Year 2014, Volume 33, Issue 1, Pages 207 - 230 2014-11-27

“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim

Esen Ersoy [1] , Neşe Başer [2]

276 441

Eleştirel düşünme yeteneğinin geliştirilebilmesinde en etkili yol uygun öğrenme yöntemlerinin uygulanmasıdır (Burris, 2005). Eleştirel düşünme sürecinde bireyin kavramsal olarak düşünmesi, kendi öz düzenlemesini yapabilmesi ve değerlendirebilmesi için öğretme ortamının uygun olması gerekmektedir. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)yöntemi öğrencinin üst düzey düşünebilme becerisine ve problem çözmesine olanak tanıyan bir öğretim yöntemidir. PDÖ yöntemi problem çözme ile başlar ve bu sebep ile öğrenciler öğrenme çerçevesinde problemleri çözebilen, yaratıcı düşünebilen ve eleştirel düşünebilen bireyler olmaktadırlar.

Matematik öğretiminde kullanılan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yöntemi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini belirlemede en etkili yollardan biridir. Araştırma, senaryo uygulamaları ile işlenen “İstatistik ve Olasılık- I” dersinin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini artırıp artırmadığı ve bu öğretimin öğrenciler üzerinde etki bırakıp bırakmadığını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.

Araştırmada, deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen senaryo ile Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği-(CCTDI)” kullanılmıştır.

