Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 761 - 779 2017-12-29

A Comparative Analyze of "Kosovo Is The 51. State Of The USA" Discourse in the Frame of Clash of Civilizations Thesis and (Neo) Realism
"Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili

Yiğit Anıl Güzelipek [1]

102 198

Since 2008, Kosovo has emerged as one of the youngest state of the territory. Despite of the fact that the country is known by its tense relations with Serbia and its ongoing international recognition issue; Kosovo's very close relationship with the USA attracts the attention of international public opinion. In this context, the country's very close relations entail the "Kosovo is the 51. State of the USA" discourse. Doubtless, USA's lasting support to Kosovo during its independency process should be considered as the major reason of Kosovo's affiliation to USA. From the perspective of realist paradigm, states' interests are the main dynamic which determines the cooperation between the international actors. In other words, USA's wide support to Kosovo is very much connected to USA's major interests over the territory. On the other hand, USA's close relationship with Kosovo where is mostly inhabited by Muslims does not support the Samuel Huntington's famous Clash of Civilization thesis. This study seeks to investigate the rightfulness and the socio-political background of the "Kosovo is the 51. State of the USA" discourse. As a theoretical background, a comparison is applied to (neo) realism and Clash of Civilization thesis on the case of Kosovo. According to the findings of the study, interests are tend to surpass the identity notion in international relations.

2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova küresel sistemin en genç devletlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke, genellikle Sırbistan ile olan gergin ilişkileri ve uluslararası tanınma sorunuyla dünya gündeminde yer alsa da; Kosova'ya ilişkin göze çarpan bir diğer husus da ülkenin ABD ile kurmuş olduğu çok yakın ilişkilerdir. Öyle ki, bu yakın ilişkiler "Kosova ABD'nin 51.Eyaleti" söylemini de beraberinde getirmektedir. Şüphesiz ki Kosova'nın bu denli ABD etkisi altında kalmasının temel sebebi, ABD'nin Kosova'nın bağımsızlık sürecine vermiş olduğu yoğun destektir. Uluslararası ilişkilerde (neo) realist paradigmadan hareketle devletler arası ilişkilerde temel belirleyici dinamiğin çıkarlar olduğu düşünülürse ABD'nin Kosova'ya vermiş olduğu yoğun desteğin altında, ABD'nin bölge üzerinde sahip olduğu önemli çıkarların yattığı görülmektedir. Öte yandan, büyük çoğunluğu Müslüman olan Kosova'nın ABD ile kurmuş olduğu yakın ilişkiler 1990'lara damgasını vuran Samuel Huntington'un meşhur Medeniyetler Çatışması Tezi ile uyuşmamaktadır. Bu çalışma "Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" söyleminin haklılığını ve sosyo-politik nedenlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada teorik yöntem olarak Kosova örneğinden hareketle (neo) realizm, Medeniyetler Çatışması Tezi ile mukayese edilmiş olup sonuçta uluslararası ilişkilerde çıkar kavramının kimlik faktörüne daha baskın geldiği tespit edilmiştir.

