Yıl 2018, Cilt 33, Sayı 2, Sayfalar 92 - 104 2018-06-22

Effect of rootstocks on fruit quality and aroma characteristics of watermelon (Citrullus lanatus)
Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi

Onur Karaağaç [1] , Ahmet Balkaya [2] , Nesibe Ebru Yaşa Kafkas [3]

219 413

In recent years, grafted watermelon seedling use has been rapidly increasing due to providing tolerance to stress conditions and positively affecting on yield potential. Fruit quality was varied depending on the rootstock used positively or negatively in grafted vegetables. The number of research is limited in this topic.  The effect of the rootstocks on fruit quality has not been fully revealed in grafted watermelon production. In this study, the using of the inbred lines (one Cucurbita moschata and four Cucurbita maxima) and interspecific cross (five C.  maxima × C. moschata) rootstocks were investigated for fruit quality and aroma characteristics on the watermelon. Non-grafted Crisby F1 watermelon cultivar, one bottle gourd (Argentario F1) and two interspecific rootstock cultivars (Obez F1, Shintosa F1) were used as control commercial cultivars. In all grafted watermelon, the fruit flesh firmness was higher than non-grafted watermelon (10.73 N). According to the rootstock x scion combinations, the fruit firmness was varied between 13.75 N (K6/C) and 22.53 N(M6/C). The rind thickness was changed between 16.05 (K9/C) - 18.24 mm (Argentario/C). In the most of the grafted combinations, the rind thickness increased. Rootstocks did not effect on fruit shape. Higher total soluble solids were determined in all graft combinations than non-grafted watermelon. The highest soluble solids contents were determined in the combination of M6/C (12.87%), M3/C (12.53%) and B1/C (12.50%). The vitamin C contents were significantly affected by rootstocks. These values in grafted watermelons increased by 30.30% (M3/C) and 17.09% (Argentario/C) reduction was observed compared to non-grafted watermelon. The lycopene content of eight combinations were found higher and four of them less than non-grafted watermelon. As a result of degustation panel tests, it was determined that M2/C (4.87), M3/C (4.53), B1/C (4.35) Argentario/C (29.4) and Obez/C (4.14) combinations scores were higher than non-grafted watermelon (4.08). However, they were determined that the majority of combinations (9) have slightly fibrous flesh structure. The use of grafted watermelon was found to be effective on the amount of volatile aroma compounds. M6 / C combination having high (Z,Z)-3,6-nonadien-1-ol (watermelon smell) compound and low (Z)-6-nonen-1-ol (squash smell) compound values was come into prominence. According to evaluated all fruit quality and aroma results; M6 and M2 genotypes were selected as the suitable local rootstock candidates for grafted watermelon production.

Aşılı karpuz fidesi kullanımı, stres koşullarına tolerans sağlaması ve verim potansiyelini olumlu yönde etkilemesi nedeniyle son yıllarda hızla artmaya başlamıştır. Sebzelerde aşılamada, kullanılan anaçlara bağlı olarak, meyve kalitesinde olumlu ya da olumsuz değişimler meydana gelebilmektedir. Bu amaca yönelik olarak yapılan araştırma sayısı ise sınırlı düzeydedir. Aşılı karpuz üretiminde, anacın meyve kalitesi üzerine etkisi tam olarak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, karpuz anaç ıslah programında yer alan saf hat (bir adet Cucurbita moschata ve dört adet Cucurbita maxima) ve türler arası melez (beş adet C.  maxima × C. moschata)  kabak anaç genotiplerinin karpuzun