Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.


OMÜ Eğitim Fakültesi Aralık sayısının dizgisi yapılan makaleler için DOI alma işlemi ve süreci tamamlanma aşamasında olan makalelerin dizgileri devam etmektedir. 37(2) sayısındaki makalelerin yayınlanma süreci 25 Aralıkta tamamlanacaktır. Bu süreç içerisinde sunulan çalışmalarında değişiklik yapmak isteyen yazarların (büyük değişiklik taleplerinde makale geri çekilerek hakem süreci yeniden başlatılacaktır) efdergisi@omu.edu.tr adresinden veya sistem üzerinden iletişime geçmeleri yeterli olacaktır. İlgililere duyurulur. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-302X | e-ISSN 2548-0278 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi

88.806

357.580

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.


OMÜ Eğitim Fakültesi Aralık sayısının dizgisi yapılan makaleler için DOI alma işlemi ve süreci tamamlanma aşamasında olan makalelerin dizgileri devam etmektedir. 37(2) sayısındaki makalelerin yayınlanma süreci 25 Aralıkta tamamlanacaktır. Bu süreç içerisinde sunulan çalışmalarında değişiklik yapmak isteyen yazarların (büyük değişiklik taleplerinde makale geri çekilerek hakem süreci yeniden başlatılacaktır) efdergisi@omu.edu.tr adresinden veya sistem üzerinden iletişime geçmeleri yeterli olacaktır. İlgililere duyurulur. 

Cilt 37 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği
  Sayfalar 1 - 20
  İsa DEVECİ
 2. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Konusu ile İlgili Uçan Naylon Deneyi Hakkında Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 21 - 37
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Gökhan SONTAY, Hidayet TERECİ
 3. Sosyobilimsel Durum Temelli Öğretim Yaklaşımının Argümantasyon Becerilerinin Gelişimine Katkısı: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Sayfalar 39 - 61
  Ayşegül EVREN YAPICIOĞLU, Fitnat KAPTAN
 4. Öğretmenlerin Eğitim Sürecinde Yaşanan Değişimlerdeki Rolleri ve Bu Değişimlere Uyumları
  Sayfalar 63 - 80
  Aydın BALYER, Serkan KURAL
 5. An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan
  Sayfalar 81 - 96
  Elçin EMRE-AKDOĞAN, Gönül YAZGAN-SAĞ
 6. Matematik Öğretmeni Adaylarının Analiz Alanında Ters Örnek Üretme Becerileri
  Sayfalar 97 - 115
  Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN
 7. PDR Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Uygulaması
  Sayfalar 117 - 128
  Osman Nejat AKFIRAT, Yıldız ÖZTAN ULUSOY, Fatih KEZER
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 129 - 143
  Eser ÜLTAY, Şule Merve ULUDUZ
 9. Bazı Değişkenler Açısından Milli Eğitim Müdürlüğü ile Temel Eğitim ve Orta Öğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve İş Doyumu Düzeyleri (Amasya İli Örneği)
  Sayfalar 145 - 170
  Zekeriyya ULUDAĞ, Nagihan TEPE
 10. Zihin Engelli, Serebral Palsili ve Otizmli Çocuk Ebeveynlerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ile Ebeveynlik Algılarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 171 - 188
  Aydan AYDIN, Cennet Tuba ARSLANTÜRK EGİN
 11. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ders İşleme Sürecindeki Soru Sorma Tekniklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 189 - 207
  Güneş KILINÇ, Hüseyin ÇALIŞKAN
 12. Psikolojik Danışman Adaylarının Özel Eğitim Öz Yeterlik Algılarına Kurum Deneyiminin Etkisi
  Sayfalar 209 - 222
  Meryem VURAL BATIK, Aynur FIRINCI KODAZ
 13. Son Dönem Matematik Dersi Öğretim Programlarının Genel Amaçları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 223 - 247
  Ramazan UYSAL, Lütfi İNCİKABI
 14. Fen Bilimleri Dersi Duyu Organları Konusu İle İlgili 7. Sınıf Öğrencilerinin Geliştirdikleri Argümanların Analizi
  Sayfalar 249 - 263
  Nuray ÇORBACI, Mehmet YAKIŞAN