Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan, uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Kış-Yaz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. 


Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlarda yapılmış olan uluslararası çalışmaları yayımlamaktadır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan makalelerin yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları T.C. Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aittir.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi'ne gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Dergiye sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce aynen veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi'ne sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dergiye sunulan makaleler için hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez. Buna ek olarak, makalelerin değerlendirme süresi için tarih verilmemektedir. Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir. Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar’a bildirilmektedir. Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim e-posta sistemi ile gerçekleştirilir. Diğer iletişim araçları ile bilgi verilmemektedir.

 


Bilimsel Danışma Kurulu

Dr. İbrahim Attila ACAR - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Muhittin ACAR - Hacettepe Üniversitesi

Dr. Hamza AL - Sakarya Üniversitesi

Dr. Ozan Nadir ALAKAVUKLAR - Massey University

Dr. Rıza ARSLAN - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Hamza ATEŞ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Ahmet AYDIN - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Osman AYDOĞUŞ - Ege Üniversitesi

Dr. Çetin BEKTAŞ - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Yakup BULUT - Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY - Marmara Üniversitesi

Dr. Ulaş ÇAKAR - Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Hakan ÇETİNTAŞ - Balıkesir Üniversitesi

Dr. Burak DARICI - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Nelson DUARTE - Polytechnic Institute of Porto-ESTGF

Dr. Mahfi EĞİLMEZ - Ekonomist

Dr. Metin Kamil ERCAN - Gazi Üniversitesi

Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Mehmet ERKAN - İstanbul Üniversitesi

Dr. Patrizia GAZZOLA - Insurbia Üniversitesi

Dr. Ramazan GÖKBUNAR - Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Özcan KARAHAN - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi

Dr. Hasan KAZDAĞLI - Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ruşen KELEŞ - Ankara Üniversitesi

Dr. Fuat KEYMAN - Sabancı Üniversitesi

Dr. Suna KORKMAZ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Turhan KORKMAZ - Mersin Üniversitesi

Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Erkan OKTAY - Atatürk Üniversitesi

Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN - Maltepe Üniversitesi

Dr. Fatih ÖZATAY - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Ergun ÖZBUDUN - İstanbul Şehir Üniversitesi

Dr. Kerim ÖZDEMİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Mustafa ÖZER - Anadolu Üniversitesi

Dr. Bekir PARLAK - Uludağ Üniversitesi

Dr. İsmet PARLAK - Pamukkale Üniversitesi

Dr. Katarzyna PIWOWAR-SULEJ Wroclaw Ekonomi Üniversitesi

Dr. Romana PROVAZNIKOVÁ - Pardubice Üniversitesi

Dr. Mustafa SAKAL - Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Süreyya SAKINÇ - Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Diana SAPARNIENE - Šiauliai Üniversitesi

Dr. Fatih SAVAŞAN - Sakarya Üniversitesi

Dr. Serdar SAYAN - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Alpaslan SEREL - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Michaela STŘÍTESKÁ - Pardubice Üniversitesi

Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ - Başkent Üniversitesi

Dr. Ramazan ŞENGÜL - Kocaeli Üniversitesi

Dr. Salih ŞİMŞEK - Sakarya Üniversitesi

Dr. Murat TAŞDEMİR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Osman TEKİR - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Bedriye TUNÇSİPER - İzmir Demokrasi Üniversitesi

Dr. İlter TURAN - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Kamil TÜĞEN - Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Ahmet ULUSOY - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öcal USTA -  Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Ercan UYGUR - Türkiye Ekonomi Kurumu

Dr. Turgay UZUN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Erinç YELDAN - Bilkent Üniversitesi

Dr. Kemal YILDIRIM - Anadolu Üniversitesi