Yıl 2018, Cilt 33, Sayı 2, Sayfalar 177 - 183 2018-06-22

The availability of sewage sludge in ornamental kale cultivation
Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği

Fatih Akın [1] , Özgür Kahraman [2]

111 273

The rapid increasing of the world population, migrations from rural to urban areas and industrialization are enhancing the amount of waste water day by day. The amount of sewage sludge along with waste water also shows a rapid increase. Sewage sludge can be reused in agriculture, forest, mines and landscape areas. The research was conducted to designate the chance of ornamental kale cultivation in sewage sludge in open area between November 2015 and February 2016. As growing media, 0% sewage sludge + 100% soil (S1), 25% sewage sludge + 75% soil (S2), 50% sewage sludge + 50% soil (S3), 75% sewage sludge + 25% soil (S4) and 100% sewage sludge + 0% soil (S5) were used in the research. Plants were grown in plastic pots in open area. Some parameters like EC, pH, stem diameter, root weight, root length, plant height, plant diameter, head weight, unusable leaf number and total leaf number was obtained from the research. The highest head weight and total leaf number were determined at S2 (103.99 g, 40.42 number) and S5 (90.53 g, 38.42 number) growing media. These growing media may be used in the ornamental kale cultivation.

Dünya nüfusundaki hızlı artış, kırsaldan kentlere göç ve sanayileşme atık su miktarını günden güne arttırmaktadır. Atık sularla birlikte atık su arıtma çamuru miktarında da hızlı bir artış meydana gelmektedir. Atık su arıtma çamuru tarım, orman, maden ocakları ve peyzaj alanlarında tekrar kullanılabilmektedir. Bu araştırma süs lahanası bitkisinin atık su arıtma çamurunda yetiştirme olanağını belirlemek için açık alanda Kasım 2015 ile Şubat 2016 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Yetiştirme ortamı olarak; % 0 arıtma çamuru + % 100 toprak (S1), % 25 arıtma çamuru + % 75 toprak (S2), % 50 arıtma çamuru + % 50 toprak (S3), % 75 arıtma çamuru + % 25 toprak (S4) ve % 100 arıtma çamuru + % 0 toprak (S5) karışımları kullanılmış, bitkiler açık alanda plastik saksılar içinde yetiştirilmiştir. Denemeden EC, pH, gövde çapı, kök ağırlığı, kök uzunluğu, bitki boyu, bitki çapı, baş ağırlığı, değerlendirilemez yaprak sayısı ve toplam yaprak sayısı gibi parametreler elde edilmiştir. En yüksek baş ağırlığı ve toplam yaprak sayısı S2 (103.99 g, 40.42 adet) ve S5 (90.53 g, 38.42 adet) ortamlarından elde edilmiştir. Bu yetiştirme ortamları süs lahanası yetiştiriliğinde kullanılabilir.