 • Allen, S. (2012). 8. U.S presidents with statue abroad. The Week, 14 Mayıs 2017 tarihinde http://theweek.com/articles/470276/8-presidents-statues-abroad adresinden erişildi.
 • Bieber F. ve Daskalovski Z. (2003). Understanding the war in Kosovo. London: Frank Cass Publishers
 • Binns, J. (2003). An introduction to the Christian Orthodox churches. Cambridge: Cambridge University Press
 • Cankara P. ve Cankara Y. (2007). Vladimir Putin döneminde Rus dış politikasında yapılan değişiklikler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 206.
 • Çalış, Ş. ve Özlük, E. (2007). Uluslararası ilişkiler tarihinin yapısökümü: idealizm realizm tartışması, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 233.
 • Çaman, E. (2007). Uluslararası ilişkilerde neo(realist) paradigmanın Almanya’daki gelişimi ve evrimi: Kindermann ve Münih Okulu. Uluslararası Hukuk ve Politika, 2, 38.
 • Coşkun, B.D. (2010). Kosova’nın bağımsızlığı ve Türk dış politikası. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 27, 67.
 • Donnelly, J. (2013). Realizm. (Ali Aslan ve Muhammed Ali Ağcan Çev.) S.Burchill (Der.) Uluslararası ilişkiler içinde (s.57). İstanbul: Küre
 • Glaser, C.L. (1994). Realists as optimists. International Security, 19, 50.
 • Global Investment Center. (2016). Kosovo country study guide (International Business Publications No.1 Strategic Information and Development). Washington, D.C: International Business Publications
 • Haxhijaj, A. (2016). Kosovo celebrates U.S indepence day. BalkanInsight, 14 Mayıs 2017 tarihinde http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-celebrates-america-s-independence-day-07-04-2016 adresinden erişildi
 • Hellmann, G. ve Wolf, R. (1993). Neorealism neoliberal institutionalism and the future of NATO. Security Studies, 3, 8.
 • Huntington, S. (1993). The clash of civilizations?. Foreign Affairs, Summer 1993, 22.
 • Judah, T. (2008). Kosovo: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press
 • Malmvig, H. (2006). State, sovereignty and intervention: a discourse analyses of interventionary and non-interventionary practices in Algeria and Kosovo. New York: Routledge
 • O’Donnel, C. (2014). The development of the responsibility to protect: an examination of the debate over the legality of humanitarian intervention. Duke Journal of Comparative&International Law, 24, 564.
 • Pollack, J. (2002). Saudi Arabia and the United States 1931-2002. Middle East Review of International Relations, 6, 77.
 • Serdar, İ. (2015). Neorealizm, neoliberalizm, konstraktivizm ve İngiliz okulu modellerinde uluslararası sistemsel değişikliklere bakış. The Journal of Europe-Middle East Social Science Studies, 1, 18.
 • Shaw, D. (1994). The status of Puerto Rica revisited: does the current US-Puerto Rico relationship uphold international law?. Fordham International Law Journal, 17, 1006.
 • Sotiroviç, V.B. (2013). National identity: who are the Albanians? the Illyrian anthroponym and the ethnogenesis of the Albanians. History Research, 1, 6.
 • Glenny, M. (1996). The fall of Yugoslavia. London: Penguin Books
 • Oğultürk, M.C. (2014). Kosova'nın bağımsızlık süreci kapsamında ABD dış politikasının analizi. Security Strategies, 19, 121.
 • Ülger, İ.K. (2003). Yugoslavya neden parçalandı? Balkan dramının perde arkası. Ankara: Seçkin
 • Yılmaz, M.E. (2009). Soğuk Savaş sonrasında yeni dünya düzeni. Akademik Bakış, 17, 2.
 • Zifcak, S. (2012). The responsibility to protect after Libya and Syria. Melbourne Journal of International Law, 13, 1.
 • Walt, S.M. (2011). The myth of American exceptionalism. Foreign Policy, 14 Mayıs 2017 tarihinde http://foreignpolicy.com/2011/10/11/the-myth-of-american-exceptionalism/ adresinden erişildi.
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html, Erişim Tarihi: 09.05.2017.
 • https://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-12-12/russia-s-lavrov-visits-serbia-as-concern-rises-in-eu-and-nato, Erişim Tarihi: 13.05.2017.
 • http://www.hurriyet.com.tr/uzaydan-gorunen-us-8600959, Erişim Tarihi: 13.05.2017.
 • http://www.chicagonow.com/talking-world/2016/03/kosovo-a-troubling-history-gives-way-to-independence-and-a-new-identity/, Erişim Tarihi: 16.11.2017
 • http://www.bbc.com/turkce/40247544, Erişim Tarihi 16.11.2017
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6061-7254
Yazar: Yiğit Anıl Güzelipek
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus314510, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {761 - 779}, doi = {10.26466/opus.314510}, title = {"Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili}, key = {cite}, author = {Güzelipek, Yiğit Anıl} }
APA Güzelipek, Y . (2017). "Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 761-779. DOI: 10.26466/opus.314510
MLA Güzelipek, Y . ""Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 761-779 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/314510>
Chicago Güzelipek, Y . ""Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 761-779
RIS TY - JOUR T1 - "Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili AU - Yiğit Anıl Güzelipek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.314510 DO - 10.26466/opus.314510 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 761 EP - 779 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.314510 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.314510 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi "Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili %A Yiğit Anıl Güzelipek %T "Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.314510 %U 10.26466/opus.314510
ISNAD Güzelipek, Yiğit Anıl . ""Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 761-779. http://dx.doi.org/10.26466/opus.314510