kalite ve aroma içeriklerine etkisi incelenmiştir. Kontrol olarak aşısız Crisby F1 karpuz çeşidi, bir adet su kabağı anacı (Argentario F1) ve iki adet türler arası ticari hibrit anaç (Obez F1, Shintosa F1) kullanılmıştır. Tüm aşılı karpuzlarda; meyve eti, aşısız karpuza (10.73 N) göre daha sert olarak bulunmuştur. Anaç x kalem kombinasyonlarında meyve eti sertlik değerleri 13.75 N (K6/C) ve 22.53 N(M6/C) ve meyve kabuk kalınlığı değerleri 16.05 (K9/C) - 18.24 mm (Argentario/C) arasında değişim göstermiştir. Aşılı kombinasyonların büyük bir bölümünde meyve kabuk kalınlığı değerleri artmıştır. Kullanılan farklı anaçların, karpuzun meyve şekline etki etmediği tespit edilmiştir. Çalışmada bir anaç kombinasyonu hariç, tüm kombinasyonlarda aşısız karpuza göre daha yüksek suda çözünebilir kuru maddenin (% SÇKM) olduğu belirlenmiştir. En yüksek SÇKM oranı, M6/C (%12.87), M3/C (%12.53) ve B1/C (%12.50) kombinasyonlarında ölçülmüştür. Kullanılan anaca göre, C vitamini değerleri belirgin olarak değişmiştir. Aşılı karpuzlarda bu içerik; aşısız karpuza göre, %30.30 azalış (M3/C) ile %17.09 (Argentario/C) artış göstermiştir. İncelenen anaç/kalem kombinasyonlarının; 8 tanesinin aşısız Crisby F1 karpuz çeşidinden daha yüksek ve 4 tanesinin ise daha düşük likopen içerdiği tespit edilmiştir. Tat analizi sonucunda; M2/C (4.87), M3/C (4.53), B1/C (4.35), Argentario/C (4.29) ve Obez/C (4.14)  kombinasyonlarının aşısız karpuza göre (4.08) daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Ancak, incelenen anaç/kalem kombinasyonlarının büyük bir kısmında (9 adet) hafif derecede lifli yapının oluştuğu saptanmıştır. Karpuzda anaç kullanımının, uçucu aroma bileşiklerinin miktarı üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bileşikler arasında (Z,Z)-3,6-nonadien-1-ol (karpuz kokusu) bileşiği yönünden yüksek ve (Z)-6-nonen-1-ol (kabak kokusu) bileşiği yönünden düşük değerlere sahip M6/C kombinasyonu ön plana çıkmıştır. Tüm kalite ve aroma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; M6 ve M2 anaç genotiplerinin aşılı karpuz için en iyi yerli anaç adayları olduğu belirlenmiştir.

 • Alan, Ö., Özdemir, N., Günen, Y., 2007. Effect of grafting on watermelon plant growth, yield and quality, Journal of Agronomy, 6 (2), 362-365.
 • Alan, O., Sen, F., Duzyaman, E., 2017. The effectiveness of growth cycles on improving fruit quality for grafted watermelon combinations. Food Science and Technology, DDOI: http://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.20817 (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2017).
 • Alexopoulos, A.A., Kondylis, A., Passam, H.C., 2007. Fruit yield and quality of watermelon in relation to grafting. Journal of Food, Agriculture & Environment, 5 (1), 178-179.
 • Arslan, Ö., 2010. Crisby karpuz çeşidinde aşılı üretimin derim sonrası kalite ve raf ömrüne etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 73 s., Hatay.
 • Atasayar, A., Polat, E., Onus, N., 2005. Türkiye’de aşılı karpuz fidesi kullanımı üzerine genel değerlendirme, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 51-58, 9-11 Kasım, Adana.
 • Balkaya, A., Özcan, M., 1997. Sebzelerde kalite ve kaliteyi etkileyen faktörler. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 295-311. 21-24 Ekim, Yalova.
 • Balkaya, A., Kurtar, E.S., Yanmaz, R., Özbakır, M., 2008. Karadeniz Bölgesinde kışlık kabak türlerinde kestane kabağı (Cucurbita maxima Duchesne) ve balkabağı (Cucurbita moschata Duchesne ) gen kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi. TUBITAK TOVAG. Proje No: 104O144, 172 s.
