Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1854 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuifd

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir.

Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanacak eserlerin başvuru ve yayınlanma aşamalarında eser sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği kontrol edilirYayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler:

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(Başlangıç: 08/01/2019)

(Başlangıç: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(Başlangıç: 06/01/2011) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuifd
Kapak Resmi

97.914

445.212

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir.

Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanacak eserlerin başvuru ve yayınlanma aşamalarında eser sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği kontrol edilirYayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler:

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(Başlangıç: 08/01/2019)

(Başlangıç: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(Başlangıç: 06/01/2011) 

Sayı 45 - Ara 2018
 1. Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)
  Sayfalar 5 - 33
  Şuayip Özdemir, Tuncay Karateke
 2. Ali b. Ma’bed el-Mısrî’ye (ö. 218/833) Nispet Edilen Bir Hadis El Yazmasının İncelenmesi
  Sayfalar 35 - 60
  Hüseyin Akgün
 3. Merhamet Eğitiminin Saldırganlık Davranışını Azaltmadaki Rolü
  Sayfalar 61 - 82
  Muhammet Fatih Genç
 4. İmam Mâtürîdî’nin Nesh Anlayışı
  Sayfalar 83 - 113
  Abdulkadir Karakuş
 5. Türk-İslam Medeniyetinde Vakıf Müessesesi: Bayburt Örneği
  Sayfalar 115 - 149
  Abdurrahman Okuyan
 6. Kaynakları İtibarıyla Ravzatu’l-ʿUḳūl’da Hikmet İçerikli Şiirlerin Farklı Kullanımı
  Sayfalar 151 - 182
  Aladdin Gültekin
 7. İslam Borçlar Hukukunda Ta‘yin Muhayyerliği
  Sayfalar 183 - 208
  Hasan Şahin
 8. Hakîm et-Tirmizî’nin ‘Risâletü Keyfiyyeti’s-Sülûk ilâ Rabbi’l-Âlemîn’ Adlı Eserinde Bireysel Bir Çaba Olarak Uzlet, Halvet ve Keşf Süreci
  Sayfalar 209 - 242
  Mehmet Uyar
 9. Kara Davud Paşa Camii İmâreti Vakfı
  Sayfalar 243 - 290
  Nevzat Sağlam
 10. Mu’tezile ve Şîa Arasında Fikri Bağlantı Meselesi: Tevhid İlkesi Bağlamında Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû Ca’fer et-Tûsî Arasında Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 291 - 327
  Rıza Korkmazgöz
 11. Lutfî Mahlaslı Bilinmeyen Bir Şairin Divanı ve Divanındaki Tasavvufi Istılahlar
  Sayfalar 329 - 366
  Seydi Kiraz
 12. Dillerin Kökenine İlişkin Kelâmî Yaklaşımlar: Bâkıllânî Örneği
  Sayfalar 367 - 388
  Elmas Gülhan Çam
 13. Garplılaşmanın Neresindeyiz?, yazar Mümtaz Turhan (Ankara: Altınordu Yayınları, 2015)
  Sayfalar 389 - 394
  Rabia Doğru
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.