ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
ISSN: 1300-3003

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
ISSN: 1300-3003Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına sahibi

Owner on behalf of Ondokuz Mayıs University

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör / Rector

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Prof. Dr. Metin YILMAZ
Dekan / Dean

Editör / Editor

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Editör Yrd. / Editorial Assistant

Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ

Sekretarya

Arş. Gör. Asım DURAN

Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞRAMACI

 

Yayın Kurulu / Editorial Board


Prof. Dr. Metin YILMAZ

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE

Prof. Dr. Ali BOLAT

Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Doç. Dr. Recep GÜN

Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER

Yrd. Doç. Dr. Rıza KORKMAZGÖZ


Tashih / Proof Reading

Arş. Gör. Rabia DOĞRU (Türkçe)

Arş. Gör. Tuğba BİLGİN (English)

 


Bu dergi  ebsco-logo2.png AcademicSearchComp.png  Uluslararası Academic Search Complete veri indeksi,


 ulakbim_1.png TÜBİTAK-ULAKBİM


  Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve  220px-Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif ASOS Index tarafından taranmaktadır.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD); yılda iki kez yayımlanan hakemli bilimsel süreli bir yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılar; yayıncı kuruluşun izni olmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.


Yazışma Adresi / Corresponding Adress

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dergi)  Kurupelit / SAMSUN


Tel: 0362 4576084 Fax: 0362 4576083

e-mail: omuifd@gmail.com web: http://dergipark.gov.tr/omuifd


 


Derginin Eski Web Adresi

Dergimizin OJS üzerindeki eski web adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale ekleyebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.