http://dergipark.gov.tr/omuspd

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayın yapan hakemli bir dergidir.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN) tarafından taranmaktadır.


Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanacaktır.


Cilt: 8 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Tem 2017