 • Balkaya, A., 2013. Aşılı karpuz yetiştiriciliğinde meyve kalitesini etkileyen faktörler. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2, 6-9.
 • Bang, H., Davis, A., Kim, S., Leskovar, D., King, S.R., 2010. Flesh color inheritance and gene interactions among canary yellow, pale yellow and red watermelon. Journal of the American Society for Horticultural Science, 135 (4), 362-368.
 • Barua, A.B., 2001. Improved normal-phase and reversed-phase gradient high-performance liquid chromatography procedures for the analysis of retinoids and carotenoids in human serum, plant and animal tissues. Journal of Chromatography A, 936, 71-82.
 • Beaulieu, J.C., Lea, J.M., 2006. Characterization and semiquantitative analysis of volatiles in seedless watermelon varieties using solid-phase microextraction. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54 (20), 7789-7793.
 • Bigdelo, M., Hassandokht, M. R., Rouphael, Y., Colla, G., Soltani, F., Salehi, R., 2017. Evaluation of bitter apple (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) as potential rootstock for watermelon. Australian Journal of Crop Science, 11(6), 727.
 • Bozan, B., Tunalıer, Z., Koşar, M., Altıntaş, A., Başer, K.H.C., 1996. Türkiye piyasasında bulunan kuşburnu ürünlerinde C vitamini tayini, Editör: Coşkun, M., X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 258-266, 22-24 Mayıs, Ankara.
 • Bruton, B.D., Fish, W.W., Roberts, W., Popham, T.W., 2009. The influence of rootstock selection on fruit quality attributes of watermelon. The Open Food Science Journal, 3, 15-34.
 • Buescher, R. H., Buescher, R.W., 2001. Production and stability of (E, Z)‐2, 6‐Nonadienal, the major flavor volatile of cucumbers. Journal of food science, 66(2), 357-361.
 • Colla, G., Roupahel, Y., Carderelli, M., 2006. Effect of salinity on yield, fruit quality, leaf gas exchange, and mineral composition of grafted watermelon plants. HortScience, 41 (3), 622-627.
 • Colla, G., Rouphael, Y., Cardarelli, M., Temperini, O., Fanasca, S., Pierandrei, F., Salerno, A., Rea, E., 2007. Salt tolerance and mineral relations for grafted and ungrafted watermelon plants grown in NFT. Proceeding VIIIth IS on Protected Cultivation in Mild Winter Climates. Acta Horticulturae, 747, 241-248.
 • Collins, J.K., Perkins-Veazie, P., 2006. Lycopene: from plants to humans. HortScience, 41 (5), 1135-1144.
 • Çandır, E., Yetişir, H., Karaca, F., Üstün, D., 2013. Phytochemical characteristics of grafted watermelon on different bottle gourds (Lagenaria siceraria) collected from Mediterranean region of Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(4), 443-456.
 • Davis, A.R., Perkins-Veazie, P., 2005. Rootstock effects on plant vigor and watermelon fruit quality. Cucurbit Genetics Cooperative Report, 29, 39-42.
 • Davis, A. R., Perkins-Veazie, P., Hassell, R., Levi, A., King, S. R., Zhang, X., 2008a. Grafting effects on vegetable quality. HortScience, 43(6), 1670-1672.
 • Davis, A.R., Perkins-Veazie, P., Sakata, Y., López-Galarza, S., Maroto, J.V., Lee, S.G., Huh, Y.C., Sun, Z., Miguel, A., King, S.R., Cohen, R., Lee., J.M., 2008b. Cucurbit grafting. Critical Reviews in Plant Sciences, 27, 50-74.
 • Edelstein, M., Tyutyunik, J., Fallik, E., Meir, A., Tadmor, Y., Cohen, R., 2014. Horticultural evaluation of exotic watermelon germplasm as potential rootstocks. Scientia Horticulturae, 165, 196-202.
