Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 726 - 741 2017-12-29

The Perception of Public Education Centers’ Personnel Regarding Lifelong Learning Key Competencies
Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları

Sait Akbaşlı [1] , Mehmet Durnalı [2]

109 270

The research mainly aims to determine the perception regarding lifelong learning key competencies of personnel working at public education centers. Furthermore, it aims to examine whether this perception level of the sample reveals significant differences in terms of gender, profession, age, and years of experience or not. The cross-sectional survey implementation was designed for the research. The study group consisted of 27 administrators (principals, chief deputy principals, deputy principals), 28 teachers and 177 master trainers, a total of 232 participants from the public education centers (Halk Eğitim Merkezleri) in the province of Sakarya city during fall semester of 2016-2017 academic year. ‘Key competences for lifelong learning scale’ developed by Şahin, Akbaşlı and Yanpar Yelken (2010) was used to collect the data. Regarding gender, there are not any significant differences between female and male with respect to levels of the dimensions. Considering profession, age, years of experience, there are statistically significant differences between sub-groups with respect to a/some dimension(s). 

Bu araştırmanın temel amacı; halk eğitim merkezlerinde çalışan personelin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterliklerine yönelik algılarını tespit etmektir. Bunun yanı sıra katılımcıların algı düzeyleri arasında; cinsiyet, görev, yaş, çalışma süresi değişkenleri temelinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık olup olmadığını da tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın problem durumu; kesitsel çalışmaların anket çalışması, betimsel tarama modeli temelinde çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Sakarya il sınırları içerisinde halk eğitim merkezlerinde çalışan yönetici (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) (27), öğretmen (28) ve usta öğretici (177) olmak üzere toplamda 232 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma verileri; Şahin, Akbaşlı ve Yanpar Yelken (2010) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlikler Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre sekiz alt boyutun herhangi birisinde katılımcıların algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Görev, yaş ve görev süresi değişkenleri temelinde bazı boyutlarda katılımcıların algıları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

 • Bosco, J. (2007). Lifelong learning: what? why? how?, Retrieved January 19, 2017, from http://homepages.wmich.edu/~bosco/docs/LifelongLearning-2.pdf
 • Diker-Coşkun, Y. ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42. 108-120.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • European Communities (2007). Key competences for lifelong learning European reference framework, Retrieved January 19, 2017, from https://www.erasmusplus. org.uk/file/272/download
 • EU Commission (2011). The Lifelong learning programme 2007-2013 - Glossary, Retrieved January 19, 2017, from http://programmaleonardo.net/llp/cd/cd2/dati/documenti/LLP%20 glossary.pdf
 • Eur-Lex (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, 30.12.2006, L394/10, Retrieved November 23, 2016, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
 • Eur-Lex (2011). Key competences for lifelong learning, Retrieved November 23, 2016, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:c11090
 • Gencel, İ. E. (2013). Prospective teachers’ perceptions towards lifelong learning competencies. Education and Science, 38(170), 237-252.
 • Jarvis, P. (2004). Adult and continuing education: Theory and practice (Third Edition). RoutledgeFalmer.
 • Kaya, H. (2015). Türkiye'de halk eğitimi merkezleri. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3 (3), 268-277.
 • Kılınç, H. H. ve Yenen, E. T. (2015). Lifelong learning tendencies of the public education centre trainees. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 187-198, Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2940
 • Yavuz-Konokman, G. ve Yanpar-Yelken, T. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 267-281.
 • Kozikoğlu, İ. (2014). Üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3), 29-43.
 • Kuzu, S., Demir, S., ve Canpolat, M. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından dğerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1089-1105.
 • MEB (2015). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_ 10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden 28 Ekim 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Oral, B. ve Yazar, T. (2015). Examining the perception of prospective teachers about life-long learning in terms of various variables. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi/Electronic Journal of Social Scien-ces,14 (52), 1-11.
 • Şahin, M., Akbaşlı, S. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5(10), 545-556.
 • Toprak, M. ve Erdoğan, A. (2012). Lifelong learning: concept, policy, ınstruments and ımplementation. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education on and Science, 2(2), 69-91.
 • TUİK (2016). Eğitim istatistikleri- istatistiksel tablolar ve dinamik sorgulama -yaygın eğitim faaliyetleri istatistikleri yıllara göre yaygın eğitim kurumları, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1018 adre-sinden 26 Aralık 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Tunca, N., Şahin, S. A., ve Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-46.
 • Yazar, T. ve Yaman, F. (2014). Investigating of life long learning tendency of teachers (the example of diyarbakır). K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1553-1566.
 • Yüksek Planlama Kurulu (2014). Hayat boyu öğrenme strateji belgesi ve eylem planı (2014-2018), http://hbogm.meb.gov.tr//meb_iys_dosyalar/2015_04/20025555_h bostratejibelgesi_2014_2018.pdf adresinden 20 Ekim 2016 tarihinde indirilmiştir.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-9406-8011
Yazar: Sait Akbaşlı
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-1318-9362
Yazar: Mehmet Durnalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus342207, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {726 - 741}, doi = {10.26466/opus.342207}, title = {Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları}, key = {cite}, author = {Akbaşlı, Sait and Durnalı, Mehmet} }
APA Akbaşlı, S , Durnalı, M . (2017). Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 726-741. DOI: 10.26466/opus.342207
MLA Akbaşlı, S , Durnalı, M . "Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 726-741 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/342207>
Chicago Akbaşlı, S , Durnalı, M . "Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 726-741
RIS TY - JOUR T1 - Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları AU - Sait Akbaşlı , Mehmet Durnalı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.342207 DO - 10.26466/opus.342207 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 726 EP - 741 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.342207 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.342207 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları %A Sait Akbaşlı , Mehmet Durnalı %T Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.342207 %U 10.26466/opus.342207
ISNAD Akbaşlı, Sait , Durnalı, Mehmet . "Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 726-741. http://dx.doi.org/10.26466/opus.342207