Editörler

Doç.Dr. Süleyman YAMAN

Turkey
syaman@omu.edu.tr
Konular: Fen Bilgisi Eğitimi,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV

Yrd.Doç.Dr. Şener ŞENTÜRK

Turkey
sener.senturk@omu.edu.tr
Konular: Özel Yetenekliler Eğitimi,Yetişkin Eğitimi,Hayat Boyu Öğrenme,Eğitim Programları ve Öğretim,Eğitim Bilimleri,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yürütücü Editörler

Arş.Gör. Muhammed İkbal GÜLER

Turkey
efdergisi@omu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Filoloji
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati AKYOL - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat PEKER - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ - Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU - Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU - Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR - Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE - Gazi Üniversitesi