“İstatistik ve Olasılık-I” dersinde kullanılan senaryo ile öğretim sonucunda, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi ve eleştirel düşünme eğiliminin alt ölçekleri olan analitiklik, açık fikirlilik, meraklılık, kendine güven, doğruyu arama ve sistematiklik alt ölçek puanları arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Eleştirel Düşünme, Matematik Öğretimi, Probleme Dayalı Öğrenme.
 • BOUD David ve FELETTI Grahame (1997). The Challenge of Problem-Based Learning, 2nd ed., London: Kogan Page.
 • BURRIS Scott H (2005). Effect of Problem-Based Learning on Critical Thinking Ability and Content Knowledge Of Secondary Agriculture Students, Dissertacion Doctoral, university of Missouri-Columbia, Proquest Dissertations and Thesis 3322153.
 • BÜYÜKÖZTÜRK ġener (2007). Deneysel Desenler. 2. Baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • ÇEKİÇ Sevim (2007). Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinden Eleştirel Düşünme Gücü Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim de Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Programı, y.y.l.t., İzmir.
 • ÇUBUKÇU Zuhal (2006). ―Türk Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri‖, Turkish Online Journal of Education Technology. 5 (4).
 • DİRİMEġE Elif (2006). Hemşirelerin ve Öğrenci Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, y.y.l.t., İzmir.
 • DUCH Barbara J., ALLEN Deborah E. ve WHITE Harold. B. (1999). ―Problem-Based Learning: Preparing Students to Succeed in the 21st Century‖, Teaching Matters, 3(2) [online serial]. ELLIOTT Brett, OTY Karla, MCARTHUR John ve CLARK Bryon (2001), ―The Effect of An Interdisciplinary Algebra/Science Course on Students‘ Problem Solving skills, Critical Thinking Skills and Attitudes Towards Mathematics‖, Int. J. Math.Educ. Sci. Technol. vol. 32, no. 6, 811-816.
 • FACIONE Peter A. (1990). ―Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purpose of Educational Assessment and Instruction. Research Findings and Recommendations‖, American Philosophical Asociation. Newark, Del.112p.
 • FACIONE Peter A., FACIONE Noreen C. ve GIANCARLO Carol Ann F. (1997). ―The Motivation to Think in Working and Learning‖, Preparing Competent College Graduates: Setting New and Higher Expectations for Student Learning, San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 67-79.
 • GÜVEN Meral ve Kürüm Dilruba (2008). ―The Relationship Between Teacher Candidates‘ Learning Styles and Critical Thinking Dispositions (An Investigation on the Students in Faculty of Education in Anadolu University)‖, Elementary Education Online. 7(1), 53-70.
 • IP Wan Yim, LEE Diana T.F., LEE Iris F.K., CHAU Janita P.C., WOOTTON, Yvonne S.Y., CHANG Anne M. (2000). ―Disposition Towards Critical Thinking: A Study of Chinese Undergraduate Nursing Students‖, Journal of Advanced Nursing. Volume 32, Issue 1. 84
 • KONG Siew Lang, ―Critical Thinking Disposition of Pre-Service Teachers in Singapore: A Preliminary Investigation‖, AAREIdentification Code: KON-01173. https://www.aare.edu.au/01pap/kon01173.htm, ET:1.12.2011.
 • KÖKDEMİR Doğan (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
 • MCBRİDE Ron E., XIANG Ping ve WITTENBURG David (2002). ―Dispositions Toward Critical Thinking: The Preservice Teachers‘ Perspective‖, Teachers and Teaching, 8:1, 29-40.
 • MİRİ Barak, DAVİD Ben-Chaim ve URİ Zolleer (2007). ―Purposely Teaching for the Promotion of Higher-order Thinking Skills: A Case of Critical Thinking‖, Res Sci Educ, 37:353-369, DOI 1007/S11165-006-9029-2.
 • QUITADAMO Ian Joseph (2002). Critical Thinking in Higher Education: The Influence of Teaching Styles and Peer Collaboration on Science and Math Learning. Doctor of Philosophy Individual Interdisciplinary. Washington State University The Graduate School. PHILLIPS Charles R., CHESNUT Renae J. ve ROSPOND Raylene M. (2004). ―The California Critical Thinking Instruments for Benchmarking, Program Assessment and Directing Curricular Change‖, American Journal of Pharmaceutical Education, 68(4), Article 101.
 • RIMIENE Vaiva (2002). ―Assessing and Developing Students‘ Critical Thinking‖, Psychology Learning and Teaching, 2(1), 17-22.
 • RUDD Rick, BAKER Matt ve HOOVER Tracy (2000). ―Undergraduate Agriculture Student Learning Styles and Critical Thinking Abilities: Is There A Relationship?‖, Journal of Agrıcultural Education, Volume 41, Number 3, pp. 2-12. DOI: 10.5032/jae.2000.03002
 • TIWARI Agnes, LAI Patrick, SO Mike ve YUEN Kwan (2006). ―A Comparision of the Effects of Problem-Based Learning and Lecturing on the Development of Students‘ Critical Thinking‖, Medical Education, 40: 547-554.
 • TOK Emel (2008). Düşünme Becerileri Eğitimi Programının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, y.y.l.t., İstanbul.
 • UMAY Aysun (2007). Eski Arkadaşımız Okul Matematiğinin Yeni Yüzü, Birinci Baskı. Ankara.
 • VANDERSTOEP Scott W. ve PINTRICH Paul R. (2003). Learning to learn. The skill and will of college success. Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall.
 • WALSH Catherina M. ve HARDY Robert C. (1999). ―Dispositional Differences in Critical Thinking Related to Gender and Academic Major‖, Journal of Nursing Education, 38, 4. Pg.1
 • YEH Mei-Ling (2002). ―Assessing the Reliability and Validity of the Chinese Version of the California Critical Thinking Disposition Inventory‖, International Journal of Nursing Studies. 39, 123-132.
 • YENİCE Nilgün (2011). ―Investigating Pre-Service Teachers‘ Critical Thinking Disposition in Terms of Different Variables‖, European Journal of Social Sciences. Volume 20, Number 4. 593-60
 • YUAN Haobin, WILLIAMS Beverly A. ve FAN Lin (2008). ―A Systematic Review of Selected Evidence on Developing Nursing Students‘ Critical Thinking Through Problem-Based Learning‖, Nurse Education Today. 28, 657-663.
 • ZABİT Mohd Nazir (2010), ―Problem-Based Learning On Students‘ Critical Thinking Skills In Teaching Business Education In Malaysia: A Literature Review‖, American Journal of Business Education, Jun; Volume 3, Number 6, ABI/INFORM Global pg.19.
 • ZOHAR Anat (2004). ―Elements of Teacher‘s Pedagogical Knowledge Regarding Instruction of Higher Order Thinking‖, Journal of Science Teacher Education. 15(4): 293-312.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Esen Ersoy

Author: Neşe Başer

Bibtex @ { omuefd214906, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-302X}, eissn = {2548-0278}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2014}, volume = {33}, pages = {207 - 230}, doi = {10.7822/egt178}, title = {“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim}, key = {cite}, author = {Ersoy, Esen and Başer, Neşe} }
APA Ersoy, E , Başer, N . (2014). “İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 207-230. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20251/214906
MLA Ersoy, E , Başer, N . "“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2014): 207-230 <http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/20251/214906>
Chicago Ersoy, E , Başer, N . "“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2014): 207-230
RIS TY - JOUR T1 - “İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim AU - Esen Ersoy , Neşe Başer Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 230 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-302X-2548-0278 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty “İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim %A Esen Ersoy , Neşe Başer %T “İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim %D 2014 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-302X-2548-0278 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Ersoy, Esen , Başer, Neşe . "“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 / 1 (November 2014): 207-230.