 • Fekete, D., Stéger-Máté, M., Bőhm, V., Balázs, G., Kappel, N., 2015. Lycopene and flesh colour differences in grafted and non-grafted watermelon. Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria, 8(1), 111-117.
 • Fita, A., Pico, B., Roig, C., Nuez, F. 2007. Performance of Cucumis melo ssp. agrestis as a rootstock for melon. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 82(2), 184-190.
 • Fredes, A., Roselló, S., Beltrán, J., Cebolla‐Cornejo, J., Pérez‐de‐Castro, A., Gisbert, C., Picó, M.B., 2017. Fruit quality assessment of watermelons grafted onto citron melon rootstock. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(5), 1646-1655.
 • Genthner, E.R., 2010. Identification of key odorants in fresh-cut watermelon aroma and structure-odor relationships of Cis,Cis-3,6-nonadienal and ester analogs with Cis,Cis-3,6-nonadiene, Cis-3-nonene and Cis-6-nonene backbone structures. Master of Science, Food Science and Human Nutrition in the Graduate College, University of Illinois, p.105, Urbana-Champaign.
 • Guler, Z., Candir, E., Yetisir, H., Karaca, F., Solmaz, I., 2014. Volatile organic compounds in watermelon (Citrullus lanatus) grafted onto 21 local and two commercial bottle gourd (Lagenaria siceraria) rootstocks. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 89(4), 448-452.
 • Gusmini, G., Wehner, T.C., 2005a. Foundations of yield improvement in watermelon. Crop Science, 45, 141-146.
 • Gusmini, G., Wehner, T.C., 2005b. Review of watermelon genetics for plant breeders. Cucurbit Genetics Cooperative Report, 28-29, 52-61.
 • Huang, Y., Tang, R., Cao, Q., Bie, Z., 2009. Improving the fruit yield and quality of cucumber by grafting onto the salt tolerant rootstock under NaCl stress. Scientia Horticulturae, 122(1), 26-31.
 • Huang, Y., Zhao, L., Kong, Q., Cheng, F., Niu, M., Xie, J., Nawaz, A.M., Bie, Z., 2016. Comprehensive mineral nutrition analysis of watermelon grafted onto two different rootstocks. Horticultural Plant Journal, 2(2), 105-113.
 • Huitrón, M.V., Diaz, M., Diánez, F., Camacho, F., 2007. The effect of various rootstocks on triploid watermelon yield and quality. Journal of Food, Agriculture & Environment, 5 (3/4), 344-348.
 • Huitrón-Ramírez, M.V., Ricardez-Salinas, M., Camacho, F., 2009. Influence of grafted watermelon plant density on yield and quality in soil infested with melon necrotic spot virus. HortScience, 44 (7), 1838-1841.
 • Kafkas, E., 2004. Bazı çilek genotiplerinde aroma bileşiklerinin tayini ve aroma bileşikleri ile bazı meyve kalite kriterleri arasında ilişkiler. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 310, Adana.
 • Karaağaç, O., 2013. Karadeniz Bölgesinden Toplanan Kestane Kabağı (C. maxima Duchesne) ve Bal Kabağı (C. moschata Duchesne) Genotiplerinin Karpuza Anaçlık Potansiyellerinin Belirlenmesi, (Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 238, Samsun.
 • Karaağaç, O., Balkaya, A., 2013. Interspecific hybridization and hybrid seed yield of winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) lines for rootstock breeding. Scientia Horticulturae, 149, 9-12.
 • Karaağaç, O., Balkaya, A., 2016. Kabak anaç ıslah programı ile geliştirilen yerli kabak anaç adaylarının hipokotil özellikleri ve aşılı karpuz fidesi üretiminde kullanılabilirlik durumlarının incelenmesi. 11. Sebze Tarım Sempozyumu, 11-13 Ekim, Ordu.
