Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof.Dr. Cengiz BATUK

Turkey
cengiz.batuk@omu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ATSIZ

Turkey
hasan.atsiz@omu.edu.tr
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Editör Yardımcısı

Halil İbrahim DOĞRAMACI

Turkey
ibrahim.dogramaci@omu.edu.tr
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Alan Editörü (Temel İslam Bilmleri Bölümü)

Şule GÜLDÜ

Turkey
suleeakti@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Hukuk
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Halil İbrahim DOĞRAMACI

Turkey
ibrahim.dogramaci@omu.edu.tr
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Sebiha ZEMBİLCİ

Turkey
sebiha.zembilci@hotmail.com
Konular: Din Psikolojisi,Felsefe ve Din Bilimleri,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörü (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Osman CURUK

Turkey
osmancuruk42@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörü (Türkçe)

Rabia DOĞRU

Turkey
dogru.rabia@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat,Filoloji
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörü (İngilizce)

Tuğba TAŞDEMİR

Turkey
tu.el@windowslive.com
Konular: Uygulamalı Psikoloji
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Ali BOLAT

Turkey
alibolat@omu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet ÇAKIR

Turkey
ahmetc@omu.edu.tr
Konular: Güzel Sanatlar
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Cengiz BATUK

Turkey
cengiz.batuk@omu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Erkan PERŞEMBE

Turkey
erkanper@omu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Faruk SANCAR

Turkey
faruksancar@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr. Recep DEMİR

Turkey
recepdemir55@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Recep GÜN

Turkey
rgun@omu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: OMÜ İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr. Süleyman TURAN

Turkey
suleyman_turan@hotmail.com
Konular: İlahiyat
URL: http://aves.erdogan.edu.tr/suleyman.turan/

Dr. Hasan ATSIZ

Turkey
editor@dinbilimleri.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.