Yıl 2018, Cilt 37, Sayı 1, Sayfalar 81 - 96 2018-06-25

Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planı Tasarlama Süreçleri
An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan

Elçin EMRE-AKDOĞAN [1] , Gönül YAZGAN-SAĞ [2]

80 164

Ders planı hazırlama bilgisi, pedagojik alan bilgisinin bileşenlerinden biridir. Etkili matematik öğretimi için ders planı hazırlamak gereklidir. Ders planları, öğretmenlerin öğretme eylemi ile ilgili fikirlerini ifade edebilmelerine ve/ veya gelecek yıllardaki öğrencilerine ve öğrenme ortamlarına göre yeniden şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı lise matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri doğrultusunda ders planlarını nasıl hazırladıklarını araştırmaktır. Nitel araştırmanın katılımcıları Türkiye’de bir devlet üniversitesinin 5 yıllık ortaöğretim matematik öğretmenliği ana bilim dalına devam eden 60 matematik öğretmen adayıdır. Bu çalışmada lise matematik öğretmen adaylarının özel öğretim yöntemleri dersi bağlamında hazırladıkları ders planları incelenmiştir. Özel öğretim yöntemleri dersi üç aşamadan oluşmaktadır. Dersin ilk aşamasında, lise matematik öğretim programı, öğretmen adaylarına tanıtılmıştır. Dersin ikinci aşamasında ise, öğretmen adaylarına bir ders planının bileşenleri ve bu bileşenlerin neleri içermesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Son olarak lise matematik öğretmen adayları ikişerli gruplar halinde kendilerine verilen kazanım doğrultusunda ders planı tasarlamışlardır. Lise matematik öğretmen adaylarının özel öğretim dersi bağlamında hazırladıkları ders planları incelenirken doküman analizi yapılmıştır. Ayrıca sekiz lise matematik öğretmen adayı ile görüşme yapılmıştır.  Elde edilen bulgular ışığında matematik öğretmen adaylarının öğrenci merkezli ve teknoloji tabanlı etkinlikleri ders planlarında kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının ders planı tasarlarken matematiksel kavramlarla ilgili zorluk yaşamalarının sebebinin ise matematiksel alan bilgilerinden kaynaklandığını belirlenmiştir. 

One of the components of pedagogical content knowledge is the knowledge required for designing a mathematics lesson. So as to obtain an effective teaching, it is necessary to prepare  mathematics lesson plan. Lesson plans help teachers to document their ideas on teaching and share and/or use them after being adjusted according to students and teaching environment for upcoming years. The aim of this study is to investigate how prospective secondary mathematics teachers design lesson plans by using their pedagogical content knowledge. We have conducted this qualitative study with 60 prospective secondary mathematics teachers studying a five-year teacher education program at the Secondary Science and Mathematics Education department of a state university in Turkey. We have analyzed the lesson plans of  prospective secondary mathematics teachers. We have also interviewed the eight of prospective teachers. The findings suggest that the prospective teachers preferred to use student-centered and technology-based teaching activities while designing their lesson plans. Prospective teachers also took into consideration the students’ understandings and prior knowledge in the process of designing lesson plans. We have found out that the reason why the prospective teachers experienced difficulties is because their mathematical content knowledge regarding the conceptions included in the curriculum is not appropriate.

 • An, S., Kulm, G. & Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school, mathematics teachers in China and the U.S., Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145–172.
 • Ball, D. L., Hill, H. C., & Bass, H. (2005). Knowing mathematics for teaching. American Educator, Fall, 14–17, 20–22, 43–46.
 • Barkatsas, A. T., & Malone, J. (2005). A typology of mathematics teachers’ beliefs about teaching and learning mathematics and instructional practices. Mathematics Education Research Journal, 17(2), 69–90.
 • Bowen, A. G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27–40.
 • Gall, M., & Acheson, K. (2011). Clinical supervision and teacher development. New York, NY: John Wiley.
 • Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Unpacking Pedagogical Content Knowledge: Conceptualizing and Measuring Teachers’ Topic-Specific Knowledge of Students. Journal for Research in Mathematics Education, 39 (4), 372–400.
 • Lannin, J. K., Webb, M., Chval, K., Arbaugh, F., Hicks, S., Taylor, C., & Bruton, R. (2013). The development of beginning mathematics teacher pedagogical content knowledge. Journal of Mathematics Teacher Education, 16(6), 403–426.
 • [leszek Rogaliński]. (2012, June 12). conics / realistic presentation on the cone model [Video File]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=psvT5Xzh5cA
 • Ministry of National Education (MONE). (2013). Ortaöğretim (9-12) Matematik dersi öğretim programı. [Educational programme for Mathematics subject (grade 9–12) at secondary schools] Ankara: Ministry of National Education.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Newbury Park: Sage Publication.
 • Prescott, A., Bausch, I., & Bruder, R. (2013). TELPS: A method for analyzing mathematics pre-service teachers’ pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, vol.35, 43–50.
 • [ProfChrisBishop]. (2009, June 9) Exponential Growth. [Video File]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=DjlEJNfsOKc
 • Rusznyak, L., & Walton, E. (2011). Lesson planning guidelines for student teachers: A scaffold for the development of pedagogical content knowledge. Education as Change, 15(2), 271–285.
 • Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4–14.
 • Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1–22.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R., & Rowley, G. (2008). Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M). East Lansing, MI: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education, Michigan State University.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Tüm Alanlar
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6521-9287
Yazar: Elçin EMRE-AKDOĞAN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7237-5683
Yazar: Gönül YAZGAN-SAĞ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { omuefd313310, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-302X}, eissn = {2548-0278}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {37}, pages = {81 - 96}, doi = {}, title = {An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan}, key = {cite}, author = {EMRE-AKDOĞAN, Elçin and YAZGAN-SAĞ, Gönül} }
APA EMRE-AKDOĞAN, E , YAZGAN-SAĞ, G . (2018). An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1), 81-96. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/35216/313310
MLA EMRE-AKDOĞAN, E , YAZGAN-SAĞ, G . "An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2018): 81-96 <http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/35216/313310>
Chicago EMRE-AKDOĞAN, E , YAZGAN-SAĞ, G . "An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2018): 81-96
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan AU - Elçin EMRE-AKDOĞAN , Gönül YAZGAN-SAĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 96 VL - 37 IS - 1 SN - 1300-302X-2548-0278 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan %A Elçin EMRE-AKDOĞAN , Gönül YAZGAN-SAĞ %T An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan %D 2018 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-302X-2548-0278 %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD EMRE-AKDOĞAN, Elçin , YAZGAN-SAĞ, Gönül . "Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planı Tasarlama Süreçleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (Haziran 2018): 81-96.