 • Karaca, F., Yetişir, H., Solmaz, I., Candir, E., Kurt, Ş., Sari, N., Güler, Z., 2012. Rootstock potential of Turkish Lagenaria siceraria germplasm for watermelon: plant growth, yield and quality. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(2), 167-177.
 • Kyriacou, M.C., Soteriou, G.A., Rouphael, Y., Siomos, A.S., Gerasopoulos, D., 2016. Configuration of watermelon fruit quality in response to rootstock‐mediated harvest maturity and postharvest storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(7), 2400-2409.
 • Lee, J.M., 1994. Cultivation of grafted vegetables I. Current status, grafting methods, and benefits, HortScience, 29 (4), 235-244.
 • Leonardi, C., Kyriacou, M., Gisbert, C., Oztekin, G.B., Mourão, I., Rouphael, Y., 2017. Quality of grafted vegetables. In: Vegetable Grafting: Principles and Practices. Eds. G. Colla, F. Pérez-Alfocea and D. Schwarz. CAB International, Oxfordshire, UK, 216-244.
 • Leskovar, D.I., Bang, H., Crosby, K.M., Maness, N., Franco, J.A., Perkins-Veazie, P., 2004. Lycopene, carbohydrates, ascorbic acid and yield components of diploid and triploid watermelon cultivars are affected by limited irrigation. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 79 (1), 75-81.
 • Lewinsohn, E., Sitrit, S., Bar, E., Azulay, Y., Meir, A., Zamir, D., Tadmor, Y., 2005. Carotenoid pigmentation affects the volatile composition of tomato and watermelon fruits, as revealed by comparative genetic analyses. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 3142-3148.
 • Li, H.,Wang, M.,, Yu, X.,, Wang, H., Gao, J., Yu, C., 2006. Effect of different scions/rootstocks on quality of cucumber fruits in greenhouse. Scientia Agricultura Sinica, 39 (8):1611-1616.
 • Liu, Q., Zhao, X., Brecht, J. K., Sims, C.A., Sanchez, T., Dufault, N.S., 2017. Fruit quality of seedless watermelon grafted onto squash rootstocks under different production systems. Journal of the Science of Food and Agriculture. DOI 10.1002/jsfa.8338, (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2017)
 • Mélo, E.A., Lima, V.L.A.G., Maciel, M.I.S., Caetano A.C.S., Leal, F.L.L., 2006. Polyphenol, ascorbic acid and total carotenoid contents in common fruits and vegetables. Brazilian Journal Food Technology, 9 (2), 89-94.
 • Miguel, A., Maroto, J.V., San Bautista, A., Baixauli, C., Cebolla, V., Pascual, B., Lopez, S., Guardiola, J.L., 2004. The grafting of triploid watermelon is an advantageous alternative to soil fumigation by methyl bromide for control of Fusarium wilt. Scientia Horticulturae, 103, 9-17.
 • Oluk, C.A., Aras, V., Ağçam, E., Akyıldız, A., Sari, N., Göçmen, M., 2012. Investigation on fruit quality of grafted watermelon, Cucurbitaceae 2012, Proceedings of the Xth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae, 15-18th October, 361-367, Antalya, Turkey.
 • Oluk, A.C., Aras, V., Ağçam, E., Akyildiz, A., Sari, N., 2017. Some biochemical characteristics of grafted watermelon. The Horticultural Society of India, 74(1), 71-74.
 • Özdemir, A.E., Çandır, E., Yetişir, H., Aras, V., Arslan, Ö., Baltaer, Ö., Üstün, D., Ünlü, M., 2016. Effects of rootstocks on storage and shelf life of grafted watermelons. Journal of Applied Botany and Food Quality, 89, 191-201.
 • Perkins-Veazie, P., Collins, J.K., 2004. Flesh quality and lycopene stability of fresh-cut watermelon. Postharvest Biology and Technology, 31, 159-166.
 • Perkins-Veazie, P., Collins, J.K., Davis, A.R., Roberts, W., 2006. Carotenoid content of 50 watermelon cultivars. Journal of Agriculture Food Chemistry, 54, 2593-2597.
