Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.


OMÜ Eğitim Fakültesi Aralık sayısı 25.12.2018 tarihi itibari ile yayımlanmıştır. ULAKBİM tarafından yeni bir uygulama olarak, makale içeriklerindeki değişikliklerin yayımlandıktan sonraki beş gün içinde yapılmasının gerekmesidir. Bu nedenle yazarların makalelerini yeniden dikkatli bir şekilde okuyarak hatalı veya yanlış (yazardan veya dizgiden kaynaklanan) bir durum varsa efdergisi@omu.edu.tr adresine 29.12.2018 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. bu tarihten sonra bu sayıdaki makalelere dergi editörü dahil derginin dizgisi il ilgili diğer kişilerin erişimi kalmayacaktır. Tüm yazarlarımıza önemle duyururuz. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi

94.934

434.090

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.


OMÜ Eğitim Fakültesi Aralık sayısı 25.12.2018 tarihi itibari ile yayımlanmıştır. ULAKBİM tarafından yeni bir uygulama olarak, makale içeriklerindeki değişikliklerin yayımlandıktan sonraki beş gün içinde yapılmasının gerekmesidir. Bu nedenle yazarların makalelerini yeniden dikkatli bir şekilde okuyarak hatalı veya yanlış (yazardan veya dizgiden kaynaklanan) bir durum varsa efdergisi@omu.edu.tr adresine 29.12.2018 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. bu tarihten sonra bu sayıdaki makalelere dergi editörü dahil derginin dizgisi il ilgili diğer kişilerin erişimi kalmayacaktır. Tüm yazarlarımıza önemle duyururuz. 

Cilt 37 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. İlkokul Fen Bilimleri Öğretim Programındaki Kazanım ve İçerik İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Gürbüz OCAK, Berrak KOCAMAN
 2. Serbest Zaman Becerilerinin Öğretiminde Hata Düzeltmesi Yapılarak ve Yapılmadan Sunulan Video İpucunun Karşılaştırılması
  Sayfalar 15 - 33
  Dilara Ecem ALTUN, Şerife YÜCESOY ÖZKAN
 3. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Su Bağlamı Üzerine Düşüncelerinin Tespit Edilmesi
  Sayfalar 35 - 55
  Arzu KİRMAN BİLGİN, Burçin TURAN BEKTAŞ
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Yerli ve Siber Zorba Olma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 77
  Lale TORAMAN, Ertuğrul USTA
 5. Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 79 - 90
  Mustafa SIRAKAYA
 6. Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeyleri Okula Uyumlarını Yordar mı?
  Sayfalar 91 - 105
  Funda AKSOY
 7. Little Man Tate ve Gifted Filmleri Üzerinden Üstün Yetenekliliğe Bakış
  Sayfalar 107 - 122
  Şener ŞENTÜRK
 8. Algılanan Öğretmen Geribildirimi ve Güdüsel İklimin Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Zevk Alma ve Güdülenme Üzerine Yordayıcı Etkisi
  Sayfalar 123 - 138
  F. Hülya AŞÇI, Gökçe ERTURAN İLKER
 9. Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Samsun İli Örneği
  Sayfalar 139 - 157
  Seyfullah GÜL, İbrahim Hakan ÇOBANOĞLU, Mücahit AYDOĞMUŞ, Harun TÜRK
 10. Not Alma Alışkanlıkları Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 159 - 175
  Yusuf AYDIN, Yusuf DOĞAN
 11. Lise Öğrencilerinin Matematik Motivasyonunun Matematik Başarısına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 177 - 194
  Ahmet KESİCİ
 12. Girişimci Eğilimi Göstermeyen Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Potansiyelinin Araştırılması
  Sayfalar 195 - 209
  Esra KARIMAN, Murat ELİÖZ
 13. Performans Değerlendirme Formuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 211 - 233
  Nurhayat ÇELEBİ, Emine BABAOĞLAN, Gülenaz SELÇUK, Sevinç PEKER