Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 497 - 523 2017-12-29

Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması
Assessment of the Impacts of Active Labor Market Policy Practices: A Meta Analysis Study

Hasan Bilgehan Yavuz [1]

76 352

Bölüşüm sorunları ile birlikte 18.Y.Y dan itibaren ekonomilerin en önemli sorunlarından biri haline gelen işsizlik sorununun çözümü için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en fazla uygulanan politika Aktif İşgücü Piyasası Politikalarıdır. Ülke bazında ve program çerçevesi kapsamında değişiklikler gösterse de, Aktif işgücü piyasası politikaları genellikle iş arama yardımları, mesleki eğitimler, kamu ve özel sektör iş yaratma sübvansiyonlarından oluşmaktadır. Bu çalışma ile farklı programlar kapsamında uygulanan politikaların etkileri konusunda meta analiz çalışması yapılmıştır.  77 farklı çalışmanın derlenmesi ile yapılan analizde hem pozitif hem negatif etkilerin varlığı tespit edilmiştir. 

Active labor market policies are the most applied policy for developed and developing countries to solve the problem of unemployment that has become one of the most important problems of the economies since 18th century with the problems of distribution. Active labor market policies often consist of job search assistance, vocational training, public and private sector job creation subsidies, although they vary from country to country and from program framework to scope. In this study, a meta-analysis study was carried out on the effects of the policies applied within different programs. The analysis of 77 different studies showed that both positive and negative effects were found.

 • Addison, J.T. & Siebert, S. (1999). Recent development in social policy in the New European Union, Industrial and Labour Relation Re-view, 48(1), 5-27.
 • Akbaş, S. (2015). Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Denizli İli Örneği. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Bengsston, M. (2012). Transformation of labour market policies in the Nordic Countries: Towards a regime shift in Sweden and Denmark. University of Gottenborg, Department of Sociology and work science
 • Bergeman, A.& Berg, G.J. (2006). Active Labour Market Policy Effect For Women in Europe. A Survey. IZA Discussion Paper No:2365
 • Calmfors, L., Forslund, A. & Hemström, M. (2004). The effect of active labour market policies in Sweden. What is the evidence? Erişim Tarihi: 18.08.2017, Erişim: www.mitpress. mit.edu/sites/default/files/titles/content
 • Caro, D., Kluve, J. &Weber, A. (2010). Active Labour Market Policy Evaluation: A Meta Analysis. NBER Working Paper 16173
 • Dar, A. & Gill, I.S. (1998). Evaluating retraining programs in OECD countries: Lessons, Learned. The World Bank Reaserch Observer, Vol.13, No.1, P.79-101
 • Eser, B.Y. ve Terzi, H. (2008). Türkiye’de işsizlik sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-kültesi Dergisi, 30,229-250.
 • Fawcett, C.S. (2002). Latin America youth in transition: A policy paper on youth unemployment in Latin America and The Caribbean. Inter-American Development Bank
 • Forslund, A. & Krueger, A.B. (2008). Did active labour market policies help Sweden rebound from depression of the early 1990s? CEPS Working Paper No:158
 • Franzese, R.J. & Hays,J.C. (2006). Strategic interaction among EU goverments in Active labour market policy making. European Un-ion Politics, 7(2), 167-189.
 • Greve, B. (2012). Denmark a Nordic welfare state. Are the active labour market policy withering away? The Open Social Science Jo-urnal, 5, 15-23
 • Hogelund,J. & Pederson, J.G. (2002). Avtive Labour Market Policies for disabled people in Denmark. The Open Labour Market Working Paper 18
 • Islam, R., Krıshnamurty,J. & Purı, S. (2001). Active Labour Market Policy in East and South Asia: What has been done and what can be done? The World Bank ILO-JMOL-PDOLE Seminar on Labour Market Policies
 • Karabulut, A. (2007). Türkiye’de İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi
 • Kraus, F., Patrick, P. Ve Steıner, V. (1999). Employment effects of publicly financed training programs-The East German Experience. Journal of Economics and Statistics, Vol.219, Issue 1-2, 216-248
 • Martin, J. P. (2014). Activation and Active Labour Market Policy in OECD Countries: Stylized Facts and Evidence on Their Effecti-venes. IZA Policy Paper No:84
 • Spevacek, A.M. (2009). Effectivenes of Labour Market Programs. A Review of Programs in Control and Eastern Europe and The Commenwealth of Independent Strategy. USAID Knowledge Services Center.
 • Tachizadeh, R. (2014). AB İstihdam Stratejisi Kapsamında Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etkinliği. Meta analiz Yöntemiyle Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Vooren, M., Haelermans, C. & Groot,W. (2012). The effectivenes of active labour market policies: A systematic meta analysis. Erişim: www.cemopre.iseg.ulisboa.pt/educonf/4e3/files/papers/vooren.pdf, Erişim Tarihi: 16/08/2017
 • Yavuz, H.B. (2015). Avrupa Birliği İstihdam Politikaları. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:2
 • Yavuz, H.B. (2017). Information Problems in Competitive Markets and Their Impact on Labor Markets. ECOIE 2017, European Congress for Economic Issues: Unregistered “Youth” Employment: Impacts, Policies, Remedies and Local Practise, 30 March-1 April 2017, Kocae-li/Turkey.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-4011-7126
Yazar: Hasan Bilgehan Yavuz
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus338656, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {497 - 523}, doi = {10.26466/opus.338656}, title = {Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Yavuz, Hasan Bilgehan} }
APA Yavuz, H . (2017). Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 497-523. DOI: 10.26466/opus.338656
MLA Yavuz, H . "Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 497-523 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/338656>
Chicago Yavuz, H . "Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 497-523
RIS TY - JOUR T1 - Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması AU - Hasan Bilgehan Yavuz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.338656 DO - 10.26466/opus.338656 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 523 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.338656 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.338656 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması %A Hasan Bilgehan Yavuz %T Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.338656 %U 10.26466/opus.338656
ISNAD Yavuz, Hasan Bilgehan . "Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 497-523. http://dx.doi.org/10.26466/opus.338656