 • Petropoulos, S.A., Olympios, C., Ropokis, A., Vlachou, G., Ntatsi, G., Paraskevopoulos, A., Passam, H.C., 2014. Fruit volatiles, quality, and yield of watermelon as affected by grafting. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(4), 873-885.
 • Proietti, S., Rouphael, Y., Colla, G., Cardarelli, M., De Agazio, M., Zacchini, M., Rea, E., Moscatello, S., Battistelli, A., 2008. Fruit quality of mini-watermelon as affected by grafting and irrigation regimes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88, 1107-1114.
 • Qin, Y., Yang, C., Xia, J., He, J., Ma, X., Yang, C., Zheng, Y., Lin, X., He, Z., Huang, Z., Yan, Z., 2014. Effects of dual/threefold rootstock grafting on the plant growth, yield and quality of watermelon. Not Bot Horti Agrobo, 42(2):495-500.
 • Roberts, W., Bruton, B., Popham, T., Fish, W., 2005. Improving the quality of fresh-cut watermelon through grafting and rootstock selection. Watermelon Research Group, HortScience, 40 (3), 871.
 • Rouphael, Y., Cardarelli, M., Colla, G., 2008. Yield, mineral composition, water relations, and water use efficiency of grafted mini-watermelon plants under deficit irrigation, HortScience, 43 (3), 730-736.
 • Rouphael, Y., Schwarz, D., Krumbein, A., Colla, G., 2010. Impact of grafting on product quality of fruit vegetables. Scientia Horticulturae, 127(2), 172-179.
 • Rouphael, Y., Rea, E., Cardarelli, M., Bitterlich, M., Schwarz, D., Colla, G., 2016. Can adverse effects of acidity and aluminum toxicity be alleviated by appropriate rootstock selection in cucumber?. Frontiers in plant science, 7, (1283), 1-12. Doi 10.3389/fpls.2016.01283.
 • Saftner, R., Luo, Y., McEvoy, J., Abbott, J. A., Vinyard, B., 2007. Quality characteristics of fresh-cut watermelon slices from non-treated and 1-methylcyclopropene and/or ethylene-treated whole fruit. Postharvest Biology and Technology, 44, 71-79.
 • Sakata, Y., Ohara, T., Sugiyama, M., 2007. The history and present state of the grafting of Cucurbitaceous vegetables in Japan. III. International Symposium on Cucurbits, Acta Horticulturae, 731, 159-170.
 • Saladié, M., Matas, A. J., Isaacson, T., Jenks, M.A., Goodwin, S.M., Niklas, K.J., Xiaolin, R., Labavitch, J.M., Shackel, K.A., Fernie, A.R., Lytovchenko, A., O'Neill, M.A., Watkins, C.B., Rose, J. K.C., 2007. A reevaluation of the key factors that influence tomato fruit softening and integrity. Plant Physiology, 144(2), 1012-1028.
 • Salam, M.A., Masum, A.S.M.H., Chowdhury, S.S., Dhar, M., Saddeque, M.A., Islam, M.R., 2002. Growth and yield of watermelon as influenced by grafting. J. Biol. Sci, 2(5), 298-299.
 • Soteriou, G.A., Kyriacou, M.C., 2015. Rootstock-mediated effects on watermelon field performance and fruit quality characteristics. International journal of vegetable science, 21(4), 344-362.
 • Soteriou, G.A., Papayiannis, L.C., Kyriacou, M.C., 2016. Indexing melon physiological decline to fruit quality and vine morphometric parameters. Scientia Horticulturae, 203, 207-215.
