Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

ISSN 1309-5110 | e-ISSN 1309-8543 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuspd
Kapak Resmi

22.864

34.677

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayın yapan hakemli bir dergidir. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2018 yılından itibaren Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere 3 sayı olarak yayınlanacaktır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN) tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Cilt 8 - Sayı 3 - Ara 2017