Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1854 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına sahibi

Owner on behalf of Ondokuz Mayıs University

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör / Rector

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Prof. Dr. Metin YILMAZ
Dekan / Dean

Editör / Editor

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Editör Yrd. / Editorial Assistant

Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZAlan Editörleri / Field Editors

Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞRAMACI

(Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)
Arş. Gör. Osman CURUK

(İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Arş. Gör. Sebiha ZEMBİLCİ

(Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Şule GÜLDÜ

(Temel İslam Bilimleri Bölümü)

 

Yayın Kurulu / Editorial Board


Prof. Dr. Metin YILMAZ

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE

Prof. Dr. Ali BOLAT

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Doç. Dr. Faruk SANCAR

Doç. Dr. Recep DEMİR

Doç. Dr. Recep GÜN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ

Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN


Dil Editörleri / Proof Reading

Arş. Gör. Rabia DOĞRU (Türkçe)

Arş. Gör. Tuğba TAŞDEMİR (English)

 


Bu dergi  ebsco-logo2.png AcademicSearchComp.png  Uluslararası Academic Search Complete veri indeksi,


 ulakbim_1.png TÜBİTAK-ULAKBİM


  Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve  220px-Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif ASOS Index tarafından taranmaktadır.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD); yılda iki kez yayımlanan hakemli bilimsel süreli bir yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılar; yayıncı kuruluşun izni olmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.


Yazışma Adresi / Corresponding Adress

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dergi)  Kurupelit / SAMSUN


Tel: 0362 4576084 Fax: 0362 4576083

e-mail: omuifd@gmail.com web: http://dergipark.gov.tr/omuifd


 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi

71.944

224.962

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına sahibi

Owner on behalf of Ondokuz Mayıs University

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör / Rector

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Prof. Dr. Metin YILMAZ
Dekan / Dean

Editör / Editor

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Editör Yrd. / Editorial Assistant

Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZAlan Editörleri / Field Editors

Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞRAMACI

(Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)
Arş. Gör. Osman CURUK

(İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Arş. Gör. Sebiha ZEMBİLCİ

(Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Şule GÜLDÜ

(Temel İslam Bilimleri Bölümü)

 

Yayın Kurulu / Editorial Board


Prof. Dr. Metin YILMAZ

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE

Prof. Dr. Ali BOLAT

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Doç. Dr. Faruk SANCAR

Doç. Dr. Recep DEMİR

Doç. Dr. Recep GÜN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ

Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN


Dil Editörleri / Proof Reading

Arş. Gör. Rabia DOĞRU (Türkçe)

Arş. Gör. Tuğba TAŞDEMİR (English)

 


Bu dergi  ebsco-logo2.png AcademicSearchComp.png  Uluslararası Academic Search Complete veri indeksi,


 ulakbim_1.png TÜBİTAK-ULAKBİM


  Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve  220px-Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif ASOS Index tarafından taranmaktadır.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD); yılda iki kez yayımlanan hakemli bilimsel süreli bir yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılar; yayıncı kuruluşun izni olmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.


Yazışma Adresi / Corresponding Adress

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Dergi)  Kurupelit / SAMSUN


Tel: 0362 4576084 Fax: 0362 4576083

e-mail: omuifd@gmail.com web: http://dergipark.gov.tr/omuifd


 

Sayı 43 - Ara 2017
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 2
  Editör .
 2. Editörden
  Sayfalar 3 - 4
  Editör .
 3. Müzik ve İktidar İlişkisi: Kuramsal ve Tarihsel Bir Analiz
  Sayfalar 5 - 30
  Burhanettin Tatar, Sümeyye Aydın
 4. Ahkâm Hadislerinin Çoklu Yöntemle Anlaşılması ve Yorumlanması: Namazların Cem’i Örneği
  Sayfalar 31 - 73
  Osman Şahin
 5. Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine
  Sayfalar 75 - 94
  Selim Türcan
 6. Sekülerlik ve Dindarlık Arasında Sıkışmış Modern Bir Devlet Olarak İsrail
  Sayfalar 95 - 127
  Cengiz Batuk, Rabia Mert
 7. Samsun / Vezirköprü’de Çantı Tekniğinde İnşa Edilmiş Bir Grup Ahşap Cami
  Sayfalar 129 - 154
  Eyüp Nefes, Yılmaz Can, Recep Gün
 8. Arap Edebiyatında İnşa ve Resûlullah (s.a.v.)'ın Mektuplarında Kur'ân-ı Kerim'in Etkisi
  Sayfalar 155 - 192
  Osman Keskiner
 9. Arap Gramerinde Gayr-ı Munsarıf Kelimelerin Cümle İçinde Farklı Kullanımları
  Sayfalar 193 - 216
  Aladdin Gültekin
 10. Kırâat İlmi Sistematiğinde Usûl Kavramları
  Sayfalar 217 - 251
  Yaşar Akaslan
 11. Haçlı Seferlerinde Üç Kadın ve İslâm Birliğinin Sağlanması
  Sayfalar 253 - 282
  Nadir Karakuş
 12. Ebû Medyen’in (ö. 594/1197) Hayatı, Tasavvuf Anlayışı ve İstiğfâr Kasîdesi
  Sayfalar 283 - 324
  Eyyup Akdağ
 13. Şeyh Kavramına Yönelik Eleştiriler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 325 - 353
  Mehmet Uyar
 14. Din Dili
  Sayfalar 355 - 368
  Mustafa Turan
 15. Hasan el-Basrî Hayatı, İlmî Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri
  Sayfalar 369 - 372
  Gülsüm Solmaz
 16. Hayata Sufi Gözüyle Bakmak
  Sayfalar 373 - 376
  Şule Çakır
 17. III. Milletlerarası Sahabe Sempozyumu, İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe – III (Sahabe ve Dirayet İlimleri)
  Sayfalar 377 - 381
  Ali Sever
Makale Gönder
Derginin Eski Web Adresi

Dergimizin OJS üzerindeki eski web adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale ekleyebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.