Yazım Kuralları

Metin
Özet
200-250 kelime arasında kısa Türkçe özet. Özette referans bulunmayacak ve kısaltmalar kullanılmayacaktır.

Anahtar Kelimeler
4-6 arasında anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimeler indeksleme için kullanılabilecektir.


Metin Biçimleme

 • Metin MS-Word kelime işlemcisi dosya biçimi (doc veya docx)  ile gönderilmelidir. Diğer dosya biçimleri kabul edilmeyecektir.
 • Metin hazırlanırken mutlaka gönderi dosyalarındaki (http://dergipark.gov.tr/journal/1097/submission/start) şablon kullanılmalıdır. 
 • Metinde paragraf ve karakter yazı tipi kullanılmamalıdır.
 • Kelime işlemcinin otomatik başlık özelliği kullanılmamalıdır.
 • Metin metni 10 punto Book Antiqua yazı tipi ile yazılmalıdır.
 • Vurgu için italik (eğik) yazı tipi kullanılabilir.
 • Tabloları oluşturmak için kelime işlemcinin tablo özelliği kullanılmalıdır – , | veya _ gibi karakterler kollanarak tablo oluşturmaya çalışılmamalıdır. Kesinlikle hesap tablosu nesnesi (örneğin MS-Excel nesneleri) kullanılmamalıdır.  MS-Excel gibi bir hesap tablosundan kopyalama yapılacaksa, kopyalandıktan sonra Yapıştır/Özel Yapıştır/Biçimlendirilmiş Metin (RTF) ile yapıştırılmalıdır.
 • Paragraf başında boşluk kullanılmamalıdır.


Başlıklar

 • Başlıklar numaralandırılmamalıdır.
 • Başlıktan sonra kesinlikle boş satır bırakılmamalıdır.
 • Başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Üç düzeyden daha fazla başlık kullanılmamalıdır. Birinci düzey başlık sadece kalın, ikinci düzey başlık kalın ve italik (eğik), üçüncü düzey başlık ise sadece italik (eğik) olmalıdır.
 • Başlıklar sonraki metin ile birlikte olmalıdır. Bunun için başlık metni üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın, sonra Paragraf/Satır ve Sayfa Sonu/Sonraki ile birlikte Tut işaretleyin.

Kısaltmalar
Kısaltmalar metin içerisinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Özet'de kısaltma kullanılmamalıdır.

Dipnotlar
Metin içerisinde dipnotlara yer verilebilir. Dipnotlarda kaynakça bulunmamalıdır. İlk sayfada mümkünse dipnot verilmelidir. Dipnotlar kelime işlemci tarafından otomatik numaralandırılmalıdır. Dipnotlar 1,2,3..  (Arap biçimi) şeklinde numaralandırılmalıdır. Sonnot yerine dipnot tercih edilmelidir.

Teşekkür
Araştırmanın yapılmasına, makalenin yazılmasına katkı sağlayan kurum, kuruluş ya da kişer için yazılacak teşekkür bölümü, kaynakçadan hemen önce yazılmalıdır. Kişi, kurum ya da kuruluş isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır.

Bilimsel Biçim

 • Metin içerisinde kullanılacak birimler SI türünden verilmelidir
 • Mümkünse marka isimleri yerine genel isimler tercih edilmelidir. Örneğin “MS-Word” yerine “kelime işlemci” tercih edilmelidir.
 • Ondalık ayıracı tüm metinde nokta (.) veya virgül (,) kullanılmalıdır. Örneğin pi sayısını ifade ederken 3.14 veya 3,14 şeklinde yapılmalıdır. Ya da anlamlılık düzeyi için: p < 0.5 yazılmalıdır. Noktadan önceki sıfır kullanılmalıdır.


Kaynakça
Tüm kaynakça APA 6 (http://www.apastyle.org/) biçiminde verilmelidir. Bir başka kaynakça gösterimi kullanılmalıdır. Kaynakçada dergi, kitap isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır. DOI numarası olan kaynakçanın sonuna bu numara eklenmelidir.

Tablolar

 • Tüm tablolar, metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır.
 • Tüm tablolar 1,2,3... (Arap biçimi) ile numaralandırılmalıdır.
 • Her tablo için tablonun üstünde tablo başlığı verilmelidir. Tablo başlığı sonraki metin ile birlikte olmalıdır. Bunun için başlık metni üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın, sonra Paragraf/Satır ve Sayfa Sonu/Sonraki ile birlikte Tut işaretleyin.
 • Başlıklar sola yaslı olmalıdır.
 • Tablo metni Book Antiqua 10 punto olmalıdır. Eğer tablolar sayfaya (sütun veya satır olarak) sığmazsa Book Antiqua 9 punto şeklinde düzenlenebilir.
 • Tablo metin içerisinde sola yaslı olmalıdır. Tablo ve sütun genişliği otomatik ayarlanmalıdır. Bunun için tablo içerisinde farenin sağ tuşuna tıklayın, gelen menüde “Otomatik Sığdır/İçeriğe Otomatik Sığdır” seçeniğini kullanın.
 • Tablo içerisindeki dipnotlar üst simge yapılmış yıldız ile verilmeli (ikincisi için iki yıldız, üçüncüsü için üç yıldız ...) ve tablonun hemen altında bulunmalıdır.


Şekiller

 • Tüm şekiller, metin içerisinde bulunması gereken yerde ve sola yaslı olmalıdır.
 • Tüm şekiller 1,2,3... (Arap biçimi) ile numaralandırılmalıdır.
 • Her şekil için şeklin altında şekil başlığı verilmeli ve sola yaslı olmalıdır.


Genişletilmiş İngilizce Özet

Dergimizde yayınlanan makaleler Uluslararası indekslerce tarandığından genişletilmiş İngilizce özet gerekmektedir. Hazırlarken:

 1. Genişletilmiş İngilizce (Extended Abstract) Özet'ten önce Sayfa Kesmesi konulmalıdır.
 2. Başlık, isimler ve anahtar kelimeler dahil en az 850 kelimeden oluşmalıdır.
 3. Özette alt başlıklar bulunmamalıdır.
 4. Özet okunduğunda, makale ile ilgili genel bir fikir oluşmalıdır. Bunun için alt başlık kullanılmadan; kısaca literatür taraması, problem ve yöntem, veri toplama araçları, veri analiz süreci, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerine yer verilmelidir.
 5. Genişletilmiş Özetten sonra Kaynakça kullanılmamalıdır.
 6. Genişletilmiş Özet, makalenin en son bölümü olmalıdır.