 • Akat, H., Demirkan, G., Akat, Ö., Yağmur, B., Yokaş, İ. 2015a. Arıtma çamuru uygulamalarının Limonium sinuatum 'compindi white' çeşidinde bitki gelişimi, verim ve çiçek kalitesi üzerine etkileri. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 52 (1):107-114.
 • Akat, H., Demirkan, G.Ç., Akat, Ö., Yokaş, İ. 2015b. Limonium sinuatum yetiştiriciliğinde farklı ortamlara ilave edilen atık su arıtma çamurunun süs bitkisi yetiştirme materyali karışımı olarak kullanımı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1):81-90.
 • Aksu, T. 2008. Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’nde oluşan çamurun bertaraf stratejilerinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Apaolazaa, L.H., Gascob, A.M., Gascoa, J.M., Guerreroa, F. 2005. Reuse of waste materials as growing media for ornamental plants. Bioresource Technology, Volume 96, Issue 1, Pages 125–131.
 • Bozdoğan, E., İkiz, Ö. 2011. Arıtma çamurlarının tohum ekim ortamı olarak kullanılabilme olanakları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun, Bildiriler Kitabı-2, s: 486-493.
 • Bozdoğan, E. 2012. Investigation of reuse possibilities of sewage sludge on urban and rural areas. XIth International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials. March 28th-April 1st 2012, Antalya, Abstract Book, pp: 144
 • Bozdoğan, E., Söğüt, Z., Çetinkale, G., Güler, S. 2012. Cynodon dactylon ve Alyssum maritimum türlerinin arıtma çamurlarında büyüme ve gelişme özelliklerinin belirlenmesi. 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Antalya.
 • Dede, Ö.H., Dede, G., Özdemir, S. 2012. The use of hazelnut husk and biosolid in substrate preparation for ornamental plants. Vol.7(43), pp. 5837-5841.
 • Demirkan, G.Ç., Akat, H., Yokaş, İ. 2014. Atık su arıtma çamurunun Clarkia amoena (Yer Açelyası) türünde bitki gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, 49-57.
 • Korboulewsky, N., Bonin, G., Massiani, C. 2002. Biological and ecophysiological reactions of white wall rocket (Diplotaxis erucoides) grown on sewage sludge compost. Environmental Pollution, 117 (2): 365-370.
 • Küçükhemek, M., Gür, K., Uyanöz, R., Çetin, Ü. 2005. Arıtma çamuru ve çiftlik gübresinin çim bitkisi verimine ve renk özelliğine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, İzmir, 25-26 Mart 2005: 375-384.
 • Özdemir, S., Köseoğlu, G., Dede, Ö.H. 2005. Arıtma çamurlarının süs bitkisi toprağı hazırlanmasında kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiri Kitabı, s: 557-564, 25-26 Mart İzmir.
 • Shukla, O.P., Juwarkar, A.A., Singh, S.K., Khan, S., Rai U.N. 2011. Growth responses and metal accumulation capabilities of woody plants during the phytoremediation of tannery sludge. Waste Management 31(1): 115–123.
 • Tüfekçi, S., Gülbaba, G., Tokgönül, F. 2008. Tarsus evsel arıtma çamurunun Okaliptüs ve Kızılçam fidanları üretiminde kullanılması. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 368 ISBN: 978-605-393-042-6 DOA Yayın No: 49
 • Uzun, P., Bilgili, U. 2011. Arıtma çamurlarının tarımda kullanılma olanakları. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 135-146.
 • Ünal, M., Karaca, A., Camcı, Ç.S., Çelik, A. 2011. İçme suyu tesisi arıtma çamurunun arpa zambağı (Freesia spp.) bitki gelişimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (2): 46-56.
 • Öztürk, İ., Çallı, B., Arıkan, O. Altınbaş, M., 2015. Atık su arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı (El Kitabı), Türkiye Belediyeler Birliği, Korza Yayıncılık, 218s, Ankara
 • Yıldız, Ş., Yılmaz, E., Ölmez, E. 2009. Evsel nitelikli arıtma çamurlarının stabilizasyonla bertaraf alternatifleri: İstanbul örneği. Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), s:1-8, 15-17 Haziran, 2009, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Yazarlar

Yazar: Fatih Akın
Ülke: Turkey


Yazar: Özgür Kahraman

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas347626, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {177 - 183}, doi = {10.7161/omuanajas.347626}, title = {Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {Akın, Fatih and Kahraman, Özgür} }
APA Akın, F , Kahraman, Ö . (2018). Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 33 (2), 177-183. DOI: 10.7161/omuanajas.347626
MLA Akın, F , Kahraman, Ö . "Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (2018): 177-183 <http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/37594/347626>
Chicago Akın, F , Kahraman, Ö . "Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (2018): 177-183
RIS TY - JOUR T1 - Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği AU - Fatih Akın , Özgür Kahraman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.347626 DO - 10.7161/omuanajas.347626 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 183 VL - 33 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.347626 UR - http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.347626 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği %A Fatih Akın , Özgür Kahraman %T Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği %D 2018 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 33 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.347626 %U 10.7161/omuanajas.347626
ISNAD Akın, Fatih , Kahraman, Özgür . "Atık su arıtma çamurunun süs lahanası yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 / 2 (Haziran 2018): 177-183. http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.347626