 • Soteriou, G.A., Siomos, A,S., Gerasopoulos, D., Rouphael, Y., Georgiadou, S., Kyriacou, M.C., 2017. Biochemical and histological contributions to textural changes in watermelon fruit modulated by grafting. Food Chemistry, 237, 133–140
 • Shalit, M., Katzir, N., Tadmor, N., Larkov, O., Burger, Y., Shalekhet, N., Lastochkin, E., Ravid, U., Amar, O., Edelstein, M., Karchi, Z., Lewinsohn, E., 2001. Acetyl Co-A: Alcohol acetyl transferase activity and aroma formation in ripening melon fruits. Journal of Agricultural Food Chemistry, 49, 794-799.
 • Taylor, M., Bruton, B., Fish, W., Roberts, W. 2006. Cost benefit analyses of using grafted watermelons for disease control and the fresh-cut market. Proceeding Cucurbitaceae 2006, 277-285.
 • Tlili, I., Hdider, C., Lenucci, M.S., Riadh, I., Jebari, H., Dalessandro, G., 2011. Bioactive compounds and antioxidant activities of different watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld) cultivars a saffected by fruit sampling area. Journal of Food Composition and Analysis, 24 (3), 307-314.
 • USDA, 2017. Nutrient Food Composition Databases, Available at http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/list (Erişim tarihi: 15 Aralık 2017).
 • Wehner, T.C., 2008. Watermelon, Editors: Prohens, J., Nuez, F., Handbook of Plant Breeding; Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, and Cucurbitaceae, Springer Science Business LLC, New York, 381-418.
 • Yajima, I., Sakakibara, H., Ide, J., Yanai, T., Hayashi, K., 1985. Volatile flavor components of watermelon (Citrullus vulgaris). Agricultural Biology and Chemistry, 49, 3145-3150.
 • Yamasaki, A., Yamashita, M., Furuya, S., 1994. Mineral concentrations and cytokinin activity in the xylem exudate of grafted watermelons as affected by rootstocks and crop load. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 62(4), 817-826.
 • Yetişir, H., Sarı, N., 2003. Effect of rootstock on plant growth, yield and quality of watermelon. Australian Journal of Experimental Agriculture, 43, 1269-1274.
 • Yetişir, H., 2017. History and current status of grafted vegetables in Turkey. Chronica Horticulturae, 57 (1): 13-18.
 • Zhu, J., Bie, Z., Xu, R., Tang, M., Pei, Y., 2006. Effects of different rootstocks on the growth yield and quality of cucumber fruits. Journal of Huazhong Agricultural University, 25 (6), 668-671.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Bahçe Bitkileri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8794-2556
Yazar: Onur Karaağaç (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Balkaya
Ülke: Turkey


Yazar: Nesibe Ebru Yaşa Kafkas
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas381414, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {92 - 104}, doi = {10.7161/omuanajas.381414}, title = {Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi}, key = {cite}, author = {Karaağaç, Onur and Balkaya, Ahmet and Yaşa Kafkas, Nesibe Ebru} }
APA Karaağaç, O , Balkaya, A , Yaşa Kafkas, N . (2018). Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 33 (2), 92-104. DOI: 10.7161/omuanajas.381414
MLA Karaağaç, O , Balkaya, A , Yaşa Kafkas, N . "Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (2018): 92-104 <http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/37594/381414>
Chicago Karaağaç, O , Balkaya, A , Yaşa Kafkas, N . "Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (2018): 92-104
RIS TY - JOUR T1 - Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi AU - Onur Karaağaç , Ahmet Balkaya , Nesibe Ebru Yaşa Kafkas Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.381414 DO - 10.7161/omuanajas.381414 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 104 VL - 33 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.381414 UR - http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.381414 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi %A Onur Karaağaç , Ahmet Balkaya , Nesibe Ebru Yaşa Kafkas %T Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi %D 2018 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 33 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.381414 %U 10.7161/omuanajas.381414
ISNAD Karaağaç, Onur , Balkaya, Ahmet , Yaşa Kafkas, Nesibe Ebru . "Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 / 2 (Haziran 2018): 92-104. http://dx.doi.org/10.7161/omuanajas.381414