Year 2014, Volume 33, Issue 1, Pages 145 - 157 2014-11-27

Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi

Serkan Dinçer [1] , Mustafa Mavaşoğlu [2] , Fehmiye Mavaşoğlu [3]

227 811

Son 10 yılda kullanımı hızla artan Internet ile ilgili günümüze kadar birçok alanda araştırma yapılmış, bu araştırmalarda en tartışmalı sonuçlara, Internet kullanımının sosyal yaşam üzerine etkilerini inceleyen çalışmalarda ulaşmıştır. Internet kullanımının sosyal yaşam üzerine etkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarında Internet kullanımının olumlu, olumsuz ve kişilik özelliklerine göre farklılık gösteren etkileri olduğu belirtilmektedir. Bu farklı sonuçlara ulaşılma nedenlerinin en başında, sosyalleşmenin bireyler tarafından farklı olarak algılanması gelmektedir. Bu farklı algılamadan yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, Internet kullanımının üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki farklı bölümde öğrenim gören ve iki dönem bilgisayar dersi alan üniversite öğrencilerinin öğrenimlerine başladıkları ilk dönemde Internet kullanımları ve sosyal yaşamları incelenmiş, Internet kullanım süreleri farklı olan iki grup arasında iki dönem sonunda katılımcıların Internet kullanımları ve sosyal yaşamları tekrar incelenmiştir. Uygun örnekleme göre seçilen 60 üniversite öğrencisinin katıldığı bu araştırmada, evreni Türkiye’deki üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi olarak yarı deneysel öntest-sontest kontrol grup deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen üç bölümlü anket kullanılarak toplanmış; veriler ANOVA ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılarak sonuçlar yorumlanmıştır.  Çalışma sonucunda Internet kullanımının sosyal yaşam üzerinde destekleyici ve olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Internet kullanımı, sosyal yaşam, asosyalleşme.
 • BOASE Jeffrey vd. (2006). The Strength of Internet Ties, Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.http://www.pewinternet.org/files/oldmedia//Files/Reports/2006/PIP_Internet_ties.pdf, ET: 15.10.2012
 • BROMBERG Michael (1996) "Adolescents and Abortion in Brazil" Internatıonal Journal of Psychology, C. 31, S. 3-4, s.27.
 • ERWIN Brigette, TURK Cynthia, HEIMBERG Richard, FRESCO David ve HANTULA Donald (2004). "The Internet: Home to A Severe Population of Individuals with Social Anxiety Disorder?", Journal of Anxiety Disorders, C.18, S.5, s.629-646.
 • HAMBURGER Yair Amichai ve ELISHEVA Ben-Artzi (2000). "The Relationship Between Extraversion and Neuroticism and The Different Uses of The Internet", Computers in Human Behavior, C.16, S.4, s.441-449.
 • HAMBURGER Yair Amichai ve HAYAT Zack (2011). "The Impact of The Internet on The Social Lives of Users: A Representative Sample From 13 Countries", Computers in Human Behavior, C.27, S.1, s.585-589.
 • HAMPTON Keith vd. (2009). Social Isolation and New Technology: How The Internet and Mobile Phones Impact Americans‟ Social Networks, Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
 • HILLS Peter ve ARGYLE Michael (2003). "Uses of The Internet and Their Relationships with Individual Differences in Personality", Computers in Human Behavior, C.19, S.1, s.59-70.
 • JONES Steve (1997). "The Internet: Critical Issues", Critical Studies in Mass Communication, C.14, S.2, U5-U5.
 • KARASAR Niyazi (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KATZ James ve ASPDEN Philip (1997). "Motivations for and Barriers to Internet Usage: Results of A National Public Opinion Survey", Internet Research-Electronic Networking Applications And Policy, C.7, S.3, s.170-188.
 • KENYON Gerald ve MCPHERSON Barry (1974). "Approach to The Study of Sport Socialization", International Review of Sport Sociology, C.9, S.1, s.127-129.
 • KIESLER Sara ve KRAUT Robert (1999). "Internet Use and Ties That Bind" American Psychologist, C.54, S.9, s.783-784.
 • KING Storm ve MOREGGI Danielle (1998). "Internet Therapy And Self-Help Groups—The Pros And Cons", Psychology And The Internet: Intrapersonal, İnterpersonal, and Transpersonal Implications, Ed.: Jayne Gackenbach, San Diego: Academic Press, s.77-109.
 • KRAUT Robert vd. (1998). "Social Impact of The Internet: What Does It Mean?", Communications of The ACM, C.41, s.21–22.
 • KRAUT Robert vd. (1998). "Internet Paradox - A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?", American Psychologist, C.53, S.9, s.1017-1031. KRAUT Robert vd. (2002). Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues, C.58, S.1, s.49
 • LAVIN Michail vd. (1999). Sensation Seekingand Collegiate Vulnerability To Internet Dependence. Cyberpsychology & Behavior, C.2, s.425–430.
