005. Ankara ili tarım işletmelerinde ıslah edilmiş buğday çeşitlerinin sertifikalı tohumluklarının kullanım düzeyleri ve işletme ekonomisine katkılarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arısoy H., 2005. Tarımsal araştırma enstitüleri tarafından yeni geliştirilen buğday çeşitlerinin tarım işletmelerinde kullanım düzeyi ve geleneksel çeşitler ile karşılaştırmalı ekonomik analizi-Konya ili örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı E. Ö., 1993. Türkiye'de bitkisel tohumculuğun genel ve tarım işletmeleri düzeyindeki sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Battese G. E., Coelli T. J., 1995. A model for technicalin efficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data, Empirical Economics, 20, 325-332.
 • Coelli T. J., 1992. A computer program for frontier production function estimation: frontier, Version 2.0, Economics Letters, 39, 29-32.
 • Coelli T. J., Rao D. S. P, Battese G. E., 1998. An introduction to efficiency and productivity analysis: Boston, USA, Kluwer Academic Publishers.
 • Demirtaş B., Keleş D., 2005. Çukurova bölgesinde sebze tohumculuğunun pazarlama yapısı, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 9-11 Kasım.
 • Ike P. C., 2008. Estimating production technical efficiency of Irvingia seed (ogbono) species farmers in Nsukka Agricultural zone of Enugu State, Nigeria, J. Sustainable Agric. Res., 28, 1-7.
 • Khanal N. P., Maharjan K. L., Sapkota A., 2012. Technical efficiency in wheat seed production: a case study from Tarai region of Nepal, Hiroshima University, Journal of International Development and Cooperation, 19(1), 41-50.
 • Srinivas T., Rizvi S. J. H., Aw-Hassan A., Manan A. R., Kadian M. S., 2012. Technical efficiency of seed potato farmers of Badakshan province of Afghanistan, Potato Journal, 39(2), 118-127.
 • URL–1:http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id =1590, (Ziyaret tarihi: 10 Şubat 2017).
 • URL–2:http://www.oka.org.tr/Documents/temel%20G%C3% B6stergelerle%20 TR 83. pdfhtml, (Ziyaret tarihi: 10 Ocak 2015).
 • URL–3:http://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul, (Ziyaret tarihi: 10 Şubat 2017).
 • Usal G., 1996. Adana ilinde bitkisel tohum üretimi yapan firmaların üretim dağıtım yapısı, sorunları ve çözüm önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Yağdı K., Yılmaz K., Sezer N., Aydemir T., Bağcı S. A., 2010. Türkiye’de tarla bitkileri tohumluk üretimi ve kullanımı ile tohumculuk sisteminin genel değerlendirilmesi, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı 2. Cilt, Ankara, 861-875.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Tarım Ekonomisi
Yazarlar

Yazar: Kerem Hazneci
E-posta: kerem.hazneci@omu.edu.tr

Yazar: Vedat Ceyhan
E-posta: vceyhan@omu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas320426, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {181 - 188}, doi = {10.7161/omuanajas.320426}, title = {TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler}, key = {cite}, author = {Ceyhan, Vedat and Hazneci, Kerem} }
APA Hazneci, K , Ceyhan, V . (2017). TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32 (2), 181-188. DOI: 10.7161/omuanajas.320426
MLA Hazneci, K , Ceyhan, V . "TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 181-188 <http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/29796/320426>
Chicago Hazneci, K , Ceyhan, V . "TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 32 (2017): 181-188
RIS TY - JOUR T1 - TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler AU - Kerem Hazneci , Vedat Ceyhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.320426 DO - 10.7161/omuanajas.320426 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 188 VL - 32 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.320426 UR - http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.320426 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler %A Kerem Hazneci , Vedat Ceyhan %T TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu üretiminde teknik etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler %D 2017 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 32 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.320426 %U 10.7161/omuanajas.320426