Başeditör
Ad: Cengiz BATUK
E-posta: cengiz.batuk@omu.edu.tr
Başeditör
Ad: Cengiz BATUK
E-posta: cengiz.batuk@omu.edu.tr
Adres:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

OMÜ İlahiyat Fakültesi,

Kurupelit Kampüsü 55139 Kurupelit / SAMSUN  

Dekanlık : (0362) 457 60 84  | Faks: (0362) 457 60 83


Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.