 • LI Dongping vd. (2010). Stressful Life Events And Problematic Internet Use By Adolescent Females And Males: A Mediated Moderation Model. Computers in Human Behavior, C.26, S.5, s.1199-1207.
 • MICKELSON Kristin D. (1997). "Seeking Social Support: Parents in Electronic Support Groups", Culture of The Internet, Ed.: Sara KIESLER, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, s.157-178.
 • MOK Diana, WELLMAN Barry ve CARRASCO Juan (2010). "Does Distance Matter in The Age of The Internet?" Urban Studies, C.47, S.13, s.2747-2783.
 • MORAHAN-MARTIN Janet ve SCHUMACHER Phyllis (2003). "Loneliness and Social Uses of The Internet", Computers in Human Behavior, C.19, S.6, s.659-671.
 • NIE Norman ve ERBRING Lutz (2000). Internet And Society: A Preliminary Report. Stanford, CA: Stanford Institution for The Quantitative Study of Society.
 • NIE Norman vd. (2002). "Internet Use, Interpersonal Relations, And Sociability: A Time Diary Study", The Internet in Everyday Life, Ed.: Barry WELLMAN ve Caroline HAYTHORNTHWAITE, Oxford: Blackwell, s. 215-244.
 • OZANKAYA Özer (1991). Toplum Bilim. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • PARKS Malcolm ve FLOYD Kory (1996). "Making Friends in Cyberspace", Journal Of Communication, C.46, S.1, s.80-97.
 • ROBINSON John vd. (2000). "Mass Media Use and Social Life Among Internet Users", Social Science Computer Review, C.18, S.4, s.490-501.
 • SANDERS Christopher vd. (2000). "The Relationship of Internet Use To Depression and Social Isolation Among Adolescents", Adolescence, C.35, S.138, s.237-242.
 • SILVERMAN Toby (1999). "The Internet And Relational Theory", American Psychologist, C.54, S.9, s.780-781.
 • STEPANIKOVA Irena, NIE Norman ve HE Xiaobin (2010). "Time on The Internet at Home, Loneliness, and Life Satisfaction: Evidence From Panel Time-Diary Data", Computers in Human Behavior, C.26, S.3, s.329-338.
 • SWICKERT Rhonda vd. (2002). "Relationships Among Internet Use, Personality, and Social Support", Computers in Human Behavior, C.18, S.4, s.437-451.
 • TSITSIKA Artemis vd. (2009). "Adolescent Pornographic Internet Site Use: A Multivariate Regression Analysis Of The Predictive Factors of Use And Psychosocial Implications", Cyberpsychology & Behavior, C.12, S.5, s.545-550.
 • UCLA Center For Communication Policy (UCLA). (2000). UCLA Internet Report: Surveying The Digital Future. Los Angeles: UCLA.
 • WANG Hua ve WELLMAN Barry (2010). "Social Connectivity in America: Changes in Adult Friendship Network Size From 2002 To 2007", American Behavioral Scientist, C.53, S.8, s.1148-1169.
 • WINZELBERG Andrew (1997). "The Analysis of An Electronic Support Group For Individuals With Eating Disorders", Computers in Human Behavior, C.13, S.3, s.393-407.
 • ZHAO Shanyang (2006). "Do Internet Users Have More Social Ties? A Call for Differentiated Analyses of Internet Use", Journal of Computer-Mediated Communication, C.11, S.3, s.8448
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Serkan Dinçer

Author: Mustafa Mavaşoğlu

Author: Fehmiye Mavaşoğlu

Bibtex @ { omuefd214902, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-302X}, eissn = {2548-0278}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2014}, volume = {33}, pages = {145 - 157}, doi = {10.7822/egt204}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Dinçer, Serkan and Mavaşoğlu, Mustafa and Mavaşoğlu, Fehmiye} }
APA Dinçer, S , Mavaşoğlu, M , Mavaşoğlu, F . (2014). Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 145-157. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20251/214902
MLA Dinçer, S , Mavaşoğlu, M , Mavaşoğlu, F . "Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2014): 145-157 <http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20251/214902>
Chicago Dinçer, S , Mavaşoğlu, M , Mavaşoğlu, F . "Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2014): 145-157
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi AU - Serkan Dinçer , Mustafa Mavaşoğlu , Fehmiye Mavaşoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 157 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-302X-2548-0278 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi %A Serkan Dinçer , Mustafa Mavaşoğlu , Fehmiye Mavaşoğlu %T Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi %D 2014 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-302X-2548-0278 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Dinçer, Serkan , Mavaşoğlu, Mustafa , Mavaşoğlu, Fehmiye . "Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (November 2014): 145-157.