Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-5110 | e-ISSN 1309-8543 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuspd

Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yayın hayatına 2010 yılından bu yana yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlayarak devam ederken 2018 yılı itibarıyla yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanacaktır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN), EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

ISSN 1309-5110 | e-ISSN 1309-8543 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/omuspd
Kapak Resmi

40.441

90.734

Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yayın hayatına 2010 yılından bu yana yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlayarak devam ederken 2018 yılı itibarıyla yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanacaktır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN), EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Cilt 9 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. PROSOSYAL VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞ İLE SPORCU KİMLİĞİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 147 - 161
  Recep GÖRGÜLÜ, Gamze Elif ADİLOĞULLARI, Ömer Macit TOSUN, İlhan ADİLOĞULLARI
 2. FARKLI İLLERDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ
  Sayfalar 162 - 173
  Ömer SİVRİKAYA, Muharrem KILÇIK
 3. 14 HAFTALIK ÖZEL EĞİTİM DERSİ UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 174 - 183
  Elif TOP
 4. GRAND SLAM TENİS TURNUVALARI FİNAL MAÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANALİZİ
  Sayfalar 184 - 191
  Oktay ÇOBAN, İrfan MARANGOZ
 5. FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN 1-MAKSİMUM TEKRAR SKUAT PERFORMANSI ÜZERİNE AKUT ETKİSİ
  Sayfalar 192 - 205
  Muhammed Emin KAFKAS, İsmail İLBAK, Özgür EKEN, FahriSafa ÇINARLI, Nurkan YILMAZ, Armağan ŞAHİN KAFKAS
 6. ANAEROBİK EGZERSİZİN TAKIM SPORLARINDA BASİT GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANLARINA AKUT ETKİSİ
  Sayfalar 206 - 215
  Davut Sinan KAPLAN, Fırat AKCAN, Caner YILDIRIM, Mustafa ÖZDAL, Ali Paşa KISAK, Mürsel BİÇER
 7. EGZERSİZ ÖNCESİ TİTREŞİMLİ FOAM ROLLER UYGULAMASININ SÜRAT ÇEVİKLİK, DİKEY SIÇRAMA VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 216 - 225
  Mehmet YILDIZ, Sebiha GÖLÜNÜK BAŞPINAR, Yücel OCAK, Zeki AKYILDIZ, Melih BOZDEMİR